Master, tradisjonskunst, autumn 1015

Comments

Transcription

Master, tradisjonskunst, autumn 1015
Vekeplan for mastergradsstudiet i tradisjonskunst/
Høsten 2015
Veke 34/Week 34
Onsdag/Wednesday 19.08
09:00
Opning av studieåret i Myllarsalen/
Opening ceremony, Myllarsalen)
11:00-12:00
Lunsj
12:00-13:00
Introduksjon til masterstudiet i det gamle biblioteket, Raulandsakademiet.
Informasjon om studieplan, presentasjon av faget, lærarar og studentar. /
Introduction to the master. Information on syllabus, presentation of teachers and
students.
Introduksjon til emne 2: Vitenskapteori og prosjektutvikling/ Introduction to
subject 2: Theory of science and project development
Demokratitid / Democracy time: Møtetid for lærere / Meetings for teachers.
13:00-14:00 Mats:
14:00-16:00
Torsdag/Thursday 20.08
09:00-10:00 Frode:
10:00-11:00 Mats:
12:00-13:00 Kristoffer:
13:00-14:00 Mats:
Introduksjon til emne 1: Tradisjon, kultur og identitet / Introduction to
subject 1: Tradition, culture and identity
Masterprosjektet: Teori og praksis / The Master Project: Theory and
practice
Informasjon om elektronisk litteratursøk, pensumlister og bruk av
biblioteket (i biblioteket ). / Electronic literature search, curriculum, and
use of the library (in the library)
Seminar
Fredag/Friday 21.08
09:00-11:00 Frode:
12:00-14:00 Mats:
For foreign students: Norwegian history – a general introduction
Om utøvende forskning / On performance research
Pensum / Readings: Bamberger & Schön (1983); Hannula (2004); Nelson
(2013)
Veke 35/Week 35
Mandag/Monday 24.8
09:00-11:00 Frode:
For foreign students: Norwegian history – a general introduction
Tirsdag/Tuesday 25.08
09:00-11:00 Mats :
12:00-15:00 Mats:
Ulike tillnærminger til traditionsbegrepet / Different approaches to
the concept of tradition
Pensum / Readings: Hobsbawm 1992; Rolf 2012/1991. Complementary
reading: Rice, Timothy 1994. May it fill your soul. Experiencing
Bulgarian Music. Chicago, The University of Chicago Press, page 12-15.
Tekstseminar / Text seminar (task will be announced in Fronter)
1
Onsdag/Wednesday 26.08
09:00-11:00 Mats:
12:00-14:00 Mats:
14:00-16:00
Ulike tillnærminger til traditionsbegrepet / Different approaches to
the concept of tradition
Tekstseminar / Text seminar
Demokratitid / Democracy time
Torsdag/Thursday 27.08
09:00-11:00 Mats:
12:00-14:00 Mats:
Prosjektseminar / Project seminar
Prosjektseminar / Project seminar [the seminar may finish later than 14:00]
Veke/Week 36
Tirsdag/Tuesday 01.09
09:00-11:00 Tellef:
12:00-15:00 Tellef:
What is a musical instrument?
Pensum / Readings: Bijker (1995); Kvifte (2008)
Seminar
Onsdag/Wednesday 02.09
09:00-11:00 Tellef:
Theory of knowledge – The reflective practitioner
Pensum / Readings: Schön (1991); Dreyfus & Dreyfus (1980)
12:00-14:00 Tellef:
14:00-16:00
Seminar
Demokratitid / Democracy time
Torsdag/Thursday 03.09
09:00-11:00 Tellef:
12:00-15:00 Tellef:
Theory of knowledge – The reflective practitioner
Pensum / Readings: Schön (1991); Dreyfus & Dreyfus (1980)
Seminar
Veke/Week 37
Mandag/Monday 07.09
24:00
Frist innlevering kort litteraturessay 1/ Deadline short literature essay 1
Tirsdag/Tuesday 08.09
09:00-11:00 Frode:
12:00-15:00 Frode:
Om etnisitet og identitet / On ethnicity and identity
Pensum / Readings: Eriksen (2010) “Ethnic classification…”
Seminar
Onsdag/Wednesday 09.09
09:00-11:00 Frode:
(2010)
12:00-14:00 Frode:
14:00-16:00
Hegemonikamp om det norske / Norwegianness – struggle for
hegemony
Pensum / Readings: Sørensen (1998) / Breuilly (2013); Smith
Seminar
Demokratitid / Democracy time
Torsdag/Thursday 10.09
09:00-11:00 Per Åsmund:
12:00-15:00 Per Åsmund:
Om bruk av kvantitative data / On the use of quantitative data [examples from
Per Åsmund’s own research]
Pensum / Readings: Announced later
Seminar
2
Veke/Week 38
Tirsdag/Tuesday 15.09
09:00-11:00 Frode:
Hva er et lokalsamfunn? / What is a local community?
