Ordklasser og setningsledd i skjema

Comments

Transcription

Ordklasser og setningsledd i skjema
Ordklasser og setningsledd i skjema
Først en repetisjon av bøyningsskjemaene for substantiv og verb:
Substantiv:
Entall
Flertall
Kjønn
Ubestemt
Bestemt
Ubestemt
Bestemt
Hankjønn
en gutt
gutten
gutter
guttene
Hunkjønn
ei jente
jenta
jenter
jentene
Intetkjønn
et eple
eplet
epler
eplene
Verb:
Infintiv
å sykle
å spise
å le
Presens
(nåtid)
sykler
spiser
ler
Ordklasser og setningsledd i skjema:
Setning
Setningsledd
Mette
Subjekt
lager
Verbal
middag.
Direkte objekt
Guttene
Subjekt
kastet
harde
snøballer.
Verbal
Direkte objekt
Preteritum
(fortid)
sykla/syklet
spiste
lo
Presens
perfektum
har sykla/syklet
har spist
har ledd
Ordklasse
Substantiv, egennavn
Verb, presens
Substantiv, fellesnavn, hankjønn,
ubestemt form, entall
Substantiv, fellesnavn, hankjønn,
bestemt form, flertall
Verb, preteritum
Adjektiv
Substantiv, fellesnavn, hankjønn,
ubestemt form, flertall
Oppgaver:
1) Lag et bøyningsskjema for substantiv i boka di, og bøy disse
substantivene: bil, fot, genser, bord, veske, tre, hus, dame, ku, bok
2) Lag et bøyningsskjema for verb i boka di, og bøy disse verbene: å spise, å
lese, å hoppe, å være, å se, å ta, å skrive, å synge, å se, å høre
3) Lag et skjema for setningsledd og ordklasser i boka di. Lag egne (enkle)
setninger og sett inn i skjemaet.
4) Gruble: Finnes det flest substantiv i hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn
på norsk?

Similar documents