Diplomer ROG123

Transcription

Diplomer ROG123
Gratulerer, du har klart
RØDT 1
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
RØDT 1
Individuelle oppgaver:
1
Sprette ball opp fra racket og ned i bakken 15x
2
Vise klarposisjon
3
Strengeflate / racket ut til siden – selvdropp og treffe innenfor målområde
4
Underarmskast innenfor målområde
5
Navngi grunnlinje, singlelinje, servelinje
6
“Serve” med overarmskast i serverute
Oppgaver med trener:
7
Motta ball etter 1, 2 og 3 sprett (foran seg)
8
Spille 3-5 ganger over nett på RØD 1-bane
9
Treffe ballen foran kroppen (feeding)
Parvise oppgaver:
10
Kaste og ta i mot ball over nett med partner (rød 1-bane)
11
Kaste-/kjeglekamp til 5 poeng
Gratulerer, du har klart
RØDT 2
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
RØDT 2
Individuelle oppgaver:
1
Kunne vise fremsving (treffsone) – rytme 1-2
Oppgaver med trener:
2
Spille “kort og langt” med trener
3
Treffpunkt foran kroppen (feeding)
4
Backhand-grep (feeding)
5
Split step, forehand/backhand, recovery (feeding)
Parvise oppgaver:
6
Spille 10 ganger med partner på rød 2-bane
7
Kunne spille poeng til 5
8
Sette ball i spill med “halv “ serve
9
Spille med forehand-grep
Gratulerer, du har klart
RØDT 3
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
RØDT 3
Individuelle oppgaver:
1
Serve i riktig rute 5 av 10
2
Hel servebevegelse
3
Riktig servegrep med pronasjon
4
Hofterotasjon i serve
Oppgaver med trener:
5
Hofterotasjon i grunnslag (feeding)
6
Vise spin (feeding)
7
Volley mot målområde (feeding)
8
Tilbakeføring og fremsving – rytme 1-2-3
Parvise oppgaver:
7
Kunne spille games på rød bane
8
Spille cross-cross og cross-rett
9
Spille “kort og langt”
10
Treffpunkt foran kroppen under spill
11
Forberedelse med riktig tilbakeføring
12
Split step og recovery under spill
Gratulerer, du har klart
ORANSJ 1
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
ORANSJ 1
Individuelle oppgaver:
1
Serve i riktig rute 5 av 10 (oransj grunnlinje)
2
Kunne vise forehand-grep og backhand-grep
3
Hel servebevegelse
4
Kunne vise riktig servegrep
5
Kunne kaste i serverute fra oransj grunnlinje
Oppgaver med trener:
6
Treffpunkt foran kroppen (feeding)
7
Minst 20x fra oransj grunnlinje
8
Skifte til backhand-grep (feeding)
9
Volley med minimal sving
Parvise oppgaver:
10
Kunne spille games på oransj bane
11
Spill “kort og langt”
12
Spille cross-cross (10 forehand & 10 backhand)
13
Split step og recovery under spill
14
Klarposisjon
15
Minst 15x fra oransj grunnlinje
16
Volley-volley 10x
Gratulerer, du har klart
ORANSJ 2
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
ORANSJ 2
Individuelle oppgaver:
1
Serve i riktig rute 7 av 10 (oransj grunnlinje)
2
Serve med servegrep og pronasjon
3
Forstå/vise flat serve og slice-serve
4
Kaste fra grunnlinje til grunnlinje (oransj)
Oppgaver med trener:
5
Skuldervridning før tilbakeføring (feeding)
6
Treffsone (feeding)
7
Ta ball på ulike tidspunkt (opptur, nedtur, topp)
8
Spill cross, lengde, vinklet (feeding)
9
Volley med tyngdeoverføring (jab step) og minimal sving
Parvise oppgaver:
10
Kunne spille game på midibane
11
Spille konvolutten 20x fra oransj grunnlinje
12
Treffpunkt foran kroppen
13
Forflytning i forhold til ball – liten variasjon i treffhøyde og avstand fra kroppen
