Pensum Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School

Comments

Transcription

Pensum Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School
Pensum Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum ●
Gripsrud, Jostein. 2011. Mediekultur, mediesamfunn. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 342 sider. ●
Kaufman, J.C. and R. Sternberg eds. 2006. The International Handbook of Creativity. Cambridge University Press: Cambridge. Introduction, s. 1­10. Tilsammen 10 sider. [Finnes i kompendium for Fellesfag 1] ●
Michalko, Michael. 2006. Thinkertoys: A Handbook of Creative­thinking Techniques. Ten Speed Press: Berkeley, California. Introduction, s. Xvii – xx, og kap 1 – 4 (ss. 1­ 39). Til sammen 38 sider [Finnes i kompendium for Fellesfag 1] Til sammen: 390 sider Anbefalt litteratur ●
Hughes, Robert. 1991. The Shock of the New: Art and the Century of Change. Thames and Hudson: London. Kapittel 1 – 2 (s. 9 ­111), kap. 4 (s 164 – 211), kap. 7 (s. 324 – 364). 189 sider. ●
Ytreberg, Espen. 2006. Medie­ og kommunikasjonsteori. Universitetsforlaget: Oslo. s. 7 – 127. 120 sider. Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i forsknings­ og utviklingsarbeid Obligatorisk Pensum ●
Andersen, Erling S. og Schwenke, E. 2012. Prosjektarbeid – en veiledning
for studenter. 4. utg. Bekkestua: NKI-forlaget. 211 sider Til sammen: 211 sider Anbefalt litteratur ●
Arntzen E. & Tolsby, J. 2010. Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk. Høgskolen i Akershus. Til sammen 297 sider. Tilgjengelig på http://fagarkivet.hioa.no/jspui/bitstream/123456789/208/1/studenten.pdf ●
Øyen, Simen Andersen og Birger Solheim: Akademisk skriving: en skriveveiledning. Cappelen Damm, 2013. 112 sider. ●
Søk og skriv: Informasjonssøking og akademisk skriving. Tilgjengelig på: www.sokogskriv.no ●
Noble, Ian og Bestley, Russell. 2011. Visual Research: an introduction to research methodologies in graphic design. Lausanne: AVA Publishing. 224 sider. ●
Laurel, Brenda. 2003. Design Research. Cambridge: The MIT Press. 21­22, 94­108, 129­134, 193­ 200, 221­240, 285­300, 309­316. Til sammen 104 sider. Emne: Form og verktøy. Delemne: Visuell form, teknikk og historie Obligatorisk Pensum ● Dabner, David. 2010. ​
Graphic Design School.​
(4. omarb. utg.) Thames & Hudson: London. 192 sider. ● Gordon. Bob og Maggie Gordon. 2005. The Complete Guide to Digital Graphic Design. Thames & Hudson: London. (Side 28­57) 29 sider. ● Haanes, Christopher. 2005. Bokstavelig. Aschehoug: Oslo. 107 sider ● Eskilson, Stephen J. 2012. ​
Graphic Design: A New History​
. (2. utg.) Yale University Press: London. 464 sider. Til sammen: 604 sider I tillegg kommer: Haanes, Christopher. 1998. Kalligrafi. NRK ​
Fjernsynet (veiledningshefte, kjøpes av forfatteren) Anbefalt litteratur ● Johnson, Michael. 2002. Problem solved. Phaidon: London. 288 sider. ● McAhone, Beryl. 1998. A Smile in the Mind. Phaidon: London. 240 sider. ● Pricken, Mario. 2004. Creative Advertising. Thames & Hudson: London. 264sider ● Meggs, Philip B. 1988. A History of Graphic Design. John Wiley & Sons: Hoboken. 573 sider ● Clarke, Michael. 2007. Verbalising the Visual, translating art and design into words. AVA Publishing, UK. 199 sider. Emne: Form og verktøy. Delemne: Digitale verktøy Obligatorisk Pensum ● Macario, Joyce Walch. 