Fagplan i kroppsøving

Transcription

Fagplan i kroppsøving
Uke
35 – 36
37 – 38
39 – 40
Eleven skal kunne
 Gym: Utføre varierte
aktiviteter som bygger opp
kroppen på ulike måter
 Leike og være med i
aktiviteter i variert miljø der
sanser motorikk og
koordinasjon blir utfordra
 Svømming: kunne
grunnleggende øvinger slik
som dykke, flyte, gli, skape
framdrift, hoppe uti og
orientere seg i vann
 Samhandle med andre i ulike
aktiviteter
 Avlevere, ta imot og leike med
ulike balltyper og være med i
enkle ballspill
 Bruke redskaper og apparat
fra tradisjonelle og
alternative aktiviteter
 Kunne brystsvømming
Tema
Hoppe tau
Aktivitet
Kortstafett
Hoppe tau
(langt + kort)
Bokstavleken
Utstyr
Kortstokk
Tau
Svømming
Repetere:
- Dykke
- Flyte
- Gli
-rulle seg fra mage til rygg og
omvendt
-flyte med så lite bevegelse som
mulig
-dykke fra overflaten og svømme
under vann
Fotball
Hinderløype
Sentre ball
Heade ball
Hjørnefotball
Tarzantikken
Fotball
Benker
Tau, matter,
rokeringer,
tjukkas,
trampoline
ribbevegg
Brystsvømming
-beinspark (bøy, sprik, sirkel,
strekk)
42 – 43

Utføre grunnleggende
bevegelser slik som krype, gå,
springe, hinke, satse, lande,
vende, rulle i fri utfoldelse i
organisert aktivitet
44 – 45

Avlevere, ta imot og leike med Ballspill
ulike balltyper og være med i
enkle ballspill
Innebandy minicup
46 – 47

Avlevere, ta imot og leike med Ball
ulike balltyper og være med i
enkle ballspill
Kaste, ta
Ulike typer
imot, sprette, ball
stafetter med
ball
48 – 49
Grunnleggende
bevegelser
Ball

Avlevere, ta imot og leike med
ulike balltyper og være med i
enkle ballspill
Oppvarming:
Matter, ball,
Snipp og
benker
snapp.
Hoppe, løpe,
kaste,
balanse, hinke,
rulle, stupe
kråke, åle,
krabbe og gå.
Basketball
Prøve å
sprette
basketball til
hverandre.
Stå i en ring.
Flere baller
-armtak (pil, Y, dra inn og skyt
pil)
Sett sammen armtak og
beintak
Innebandykø
ller, ball og
mål
Basketballer
Dykke
-hente ting fra bunnen.
samarbeidsoppgaver
50 - 51

Avlevere, ta imot og leike med kanonball
ulike balltyper og være med i
enkle ballspill
2-3


Være med i enkle sangleiker
Basseng: kunne crawl
Barneleker
4-5

Utføre varierte aktiviteter
som bygger opp kroppen på
ulike måter
Stasjoner
6-7
9-10
Avlevere, ta imot og leike med
ulike balltyper og være med i
enkle ballspill
 Utføre varierte aktiviteter
som bygger opp kroppen på
ulike måter
Softball
Lek i vann
-alle mine kyllinger
-snipp og snapp
-ballspill
Crawl
-beinspark(rette lange bein,
pek med tærne, løse ankler
Tau,
rokering,
madrass,
trampoline,
fotball, mål
1. sittende på kant
2. med og uten brett
Ball
Oppvarming –
kortstafett
Gjennomgang
av regler
Slå på ring
Haien kommer
Sjø og land
5 ulike
stasjoner med
ulike
aktiviteter:
høydehopp,
trampoline og
madrass,
Tarzan-tau,
straffe spark
i mål,
hoppetau/rok
ering
Hjørnefotball
Trene på
koordinasjon og
bevegelser.
Trene på å
Aerobic.
Lærer
begynner,
deretter kan
Musikk
Armtak
Pusteteknikk
(avslappet og rytmisk)
Ball
Benker
Ryggsvømming
Beinspark
(rette lange bein, pek med
tærne, løse ankler)

11-12
13-15



15-17
Basseng: kunne enkel
ryggsvømming

Avlevere, ta imot og leike
med ulike balltyper og
være med i enkle ballspill
herme etter
hverandre
Ball
Utforske , leike og uttrykke
seg med aktiviteter til ulike
rytmer og musikk
Være med i sangleiker og
enkle danser fra ulike
kulturer
Bevegelse til
musikk
Utføre varierte aktiviteter
som bygger opp kroppen på
ulike måter
Hinderløype
elevene selv
stå foran og
være
instruktør.
Basketball
Sentre
Sprette
spille
Ball
Oppvarming
Musikk
frys når
musikken
stopper.
Ulike typer
musikk –
bevegelse. Hip
– hopp, disko
o.l.
Tarzantikken
Tau, matter,
rokeringer,
tjukkas,
trampoline,
ribbevegger
Armtak
(lange store armer som en
vindmølle)
Repetere alle svømmeartene
med vekt på riktig teknikk
Sirkelaktiviteter
-dykking
-svømming
-hopping
18-19

Avlevere, ta imot og leike med Ball
ulike balltyper og være med i
enkle ballspill
20 -21

Utføre varierte aktiviteter
som bygger opp kroppen på
ulike måter
Basseng: kunne svømme 100
meter
Stasjonsarbeid
Oppholde seg trygt i, ved og
på vatn og gjøre greie for
farene og tilkalle hjelp
Friaktivitet

22-23
Handball
Sentre
Skyte på mål
spille
Styrkeøvelser
balanse
handball
Stup
Teknikk fra sittende, til
knestående og til stående
Matter
Benker
Ta med klær
til dusjing
Alle elevene forsøker å
svømme 50m eller 100m valgfri
svømmeart
Elevene
Livredning, føre en medelev
bestemmer
over bassenget
selv hva de vil
gjøre
24-25
 Lage og bruke enkle kart og
Orientering
Kart og poster Kart
Lek i vann
orientere seg i nærområdet
i skolegården
Poster
Vurdering blir gitt ved samtale, veiledning, observasjon og tilbakemelding på elevsamtale og foreldresamtale.
