ROG123 - Den røde tråden

Transcription

ROG123 - Den røde tråden
Balltypene og banestørrelsene er tilpasset alder for at barna skal ha best mulig
forutsetninger for å tilegne seg basisferdighetene og de læringsmål som er spesifisert for
hvert enkelt pensum.
Det vil komme inn noen nye elementer på hvert enkelt pensum, men først og fremst dreier
det seg om å videreutvikle basisferdigheter og tilpasse til de stadig økende kravene til
forflytning, tempo og presisjon.
Basisferdigheter vil stå sentralt på alle stadier – kravene vil endre seg etter hvert som
banestørrelsen blir større, ballen spretter høyere, og spinn, tempovariasjon, vinkler og taktikk
endrer seg eller kommer inn som nye elementer. Derfor slutter vi aldri å trene treffpunkt,
treffsone, forberedelse, forflytningsevne og balanse.
Nivå 1 er det laveste nivået på hvert stadium, og vil være inngangsbilletten til rødt, oransj
eller grønt pensum. På dette nivået har spillerne ballkontroll og grunnleggende forståelse og
basisferdigheter til å spille kontrollert med trener/partner.
Nivå 2 reflekterer spillere som har kommet et godt stykke teknisk, taktisk, fysisk og
mentalt/psykososialt, og man ser mer fullstendige eller korrekte utførelser, samt spillere som
behersker ulik avstand/ulike situasjoner. Større slagrepertoar.
Nivå 3 er spillere som har jobbet bevisst over tid og har basisferdighetene på plass selv også i
pressede situasjoner. Spillerne behersker spesialslagene godt.
Stavanger Tennisklubb - 2015
Den angitte tiden forutsetter deltagelse i STKs Tennisunivers, dvs. minst to treninger i uken +
samlinger og turneringer. De som har klart nivå 3, vil raskt kunne komme gjennom nivå 1 på neste
balltype.
Aldershenvisningen skal ikke tas alt for bokstavelig, da trener godt kan forlenge perioden for den
anbefalte balltypen og ballstørrelsen dersom det er gode grunner for dette. Det vil være forskjell på
forløpet for en nybegynner på 10 år kontra en 6-åring, eksempelvis.
Introkurs
Introduksjon til tennis. Tilvenning racket og ball. (8-16 timer)
Kurs 2
Forberedelse til rødt 1 – bestå ferdighetsmerke rødt 1 i løpet av
kurset. (8-16 timer)
Rødt 1 (6-8 år)
Ferdighetsoppgave Rødt 1 er inngangsbillett til Rødt 1 og dermed
inngangsbillett til STKs tennisunivers (treninger, samlinger, cuper).
Pensum: Rødt 1. (1-3 semestre)
Rødt 2 (6-8 år)
Pensum rødt 2. (1-3 semestre)
Rødt 3 (6-8 år)
Pensum rødt 3. (1-3 semestre). Gradvis overgang til oransje baller.
Oransj 1 (8-10 år)
Pensum oransj 1. (1-3 semestre)
Oransj 2 (8-10 år)
Pensum oransj 2. (1-3 semestre)
Oransj 3 (8-10 år)
Pensum oransj 3.(1-3 semestre). Gradvis overgang til grønne baller.
Grønt 1 (10-12 år)
Pensum grønt 1. (1-3 semestre)
Grønt 2 (10-12 år)
Pensum grønt 2. (1-3 semestre)
Grønt 3 (10-12 år)
Pensum grønt 3. (1-3 semestre). Gradvis overgang til gule baller.
Stavanger Tennisklubb - 2015

Similar documents