2009, Graphic Design Essentials: Skills, Software and Creative Solutions. 192 sider. 2. semester Emne: Innføring i grafisk design. Delemne: Grafisk design 1 Obligatorisk Pensum ● Gavin Ambrose, Paul Harris, 2010, Design Thinking. AVA Publishing. 199 sider. ● Hembree, Ryan. 2006. The Complete Graphic Designer. Rockport: Gloucester. (s.113­ 143), 30 sider. ● Rüegg, Rudi. 2008. Pictogram and Icon Collection. Pie Books: Tokyo. 198 sider. Til sammen: 427 sider Anbefalt litteratur ● Noble, Ian og Bestley, Russel. 2011. Visual Research: An Introduction to Research Methodologies in Graphic Design. Ava Academia, Lausanne. 184 sider. ● Blackwell, Lewis. 2000. The End of Print : Graphic Design of David Carson. Laurence King: London. 156 sider. ● Chevalier, Jean og Alain Gheerbrant. 1996. Dictionary of Symbols. Penguin: London. 1174 sider. (Oppslagsverk) ● Hofmann, Armin, Steven Heller m.fl. 2000. Paul Rand. Phaidon: London. 255 sider. ● Mollerup, Per. 1998. Marks of Excellence. Phaidon: London. 237 sider. ● Sagmeister, Stefan. 2009. Sagmeister. Made you Look. Harry N. Abrams: New York. 291 sider. ● Lupton, Ellen and Phillips, Jennifer Cole. 2008. Graphic Design the New Basics. Princeton Architectural Press. 243 sider. Emne: Innføring i grafisk design. Delemne: Innføring i emballasjedesign Obligatorisk Pensum ● Ryan Hembree. 2006. The Complete Graphic Designer. Rockport: Gloucester , (side 154­173), 19 sider. ● Capsule. 2008. Packaging 01: An Essential Primer for Today's Competitive Market (Design Matters), Rockport: Gloucester. 291 sider. Til sammen: 310 sider Anbefalt litteratur ● Lupton, Ellen. 2011. Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming. Princeton Architechtural Press, N.Y. ● Healy, Matthew. 2008. What is Branding, RotoVision: Mies. 256 sider. ● Kirkpatrick, Janice. 2009. New Packaging Design. Laurence King: London. 192 sider. ● Klanten, Robert og S. Ehmann. 2009. Boxed and Labelled: New Approaches to Packaging Design. Die Gestalten Verlag: Berlin Emne: Innføring i grafisk design. Delemne: Innføring i redaksjonell design Obligatorisk Pensum ● Ambrose/Harris. 2011. Layout. 2.utg. AVA Publishing. 215 sider. Anbefalt litteratur ● Elam, Kimberly. 2004. Grid systems. Princeton Architectural Press: New York. 120 sider. ● Samare, Timothy. 2002. Making and breaking the Grid. Rockport Publishers: Gloucester. 207 sider. Emne: Innføring i skjermbasert design Obligatorisk Pensum ● Ethan Marcotte. 2011. Responsive Web Design. New York: A Book Apart. 150 sider. ● Luke Wroblewski. 2011. Mobile First. New York: A Book Apart. 130 sider ● Aaron Walter. 2011. Designing For Emotion. New York: A Book Apart. 104 sider ● Erin Kissane. 2011. The Element of Content Strategy. New York: A Book Apart. 81 sider ● Erika Hall. 2013. Just Enough Research. New York: A Book Apart. 100 sider ● Karen McGrane. 2012. Content Strategy For Mobile. New York: A Book Apart. 100 sider Til sammen 665 sider. Anbefalt litteratur ● Gordon. Bob og Maggie Gordon. 2005. The Complete Guide to Digital Graphic Design. Thames & Hudson: London. Side 36­56. ● Røys, Heidi Grande (red.). 2009. Delte meninger. Om nettets sosiale sider. Universitetsforlaget: Oslo ● Kompendium fra emneansvarlig ● Manualer fra programleverandører