Kort repetisjon

Transcription

Kort repetisjon
Kort repetisjon
Høyrehåndsregel 1
Høyrehåndsregel 2
Title : mai 10-10:22 (Page 1 of 17)
Title : May 10-10:15 AM (Page 2 of 17)
Kraft på leder i magnetfelt
Title : May 6-12:53 PM (Page 3 of 17)
Samsnakk
Her ser du to ledere. Lederstykket XY
blir påvirket av en magnetisk kraft.
Hvilken retning har denne kraften?
Title : mai 12-10:26 (Page 4 of 17)
Eksempel
Vi har to lange, rette og parallelle ledere.
Det virker tiltrekkende krefter mellom dem,
-6
og på et 10 cm langt lederstykke er kraften 3,6·10
N.
Strømmen gjennom lederne er 1,5 A og 3,0 A.
Avstanden mellom lederne er...
Title : mai 16-08:47 (Page 5 of 17)
Samsnakk
Title : May 6-8:59 AM (Page 6 of 17)
Samsnakk
Title : May 6-1:24 PM (Page 7 of 17)
Kraft på strømsløyfe i inhomogent magnetfelt
Title : May 13-9:49 AM (Page 8 of 17)
Kraft på magnet i inhomogent magnetfelt
Title : May 10-11:21 AM (Page 9 of 17)
Atomer som magneter
Title : mai 16-07:08 (Page 10 of 17)
Paramagnetisme: Atomære magneter kan
ordnes av et ytre felt
Title : May 12-4:12 PM (Page 11 of 17)
Ferromagnetisme: Atomære magneter kan
ordnes av seg selv
Title : May 10-1:49 PM (Page 12 of 17)
Title : May 10-11:52 AM (Page 13 of 17)
Magnetisk fluks
Title : mai 16-12:49 (Page 14 of 17)
Title : mai 16-12:53 (Page 15 of 17)
Title : May 13-11:12 AM (Page 16 of 17)
Title : mai 16-13:01 (Page 17 of 17)