ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2014

Transcription

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2014
ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2014/2015.
Utarbeidet av: Geir Børge, Elisabeth Kallevik
Læreverk: Udir
UKE TEMA
Ballspill
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
KOMPETANSEMÅL
LÆRINGSMÅL
INNHOLD
METODE
VURDERING
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Kunne følge enkle regler
i ballspill og respektere
resultatene.
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
Fotball/øvelser
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy
- samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- Spille på hjørner
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
Fotball/øvelser
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy
- samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- Spille på hjørner
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
Ulike øvelser for å:
- øve opp
ballkontrollen
- øve på
pasning/mottak.
- øve på skudd på mål
- få samspill og
samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
HØSTFERIE 6. – 12. OKTOBER
Ballspill
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
44
45
Innebandy
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene.
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
Kunne følge enkle regler
i ballspill og respektere
resultatene.
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
- Kunne følge enkle
regler i innebandy og
respektere resultatene.
- kunne føre og skyte
ballen.
- Forstå viktigheten av
samarbeid
lagidretter
46
47
Basketball
48
49
Styrke/
Sirkeltrening
50
Førstehjelp
51
Elevene
bestemmer
aktivitet.
52
1
2
Turn
3
Elevstyrt
spillforståelse.
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene.
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
- Lære mer om
musklene i kroppen
-Lære enkle øvelser en
kan bruke for å styrke
kroppens muskulatur
- Basketball,
teknikkøvelser.
- sentre og kaste på
kurv
- ulike kasteøvelser
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
-armhevinger, sit-ups,
høye kneløft,
stabiliseringsøvelser
for mage/rygg,
hoppetau.
- Rullering mellom
ulike stasjoner
- Hele gruppa utfører
ulike øvelser sammen
Utføre enkel førstehjelp
- Lære å stoppe
blødning
- lære å legge noen i
–lære om gjenoppliving
- lære Heimlich metoden
- bandasjering med
kompress
- stabilt sideleie
- vise gjenopplivning
på dukke
- felles gjennomgang
av metoder
- elevene får øve seg i
gjennomføring av
førstehjelpen
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
- muntlig vurdering ved
utspørring av elever
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
Planlegge og
gjennomføre aktivitet for
en hel gruppe
-lære å stå på hendene
- teste ulike aktiviteter;
stå på hendene, stupe
kråke, slå hjul, teste
ringene
-elevene planlegger
gymøkten, og leverer
opplegg til lærer
- får tilbakemelding og
gjennomfører opplegget
med klassen
JULEFERIE fra 22.12. - .05.01.
- Stajonsarbeid
- felles balanse og
kroppsøvelser
Elevstyrt
Elevstyrt
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
Muntlig tilbakemelding
på planlegging og
gjennomføring av økta.
4
5
Utholdenhet.
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
- Lære om ulike måter å
trene utholdenhet på.
Løpsøvelser
Intervall
- Individuelt arbeid
- Stasjonsarbeid,
6
7
Elevstyrt.
Planlegge og
gjennomføre aktivitet for
en hel gruppe
-elevene planlegger
gymøkten, og leverer
opplegg til lærer
- får tilbakemelding og
gjennomfører opplegget
med klassen
Elevstyrt
Elevstyrt
8
9
Ski/aking
Praktisere ski- og
skøyteteknikker der det
ligger til rette for det
Ski / Aking utenfor
skolen
Ski / Aking utenfor
skolen
10
Spenst
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
- Lære enkle øvelser
som en kan måle
spensten sin.
Sargent-test
Stille lengde
Høydehopp
11
Ballspill
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Kunne følge enkle regler
i ballspill og respektere
resultatene.
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
elevene planlegger
gymøkten, og leverer
opplegg til lærer
- får tilbakemelding og
gjennomfører opplegget
Fotball/øvelser
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy
- samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- Spille på hjørner
Elevstyrt
Elevstyrt
VINTERFERIE 16. – 20. FEBRUAR
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
12
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
Muntlig tilbakemelding
på planlegging og
gjennomføring av økta.
Elevstyrt
Planlegge og
gjennomføre aktivitet for
en hel gruppe
Lage ulike
vinterøvelser i
akebakken.
retest
- elevene får vite
resultatet deres på
øvelsene de
gjennomfører nå og
hva de hadde i høst
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
Muntlig tilbakemelding
på planlegging og
gjennomføring av økta.
med klassen
14
15
16
PÅSKEFERIE 30.03 – 04.04.. APRIL
Dans
17
Elevstyrt
18
19
Ballspill
Utforske og leke med
ulike rytmer og utrykke
de med bevegelser.
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
Planlegge og
gjennomføre aktivitet for
en hel gruppe
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
20
Elevstyrt
Planlegge og
gjennomføre aktivitet for
en hel gruppe
21
22
Friidrett
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
Vise og uttrykke egne
måter å bevege seg på
etter musikken.
Dansetikken
Aerobic
Felles utførelse av
aerobic.
elevene planlegger
gymøkten, og leverer
opplegg til lærer
- får tilbakemelding og
gjennomfører opplegget
med klassen
Kunne følge enkle regler
i ballspill og respektere
resultatene.
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
elevene planlegger
gymøkten, og leverer
opplegg til lærer
- får tilbakemelding og
gjennomfører opplegget
med klassen
- fullføre ulike tester.
Elevstyrt
Elevstyrt
Muntlig tilbakemelding
på planlegging og
gjennomføring av økta.
Fotball/øvelser
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy
- samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- Spille på hjørner
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
Elevstyrt
Elevstyrt
Muntlig tilbakemelding
på planlegging og
gjennomføring av økta.
60 meter.
Kast med
ball/kule/slengball.
Felles gjennomgang
av teknikker.
Elevene får vite
resultatet på testene
sine.
kroppslig utvikling
23
24
Orientering
Orientere seg ved hjelp
av kart i kjent terreng
- lære stjerneorientering
- lære å lese kart
- lære å lese kompass
ute
25
Uteaktiviteter
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Øve seg på å
samarbeide som et lag
26
- kunne ta seg frem
ved hjelp av et enkelt
kart
- kunne
kompassretningene
- Capture the flag
SISTE SKOLEDAG FREDAG 23. JUNI
SOMMERFERIE
Øvelser med kart og
kompass ute i
skolegården.
- antall poster funnet
- leker i skolegården,
Tilbakemelding på
samarbeid, og valg av
taktikk.