1.klasse Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Fysisk

Transcription

1.klasse Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Fysisk
Halvårsplan våren 2014
1.klasse
Januar
Uke 1-5
Natur, teknikk og
miljø
Konstruksjon med clics,
Jovo og Lego
Kunst, kultur og
kreativitet
Kalde fager.
Vi lager lavvo-bilde
Vi lager sprett-opp-kort
Fysisk aktivitet og lek
Skilek: vi lærer
grunnleggende
skiferdigheter. Vi
utvikler lagfølelse og
forbedret motorikk:
stikkball, kanonball,
hinderløype.
Skilek: vi lærer å ploge.
Klassiske leker også på
ski: doktorsisten, stiv
heks, alle mine duer
Mat og helse
Lekser og fordypning
Barna får innføring i
grunnleggende
mathygiene. Vi baker
hver torsdag. Gjerne
boller, rundstykker og
hamburgerbrød
Vi jobber med å ta imot
beskjeder.
Garderoberutinen og
god skikk ved bordet.
Leksehjelp
Baking:
Grov eller søt bakst
Leksehjelp.
Vi lærer oss om kulden
og frost og god måte å
kle seg på i vinter.
Samenes dag. Hva er
samer?
Februar
Uke 6-9
Konstruksjon med
clics, Jovo, Lego. Vi
lager flaskebob-bane.
Klippe og lime.
Vi trener finmotorikk
med mønster/bordeark
Medaljefabrikk i
vinterferien
Mars
Uke 9-14
Is til vann, vann til is og
damp. Hva skjer?
Enkle faseoverganger.
Smykkemåned: vi lager
armbånd, kjeder,
ringer! Vi maler
vårbilde. Bruk av
primærfarger og
fargekoder.
Sport:
Baking: Grov eller søt
Ballspill.
bakst
Stafetter
Hinderløype i gymsalen.
Leksehjelp.
Hvordan virker sansene
våre, hvorfor blir man
svimmel når man
snurrer på
lekeapparatet ute?
April
Uke 14-18
Tema: Trær
Hva skjer med trærne
om våren. Hva slags
trær har vi i
skolehagen?
Påskeverksted.
Vi maler egg og lager
påskepynt
Ballspill.
Fotballsesongen starter
opp. Vi får besøk fra
fotballklubben Lyn
Leksehjelp
Påsketradisjoner i andre
land. Påske - ikke bare
for kristne.
Baking: grov bakst og
havrekjeks
Mai
Uke 18-22
Blomst og dets struktur Vi lager maiblomster
og tulipaner.
Drager.
Juni
Uke 22-27
Friluftsliv: Vi
undersøker livet i
bekken
2. klasse
Natur, teknikk og miljø
Januar
uke 1-5
Miljøstasjon
Konstruksjon:
Vi bygger med lego og
Jovo
Februar
Uke 6-9
Miljøstasjon
Konstruksjon:
Vi bygger med lego og
Jovo
Natur og teknikk
Snø- og islykter
Vinterferie, tur i
nærområdet.
Mars
Uke 9-13
Miljøstasjon
Konstruksjon:
Organisert utelek.
Frisbeegolf
Ryddeuker: vi avslutter Organisert utelek.
alle påbegynte
prosjekter
Kunst, kultur og
kreativitet
Frie aktiviteter:
Tegne / male
Makrame
Veve vesker og
kosedyr
Frie aktiviteter:
Tegne / male
Lage kort i kartong f.eks.
Valentin kort
Karneval
Smykkeverksted
Gipsavstøpning
Veve vesker og kosedyr
Frie aktiviteter:
Tegne / male
Bakst fra andre land:
nanbrød, focaccia
Baking.
Leksehjelp.
Maitradisjoner,
Hva betyr grunnlov og
menneskerettigheter.
Einar forteller.
Leksehjelp.
Fysisk aktivitet og lek
Mat og helse
Lekser og fordypning
Frilek
Organisert utelek
Ballspill
Gym
Innebandy
Ski-moro
Måltid
Organisert leksehjelp
Frilek
Ski-moro
Organisert utelek
Ski-moro
Volleyball
Innebandy
Gym
Måltid
Frilek
Ski-moro
Organisert utelek
Måltid
Matlaging.
Sjakk og brettspill
Magisk mytisk mystikk:
Norrøn mytologi
Organisert leksehjelp
Matlaging og baking
Sjakk og brettspill
Magisk mytisk mystikk:
Norrøn mytologi
Matlaging og baking
Organisert leksehjelp
Vi bygger med lego og
Jovo
Strikke / hekle
Ski-moro
Volleyball
Innebandy
Gym
Sjakk og brettspill
Magisk mytisk mystikk:
Norrøn mytologi
Forberedelser til
kjøkkenhagen
Setter frø
Natur og teknikk
Forberedelser til
kjøkkenhagen
2. klasse
Natur, teknikk og miljø
April
Uke 14-18
Miljøstasjon
Konstruksjon:
Vi bygger med lego og
Jovo
Kunst, kultur og
kreativitet
Frie aktiviteter
Tegne / male
Påskeverksted
Smykkeverksted
Natur og teknikk
Forberedelser til
kjøkkenhagen
Mai
Uke19-22
Miljøstasjon
2. mai heldagsåpent vi
går på tur i nærmiljøet.
