Kroppsøving

Transcription

Kroppsøving
HALVÅRSPLAN I : Kroppsøving 10.trinn vår 2015
Faglærer: Per Kristian Rui
Klasse: 10cd
Skole: Varden ungdomsskole
År: 2014-2015
Tidsbruk/perioder Emne/tema
Volleyball
Uke 2-6
Lærestoff/kilder
Arbeidsmetoder/aktiviteter
Trene grunnslag og serve. Lære
spillereglene. Trene samspill.
Turn
Trene på og utvikle
ferdigheter i ulike
individuelle idretter.
Trene på hodestående,
håndstående, bom, salto, ringer
og bukk.
Dans
Trene på og utøve
danser fra
ungdomskulturer og
andre kulturer og
sammen med
medelever skape
enkle
dansekomposisjoner.
Elevene skal komponere en egen
dans i grupper.
Uke 7-10
11-12
Kompetansemål
Trene på og utvikle
ferdigheter i ulike
lagidretter.
Vurderingsformer
Karakter gis på grunnlag av
vurdering av grunnslag,
serve, spilleforståelse og
innsats.
Karakter gis på grunnlag av
vurdering av i hvor godt
elevene klarer de
aktivitetene vi gjør samt
innsats i timene.
Karakter gis på grunnlag av
vanskelighetsgrad,
synkronitet, lengde og
kreativitet på dansen.
13-17
Uke 18-21
22-25
Egentreningsperiode Praktisere og
forklare
grunnleggende
prinsipper for
trening.
Forklare
sammenhengen
mellom fysisk
aktivitet, livsstil
og helse.
Ballspill og
Trene på og
kondisjon
utvikle
ferdigheter i ulike
individuelle og
lagidretter.
Friidrett
Trene på og
utvikle
ferdigheter i ulike
individuelle
idretter.
Elevene skal planlegge og
gjennomføre et
egentreningsprogram.
De må gjennomføre dette både
på skolen og i fritiden og skrive
logg.
Karakter på grunnlag av
opplegget de har laget og
gjennomføringen av det.
Praktisere ulike ballspill og trene
kondisjon
Vurdering av ferdigheter i
ballspill, innsats og
framgang.
Trene på lengde, 60 meter,
kulestøt, kast med liten ball og
løp.
Vurdering av ferdigheter i
friidrett, innsats og
framgang.