Matematikklekse uke 46 A 1. Lag gangestykker der svaret blir: a. 48

Transcription

Matematikklekse uke 46 A 1. Lag gangestykker der svaret blir: a. 48
Tips: Øv på gangetabellen på
www.matemtikk.org. Se på 1.-4.
trinn og Gangetesteren. Fins også
som app til Ipad og Android 
Matematikklekse uke 46 A
1. Lag gangestykker der svaret blir:
a. 48
b. 35
c. 18
d. 21
2. Skriv regnestykket og svaret i lekseboka:
a. 20 : 4
b. 45 : 9
c. 18 : 6
d. 48 : 8
3. Sett tallene under hverandre og regn ut:
a. 213 + 527
b. 315 – 106
c. 426 + 515
d. 524 – 215
4. Finn tallet
a. Det er et partall. Det er et svar i 6-gangen, 4-gangen og 9-gangen.
b. Det er et oddetall i 7-gangen. Det er mer enn 60.
Grubleoppgave (frivillig)
5. Alle mine blomster bortsett fra to er roser. Alle mine
blomster bortsett fra to er tulipaner. Alle mine blomster
bortsett fra to er tusenfryd. Hvor mange blomster og
hvilke blomster har jeg?