Se hele kursplanen som pdf.

Comments

Transcription

Se hele kursplanen som pdf.
2015_09_09: TIMEPLAN HØST 2015 FOR PH.D.-PROGRAMMET VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE
INNFØRINGSKURS FOR NYE STIPENDIATER (rom: 03005)
Tirsdag 1. september
09:30: Fremmøte i resepsjonen
10-12: Velkommen. Om organisering av ph.d.-utdanningen, forskrift, studieplan, kurs,
rutiner etc. (Øivind Varkøy & Solveig Christensen).
12-13: Lunsj gamle og nye stipendiater, veiledere, seksjonsledere. Rom: 139
13-15: Individuelle samtaler om veiledning m.m. (Øivind Varkøy). Tid til å komme i
orden, installere seg på kontoret
Onsdag 2. september
10-12: Bibliotek (Tone Elefsson)
13-15: Stressmestring (Karette Stensæth)
Torsdag 3. september
10-15: Kunnskapsfilosofi (Bernt Gustavsson). Pensum: B Gustavsson: Kunskapsfilosofi.
BG har med bøker som selges for kr 100 pr stk. Den er utgått fra forlaget og ikke
lenger mulig å kjøpe i butikk. Finnes på en rekke bibliotek:
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?cmd=alle&pid=010301747&kid=biblio
Fredag 4. september
10-15: Kunnskapsfilosofi (Bernt Gustavsson)
Uke
36
Uke
Und.uke
37
1
38
2
39
3
40
4
41
5
42
6
Mandager (rom 01005):
VITENSKAPSTEORI
7. september
10-12: Innføring i vitenskapsteori: Kart
og terreng (Øivind Varkøy)
13-15: Interdisiplinær musikkforskning
(Øivind Varkøy)
Onsdager (rom 01005):
METODE
9. september
10-15: Innføring i forskningsmetode m
utgangspunkt i studieplanen: Musikk –
menneske – tekst (Øivind Varkøy, Astrid
Kvalbein, Marie Skånland).
14. september
10-15: Hermeneutikk
(Bernt Gustavsson).
Pensum: 100 sider
21. september
10-15: Musikkfilosofiske perspektiver
(Øivind Varkøy og Henrik Holm).
Pensum: 100 sider.
16. september
10-15: Hermeneutisk analyse
(Gjertrud Pedersen)
Pensum: 100 sider
23. september
10-15: Musikkforskning, grunnlagsproblemer. (Erling E. Guldbrandsen)
Pensum: 100 sider
28. september
10-15: Fenomenologi
(Dag Østerberg)
Pensum: 100 sider
30. september
10-12: Ikke fastsatt
13-15: Fenomenologisk analyse
(Gro Trondalen)
Pensum: 50 sider
5. oktober
10-15: Seminar om interdisiplinær
musikkforskning
(Øivind Varkøy, Nanette Nielsen m fl)
7. oktober
10-12: Artistic research (Darla Crispin).
Pensum: 50 sider
13-15: Sonologi (Lasse Thoresen)
Pensum: 50 sider
14. oktober
10-12: Intervju (Geir Johansen).
Pensum: 50 sider
12. oktober
10-15: Kritisk teori (Dag Østerberg).
Pensum: 100 sider
43
7
44
45
8
46
9
47
10
19. oktober
10-15: Modernitet og postmodernitet
(Geir Johansen)
Pensum: 100 sider
21. oktober
10-15: Studier av praksis
(Erlend Hovland)
Pensum: 100 sider
Undervisningsfri uke
Undervisningsfri uke
2. november
10-15: Skrivekurs
(Gjertrud Pedersen)
4. november – NB NY TID!
09-14: Kulturanalyse og
feltarbeid (Hans Weisethaunet)
Pensum: 100 sider
11. november
10-15: Mixed methods
(Jon Helge Sætre)
Pensum: 100 sider
18. november
10-15: Diskursanalyse
(Marit Haldar)
Pensum: 100 sider
9. november
10-15: Postmoderne perspektiver
(Petter Dyndahl)
Pensum: 100 sider
16. november
10-15: Kulturteori
(Sigrid Røyseng)
Pensum: 100 sider
23. november (etikk)
10-15: Etikk
(Gro Trondalen).
Pensum: 100 sider
25. november
10-12: Åpent
Pensum: 50 sider
13-15: Narrativ analyse (Elin Angelo)
Pensum: 50 sider
2. desember
10-15: Skrivekurs
(Gjertrud Pedersen)
48
11
49
12
30. november
10-15: Skrivekurs
(Ida Habbestad & Gjertrud Pedersen)
50
14
7. des – 11. des: Åpent for kurs/seminar, disputaser og prøvedisputaser
15
14. og 15. desember: Forskerforum, rom 139
17. desember: Åpent for kurs/seminar og prøvedisputaser
18. desember: Åpent for kurs/seminar og prøvedisputaser
51
Annet:






19. oktober: Prøvedisputas, Lise Lotte Ågedal (musikkterapi). Auditoriet kl 14:00. Opponent:
Wolfgang Schmid, Griegakademiet
30. oktober: Prøveforelesning (10:15) og disputas (12), Auditoriet (oppføringspraksis)
19. oktober: Prøvedisputas, Lise-Lotte Ågedal (musikkterapi). Auditoriet kl 14. Opponent:
Wolfgang Schmid.
5. november: Prøvedisputas, Merete Hoel Roaldsnes (musikkterapi). Auditoriet kl 10.
Opponent: Jan Sverre Knudsen, HiOA
16. desember: Prøveforelesning (10:15) og disputas (12), Levinsalen (musikkpedagogikk)
Desember (dato ikke fastsatt): Prøvedisputas, Kjersti Johansson (musikkterapi)