14
Spille med top spin både på forehand og backhand
15
Kunne spille tiebreak
Gratulerer, du har klart
ORANSJ 3
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
ORANSJ 3
Individuelle oppgaver:
1
Forstå sammenheng oppkast og type serve – kunne utføre flat serve og slice-serve
2
3
Serve i riktig rute 9 av 10
Hofterotasjon og god rytme serve
Oppgaver med trener:
4
Kontrollert volley etter split step – lang 1. volley og effektiv 2. volley (feeding)
5
Beherske approach, smash, slice, drop shot, drive volley
Parvise oppgaver:
6
7
8
9
10
Vise ulike spillemønstre (offensiv, defensiv)
Konvolutten 20x over midten av oransj bane
Kompakt forberedelse med tidlig skuldervridning
Stabilt treffpunkt foran kroppen
God treffsone og fin flyt i slaget
11
Bevisst kunne spille vinklet/kort/langt
12
10x volley-volley fra midt i serveruten
13
Hofterotasjon og god rytme grunnslag
Gratulerer, du har klart
Grønt 1
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
GRØNT 1
Individuelle oppgaver:
1
2
3
4
Serve 6 målområder på 15 baller eller mindre
Hel servebevegelse
Trene med riktig grep
Kaste fra grunnlinje til servelinje
Oppgaver med trener:
5
6
7
8
9
Forflytte seg korrekt til lave/korte og høye/lange baller – slå i balanse og med treffpunkt
foran kroppen
Flytte seg til sidene og slå i balanse
Volley-volley 20x
Treffsone
Forberedelse med skuldervridning
Parvise oppgaver:
10 Minst 20 ganger fra grunnlinjen
11
12
13
14
Minst 10 ganger cross fra grunnlinjen (forehand)
Minst 10 ganger cross fra grunnlinjen (backhand)
Spille game
Spille tiebreak
Gratulerer, du har klart
Grønt 2
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
GRØNT 2
Individuelle oppgaver:
1
2
3
4
Serve 6 målområder på 12 baller eller mindre
Serve med riktig servegrep og pronasjon
Flat 1. serve og 2. serve med spinn
Hel servebevegelse
Oppgaver med trener:
5
6
Spille konvolutten 10x (rett/cross)
Volley: fh og bh med korte bevegelser og god forflytning + split step
7
8
9
Utføre drop shot og slice ved feeding
FH: Treffe begge hjørnene (3x3m) 2 av 5
BH: Treffe begge hjørnene (3x3m) 2 av 5
Parvise oppgaver:
10
11
10x forehand cross over servelinje
10x backhand cross over servelinje
12
Volley-volley 10x (3 meter fra nettet)
13
God forberedelse
14
Stabilt treffpunkt foran kroppen
15
Treffsone med god flyt
16
Spille med top spin både på forehand og backhand
17
Split step + recovery under spill
Gratulerer, du har klart
Grønt 3
------------------------------Signatur trener
------------------------------Signatur trener
GRØNT 3
Individuelle oppgaver:
1
2
Serve 6 målområder på 9 baller eller mindre
Beherske kick serve
Oppgaver med trener:
3
4
Utføre backhand smash
Utføre top spin lobb
Parvise oppgaver:
5
6
7
8
9
10
Kunne redusere og øke tempo bevisst
Spille konvolutt (A spiller rett, B spiller cross)
Volley-volley 20x (ca. 3 meter fra nettet)
Beherske slice
Beherske drop shot
Split step og recovery under spill
11 Forståelse for rød, oransj og grønn sone (off/def)
12 Kompakt forberedelse med tidlig skuldervridning
13 Stabilt treffpunkt foran kroppen
14 God treffsone og fin flyt i slaget
15 Hofterotasjon og god biomekanisk rytme
16 Volley med tyngdeoverføring (jab step) og minimal sving
17 Spiller fleste baller med god lengde

Similar documents