Pensum / Readings: Steenstrup (1999); Lundberg & Ronström
(2003)
12:00-14:00 Frode:
14:00-16:00 Ole Cato:
Seminar
Referanseverktøy Endnote / Reference tool Endnote
Wed 16.09 – Thu 17.09
Forskningsdagene / Research days Rauland
Program kommer senere / Program will be announced later
Seminar for andre år master / Seminar for second year master
Veke/Week 39
Mandag/Monday 21.09
24:00
Frist innlevering kort litteraturessay 2/ Deadline short literature essay 2
Thu 24.09 – Sa 26.09: Folkelarm, Oslo (see www.folkelarm.no)
Det blir opplegg for folkekunst og –musikkstudentene. Program kommer senere /
Activities involving both folk art and folk music students. Program will be announced
later.
Veke/Week 40
Tue 29.9 – Thu 1.10: Praktisk emne / Practical subject
Program kommer senere / Program will be announced later
Torsdag/Thursday 1.10
09:00-11:00 Veronika Glitsch:
Research and design
Veke/Week 41
Studieuke – midtsemesteroppgave / Study week – Mid-term assignment
Veke/Week 42
Mandag/Monday 12.10
1500
Frist innlevering midtsemesteroppgave / Deadline mid-term
assigment
Tirsdag/Tuesday 13.10
09:00-11:00 Mats:
12:00-15:00 Mats:
Kulturelle grenseforhandlinger – stil og genre / Negotiating cultural
boundaries – style and genre
Pensum / Readings: Blom (1998); Eriksen (2010) “Ethnic
classification…”; Frith (1996); Johansson (2009); Williams (2009)
Tekstseminar / Text seminar (task will be announced in Fronter)
Onsdag/Wednesday 14.10
09:00-11:00 Mats:
Kulturella gränsförhandlingar – stil och genre / Negotiating cultural
boundaries – style and genre
3
12:00-14:00 Mats:
14:00-16:00
Tekstseminar / Text seminar
Demokratitid / Democracy time
Torsdag/Thursday 15.10
09:00-11:00 Mats:
Om utøvende forskning / On performance research [examples from
Mats’ own research]
Pensum / Readings: Bamberger & Schön (1983); Hannula (2004);
Nelson (2013)
Tradisjonskunst, identitet og autentisitet / Traditional art, identity
and autenticity
12:00-14:00 Mats:
Veke/Week 43
Tirsdag/Tuesday 20.10
09:00-11:00 Janne Reitan:
12:00-15:00 Janne Reitan:
Folk art lecture on research by design, reflexive methodology, tacit
knowledge and interviewing technique
Pensum / Readings: Reitan (2007); Schön (1991)
Lecture/seminar
Onsdag/Wednesday 21.10
09:00-11:00 Janne Reitan:
12:00-14:00 Janne Reitan:
14:00-16:00
Lecture
Lecture/seminar
Demokratitid / Democracy time
Torsdag/Thursday 22.10
09:00-11:00 Bodil/Arne Magnus :
12:00-15:00 Bodil/Arne Magnus :
Folk art lecture
Folk art seminar
Veke/Week 44
Mandag/Monday 26.10
24:00
Frist innlevering kort litteraturessay 3/ Deadline short literature essay 3
Tue 27.10 – Thu 29.10 Praktisk emne / Practical subject
Program kommer senere / Program will be announced later
Veke/Week 45
Studieuke – Arbeid med praktisk prosjekt / Study week – Work with practical project
Veke/Week 46
Tirsdag/Tuesday 10.11
09:00-11:00
12:00-15:00
Presentasjoner praktisk prosjekt / Presentations practical project
Presentasjoner / Presentations
Onsdag/Wednesday 11.11
09:00.11:00
12:00-14:00
14:00-16:00
Presentasjoner / Presentations
Presentasjoner / Presentations
