UKEBREV UKE 2 - Hesnes Montessoriskole

Transcription

UKEBREV UKE 2 - Hesnes Montessoriskole
UKEBREV UKE 2
FELLES OPPLYSNINGER
Taxi-elever
Husk å gi beskjed til både taxisentralen og skolen dersom eleven ikke skal ha taxi hjem.
PRIMO
Hei!
Godt nyttår!
Denne uken har vi startet med ny plan.
På denne planen skal de blant annet jobbe med:
Norsk: Lesing, skriftforming, skj-lyden, kj-lyden, dobbel konsonant, substantiv, verb, adverb
og eventyr.
Matematikk: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Dette arbeider vi med ved å
bruke ulike materiell (gullperler, frimerkespill, kuleramme og prikkespillet). Vi jobber med
tallene fra 1-10 000. Vi arbeider med veksling og å skrive tall.
Geometri: Vi jobber med trekant, firkant, sirkel og ulike vinkler.
Engelsk: Vi arbeider i bøkene våre, og starter neste uke med gloser og gloseprøve for
noen.
Geografi: Værtyper, jordens deler og verdensdelene. Vi kommer etter hvert til å arbeide
med Afrika som tema.
Biologi: Trekkfugler, dyr som skifter pels, bladet og treets deler.
RLE: Historier fra det nye testamentet: Sauen som blir borte, den barmhjertige samaritan,
Jesus metter 5000.
Det har vært en fin uka på Primo. De har jobbet godt, og det har vært mye god oppførsel!
Vi minner om at barna må ha med skiftetøy, og at klærne bør merkes med navn.
Ha en god helg!
Hilsen oss på Primo!
MEDIO
Hei og godt nytt år!
Etter en lang og god juleferie var det godt å møte Medio igjen på tirsdag. Det gikk greit å
komme i gang, og elevene hadde mye å fortelle.
Planen de fikk i uke 50, går over 3 uker. Neste plan får de uke 4.
Nå har vi mye fokus på klokka, både analog og digital. Ellers jobber elevene med vokaler
og konsonanter, alfabetisk rekkefølge, sammensatte ord og ordklasser. Bokormen vår
vokser stadig. Elevene har lest og vurdert 33 bøker dette skoleåret, noe som er
kjempebra.
Snart skal en ny gruppe til biblioteket.
Engelsk: Ikke gloseprøve denne første mandagen.
God helg!
Hilsen Medio
ULTIMO
Godt nytt år!
Vi har brukt litt tid på å finne igjen den gode arbeidsrytmen, men de siste dagene har vært
gode.
Fra og med denne planen har vi fordelt arbeidet på enkeltuker. Det ser ut til at det er
lettere for mange å få jobbet godt med denne ukeinndelingen arbeidet. Planen varer til ut
uke 3.
Gloser 5. trinn:
Words (test Tuesday 13th of January)
våtdrakt – wetsuit
populær – popular
brettseiling - windsurfing
kombinasjon – combination
slede – sledge
nok – enough
å ta med – to bring
å låne – to borrow
5. trinn skal også ha en kapitteltest til tirsdag
Gloser 6. trinn:
Words (test Tuesday 13th of January)
lokk – lid
sti - path
skremmende - scary
forbi – past
å hyle/skrike – to yell
ekko – echo
galning – maniac
(kort) reise – trip
God helg!
Hilsen oss på Ultimo
7. TRINN
Hei og godt nytt år!
Det var godt å komme i gang igjen etter juleferien. Motivasjonen er på topp, og det har
vært en fin uke.
I aritmetikk jobber elevene nå videre med brøk. De har fått brøkoppgaver i lekse. Dersom
det er noe som er vanskelig, er det lurt å bla litt i boka. Der står det gode eksempler.
I geometri jobber de med konstruksjon. Flere synes det er veldig gøy å konstruere, og de
gjør oppgaver både for 7. trinn og 8. trinn.
I samfunnsfag er temaet konflikt og konfliktløsning. I den forbindelse har vi også tatt
utgangspunkt i situasjonen i Paris. Det er fint om dere oppfordrer dem hjemme til å følge
litt med på nyhetene.
God helg!
Hilsen oss på 7. trinn