Oppdatert pensumliste

Comments

Transcription

Oppdatert pensumliste
Pensumendring SOS1120 Kvantitativ metode våren 2016
I utgangspunktet hadde jeg planlagt å ikke gjøre vesentlige pensumendringer på SOS1120 da jeg hadde
tenkt til å høste erfaringer med kurset først. Jeg har nå kommet frem til at det likevel er nødvendig å
gjøre følgende endringer. Bøkene til Ringdal og Allison går ut, og erstattes med Skog. Totalt antall sider
blir 683.
Bøker:
Ringdal, Kristen (2013): Enhet og mangfold. 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, utdrag fra kap. 2 (s. 4556), kap. 4-6, kap. 9 (s. 38), kap. 12, utdrag fra kap. 13 (s. 303-314), kap. 14, kap. 16-17, utdrag fra kapittel 18
(s. 415-429), 252 sider (tatt bort utdrag fra kap. 11 og 19)
Skog, O.-J. (2005) Å forklare sosiale fenomener. En regresjonsbasert tilnærming. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Revidert og utvidet utgave, kap. 1-11 (323 s)
Allison, Paul D.(1999): Multiple regression – a primer. Pine Forge Press. Kap. 1,2,3,5,6, og 8. 123 sider.
Enten:
1. Midtbø Tor, (2012): Stata – en entusiastisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Sider 153.
eller:
2. Acock, Alan C. (2012). A gentle introduction to stata. 3rd eller 4th ed. Stata Press. kapittel 1-10.
E-artikkel:
NY @ David A. Freedman (1991): “Statistical Models and Shoe Leather”, Sociological Methodology, Vol.
21, s. 291-313, URL: http://www.jstor.org/stable/270939 , 22 sider
Kompendium:
*Dietz Thomas & Kalof Linda (2009): Introduction to social statistics: the logic statistical reasoning. WileyBlackwell, UK, s. 218-247 (probability), s. 254-284 (sampling distribution, z + t ), s. 318-343 (t-test). 85 sider.
*Hellevik, Ottar (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 3,
utdrag fra kap. 4 (s.27-99). 73 sider.
*Tufte, Per Arne (2011): "Kvantitativ metode". I Fangen og Sellerberg (red.) Mange ulike metoder. Oslo:
Gyldendal akademisk, s. 71-99. 27 sider.
Anbefalt tilleggslitteratur:
Allison, Paul D.(1999): Multiple regression – a primer. Pine Forge Press. Kap. 1,2,3,5,6, og 8. 123 sider.
Begrunnelse:
Begrunnelsen for foreslåtte pensumendringer er at jeg har kommet frem til at boken til Ringdal ikke er
god nok. Innholdsfortegnelsen gir inntrykk av å dekke de viktigste tingene, og jeg trodde dette var
tilfredsstillende, men etter en nøyere lesning av teksten har jeg endret mening. Jeg mener Ringdals bok
har vesentlige mangler og er gjennomgående alt for overflatisk. Boken til Skog dekker i stor grad de
samme temaene som Ringdal, men ting forklares bedre.
Boken til Skog er riktignok pensum på SOS4020 nå, men jeg har diskutert dette med Rannveig Kaldager
Hart (fagansvarlig på sos4020) og hun har uansett intensjon om å bytte ut denne boka neste år. De som
tar SOS1120 våren 2015 vil derfor ikke få det samme pensumet på nytt på SOS4020.
Rannveig og jeg er for øvrig enige om at boken til Skog passer bedre på bachelor nivå. Det er i dag et litt
for stort overlapp i temaer på disse to kursene, men det har nok vært nødvendig siden Skog går
grundigere gjennom temaene enn det Ringdal gjør. Å endre pensum nå foregriper dermed en bedre
koordinering av disse to metodekursene og vil faktisk reduserer overlappet i temaer.
I tillegg foreslår jeg å flytte boken til Allison til anbefalt litteratur. Jeg mener boken til Skog dekker
grunnleggende regresjon til strekkelig. Boka til Allison er god pedagogisk, men også substansielt enklere.
Den kan derfor være til god hjelp for noen uten å behøve å være pensum.