Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også

Transcription

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også
Informasjon til foreldre:
3
• Velkommen til nytt skoleår! Vi
gleder oss til en ny start i nye
lokaler i Prinsens vei 3.
• Onsdag 21. august kl.18.00 blir
det åpningsfest på skolen.
Åpningsfesten er obligatorisk
for alle elever. Alle familier tar
med seg et fat med enten
rundstykker, gjærbakst, eller
kake som kan spises for hånd.
Dette settes på felles bord. Det
samme gjelder kaffe/te. Skolen
holder saft og engangs-beger.
B-klassen har ryddeansvar
etter festen!
• Skolemelken kommer først i
neste uke derfor må elevene ha
med seg drikke hver dag.
• Husk å abonnere på skolens
hjemmeside der ny informasjon
blir lagt ut jevnlig.
Ukens Bibelvers:
Alt dere vil at andre skal
gjøre mot dere, det skal også
dere gjøre mot dem.
Matt.7.12
Ha med:
- Innesko
-Sunn drikke
-Klesskift i pose
Ordensmenn: Eline og Karina
Personaltelefon B-klassen:
1
3. klasse
Uke 34
Mål og tema for fag:
FAG
MÅL/TEMA
FAG
Norsk
Vite at det skal være opphold
mellom ord, og at det er stor
bokstav i starten av en
setning.
Natur/samfunn
Matematikk
-Telle og skrive tallene opp til
100
-Legge sammen uten veksling
og med veksling
-Trekke fra uten veksling
-Handle med mynter og
sedler opp til 100 kr.
Kristendom
Engelsk
Kunne hilse, repetere farger,
dyr og klær.
Sosialt
MÅL/TEMA
Lære om Moses.
•
•
•
Møt presis og møt forberedt
Gjør mot andre det som du vil
at de skal gjøre mot deg
Sett pris på at Gud har skapt
oss som ulike individ
2
Lekser: 3.klasse
TIRSDAG
ONSDAG
Norsk:
Legg brede på norsk
språkbok og lesebok
Matematikk:
TORSDAG
FREDAG
Norsk:
Norsk: Oppgave 3 og 4 i
Oppgave 1 s. 7 i språkbok
arbeidsbok til
språkboka
Matematikk:
-Gjør s. 16
Matematikk:
-Gjør s.12 og 13. Husk å
tegne ring rundt det
som blir ti på s. 13.
- Legg brede på
Engelsk:
-Legg brede på bøkene
matteboka. Husk å skrive
navnet ditt stort og
tydelig utenpå boka
Diktatord:
Diktatord:
Diktatord:
Diktatord:
Gloser:
Gloser:
Gloser:
Gloser:
Bøker hjem mandag:
Norsk språkbok
Norsk lesebok
Grunntall 3a
Bøker hjem tirsdag:
Bøker hjem onsdag:
Norsk arbeidsbok
Engelsk bøker
Grunntall 3a
Bøker hjem torsdag:
Norsk språkbok
3
4. klasse
Uke 34
Mål og tema for fag:
FAG
MÅL/TEMA
FAG
Norsk
Hva er viktig å tenke på
når vi skal lese høyt
Natur/samfunn
Matematikk
Kristendom
MÅL/TEMA
Lære om Moses.
Vite hvilken verdi de
ulike sifrene i et tall har
Engelsk
Sosialt
Kunne presentere seg
selv og andre.
Repetisjon.
Møt presis og møt forberedt
• Gjør mot andre det som du vil
at de skal gjøre mot deg
• Sett pris på at Gud har skapt
oss som ulike individ
•
4
Lekser: 4.klasse
TIRSDAG
Norsk:
Legg brede på norsk
språkbok og lesebok.
Husk å skrive navnet ditt
tydelig utenpå boken.
Matte:
Gjør s. 13 og 14, minus
oppgave 9.
ONSDAG
Norsk:
Les side 6 og 7 i leseboka.
Les stykkene en gang høyt
og en gang inni deg. Bruk
skriveboken din i norsk og
svar på oppgave 1a, b og c
s. 7.
TORSDAG
Norsk:
Skriv av «Fem råd når du skal
lese høyt». Skriv alle
setningene inn i skriveboken
din . Husk underskrift under
overskriften og hopp over en
linje før du beynner på de
fem punktene.
Engelsk:
Legg brede på lesebok og
arbeidsbok. Husk å skrive
tydelig navn utenpå boken.
Legg brede på
matteboka. Husk å skrive
navnet ditt tydelig
utenpå boken.
FREDAG
Norsk : Oppgave 1 i
arbeidsboka til
språkbok
Matte:
Repeter det vi har
hatt om denne uka,
slik at du er sikker på
at du kan det.
Natur og Samfunnsfag:
Matematikk:
Gjør s. 19
Diktatord:
Diktatord:
Diktatord:
Diktatord:
Gloser:
Gloser:
Gloser:
Gloser:
Bøker hjem mandag:
Grunntall 4a
Zeppelin lesebok
Zeppelin språkbok
Bøker hjem tirsdag:
Zeppelin lesebok
Grunntall 4a
Bøker hjem onsdag:
Zeppelin språkbok
Quest Engelsk lesebok og
arbeidsbok.
Grunntall 4a
Bøker hjem torsdag:
Zeppelin arbeidsbok til
språkbok.
5