Demokratitid / Democracy time
Torsdag/Thursday 12.11
09:00-11:00
Oppsummering og diskusjon, praktisk seminar / Summary and discussion,
4
12:00-14:00 Benjamin Rygh
practical seminar
Presentasjon av PhD-prosjekt / Presentation of PhD project
Veke/Week 47
Mandag/Monday 16.11
24:00
Frist innlevering kort litteraturessay 4/ Deadline short literature essay 4
Tirsdag/Tuesday 17.11
12:00-14:00 Kjetil K. Bøhler:
14:00-16:00 Mats:
Estetikk / Aesthetics
Pensum / Readings: Manns (1998)
Prosjektseminar første og andre år master / Project seminar first and
second year master
Onsdag/Wednesday 18.11
09:00-11:00 Kjetil K. Bøhler:
12:00-15:00 Mats:
Estetikk og materialitet / Aesthetics and materiality
Pensum / Readings: Manns (1998)
Prosjektseminar første og andre år master / Project seminar first and
14:00-16:00
second year master
Demokratitid / Democracy time
Torsdag/Thursday 19.11
09:00-11:00 Mats:
12:00-15:00 Mats:
Tradisjonskunstens estetikk / The aesthetics of traditional art
Pensum / Readings: Johansson (2009); Johansson & Berge (2014);
Rorgemoen (2006)
Prosjektseminar første og andre år master / Project seminar first and
second year master
Veke/Week 48
Tirsdag/Tuesday 24.11
09:00-11:00 Frode:
12:00-15:00 Frode:
Om tegn – Elementær kommunikasjonsteori / On signs – Elementary
communication theory
Pensum / Readings: Announced later
Seminar
Onsdag/Wednesday 25.11
09:00.11:00 Mats:
12:00-14:00 Mats:
14:00-16:00
Kulturellt ägarskap, upphovsrätt och auteurskap / Cultural
ownership, authorship and intellectual property rights
Pensum / Readings: Bourdieu (1993); Foucault (1991); Guttorm
(2007); Johansson & Berge (2014)
Tekstseminar / Text seminar (task will be announced in Fronter)
Demokratitid / Democracy time
Torsdag/Thursday 26.11
09:00.11:00 Mats:
12:00-14:00 Mats:
Kulturellt ägarskap, upphovsrätt och auteurskap / Cultural
ownership, authorship and intellectual property rights
Eksamensforberedelse / Preparations for the exam
5
Veke/Week 49
Arbeid med semesteroppgåva / Work with the term paper
Veke/Week 50
Mandag/Monday 07.12
15:00
Frist innlevering semesteroppgåve / Deadline for term paper
Lærere/Teachers
Mats Johansson ([email protected]), coordinator and responsible for subject 2, Theory of science
and project development
Frode Nyvold ([email protected]), responsible for subject 1, Tradition, culture and identity
Tellef Kvifte ([email protected]), responsible for the practical seminars (music)
Bodil Akselvoll ([email protected]), responsible for the practical seminars (folk art)
Arne Magnus Johnsrød ([email protected]), responsible for the practical seminars (folk art)
Per Åsmund Omholt ([email protected]), teacher (music)
Arne Wik ([email protected]), teacher, practical seminars (folk art)
Leiv Solberg ([email protected]), teacher, practical seminars (music)
Janne Reitan ([email protected]), guest teacher
Kjetil Klette Bøhler ([email protected]), guest teacher
Veronika Glitsch ([email protected]), PhD student
Benjamin Rygh ([email protected]), PhD student
Kristoffer Berntsen ([email protected]), librarian
6