Konstruksjon:
Vi bygger med lego og
Jovo
Juni
Uke 23-25
Frie aktiviteter
Tegne / male
17. mai verksted
Mat og helse
Lekser og fordypning
Frilek
Ski-moro
Organisert utelek
Ski-moro
Volleyball
Innebandy
Gym
Måltid
Organisert leksehjelp
Matlaging og baking
Sjakk og brettspill
Forestilling:
Legenden om påskeharen
Magisk mytisk mystikk:
Norrøn mytologi
Livet i hønsegården
Frilek
Ski-moro
Organisert utelek
Volleyball
Gym
Fotball og andre ballspill
Måltid
Organisert leksehjelp
Matlaging og baking
Vi bruker egg fra egne
høner
Sjakk og brettspill
Frilek
Organisert utelek
Måltid
Trykk med grønnsaker
Natur og teknikk
Arbeider i kjøkkenhagen
Disco i skolegården
Miljøstasjon
Frie aktiviteter
Tegne / male
Konstruksjon:
Vi bygger med lego og
Fysisk aktivitet og lek
Maleaktivitet ute
Matlaging og baking
Vi bruker egg fra egne
Magisk mytisk mystikk:
Norrøn og gresk mytologi
Arbeid i kjøkkenhagen
30. mai Heldagsåpent tur til
Norsk folkemuseum
Jubileumsutstilling 1814
Organisert leksehjelp
Sjakk og brettspill
Jovo
Natur og teknikk
Arbeider i kjøkkenhagen
Lage sommerlig hårpynt
Fellesbilde,
fingertrykk
Disco i skolegården
Fotball og andre ballspill
høner
Magisk mytisk mystikk:
Norrøn og gresk mytologi
Gym
Arbeid i kjøkkenhagen
Halvårsplan våren 2013
3. klasse
Januar
uke 1-5
Natur, teknikk og miljø
Kunst, kultur og
kreativitet
Fysisk aktivitet og lek
Mat og helse
Lekser og fordypning
Frie aktiviteter
Frilek
Måltid
Organisert leksehjelp
Kunst og håndverk
Forming, strikkekurs
Organisert utelek
Matlaging og baking
Innføring i italiensk
Miljøstasjon
Konstruksjon:
Vi bygger med lego og
Jovo
Skimoro
Skoleavis (hele
semesteret)
Historiefortelling ved
måltidene
Volleyball
Brain-games: kryssord og
kort-/brettspill/bingo etc.
Innebandy
Gym
Februar
Uke 6-9
Miljøstasjon
Frie aktiviteter
Fotball og andre ballspill
Frilek
Måltid
“Mytisk, magisk mystikk”
norrøn og greske sagn og
fortellinger
Organisert leksehjelp
Konstruksjon:
Vi bygger med lego og
Jovo
Karneval
Organisert utelek
Matlaging og baking
Kurs: Innføring i italiensk
Kunst og håndverk
Bl.a. Vinterens natur/trær
strikking/hekling,
papirforming, kort til bl.a.
morsdag, Valentindagen
etc.
Skimoro
Tur til Geitmyra
matkultursenter i
vinterferieuken
Historiefortelling ved
måltidene
Vinterferie, tur i
nærområdet.
Gipsavtrykk hånd/fot
Snø og islykter
Volleyball
Innebandy
Gym
Happy Feet
Fotball og andre ballspill
Brain-games: kryssord og
kort-/brettspill/bingo etc.
“Mytisk, magisk mystikk”
norrøn og greske sagn og
fortellinger
3. klasse
Mars
Uke 9-13
Natur, teknikk og miljø
Kunst, kultur og
kreativitet
Fysisk aktivitet og lek
Mat og helse
Lekser og fordypning
Miljøstasjon
Frie aktiviteter
Frilek
Måltid
Organisert leksehjelp
Vi arbeider med
klargjøring i kjøkkenhagen
Fastelavn: tradisjoner. Vi
lager Påske ris.
Organisert utelek
Matlaging og baking
Kurs: Innføring i italiensk
Skimoro
Klargjøring av hønsehuset
April
Uke 14-18
Tegne / male
Vårens trær
Volleyball
Smykkeverksted
Innebandy
Happy feet
Gym
Miljøstasjon
Frie aktiviteter
Tegne / male
Vi følger med på
Livet i hønsegården
Påskeverksted
Brain-games: kryssord og
kort-/brettspill/bingo etc.
Fotball og andre ballspill
Frilek
Måltid
“Mytisk, magisk mystikk”
norrøn og greske sagn og
fortellinger
Organisert leksehjelp
Organisert utelek
Matlaging og baking
Kurs: Innføring i italiensk
Skimoro
Smykkeverksted
Hjelper til med
kjøkkenhagen og i
hønsehuset
Historiefortelling ved
måltidene
Historiefortelling ved
måltidene
Volleyball
Happy Feet
Innebandy
Gym
Fotball og andre ballspill
Brain-games: kryssord og
kort-/brettspill/bingo etc.
Magisk mytisk mystikk:
Norrøn mytologi
Bl.a. Historien om
Legenden om påskeharen
med forestilling
Arbeid i kjøkkenhagen og i
hønsehuset
3. klasse
Mai
Uke19-22
Natur, teknikk og miljø
Miljøstasjon
Vi følger med på
Livet i hønsegården
Kunst, kultur og
kreativitet
Frie aktiviteter
Tegne / male
Fysisk aktivitet og lek
Mat og helse
Lekser og fordypning
Ballspill
Måltid
Organisert leksehjelp
Gym
Matlaging og baking
- Egg fra egne høner
Kurs: Innføring i italiensk
Vi pynter til 17. mai
Frilek
Vi steller i kjøkkenhagen
og i hønsehuset
17. mai- og
smykkeverksted
Historiefortelling ved
måltidene
Organisert utelek
Brain-games: kryssord og
kort-/brettspill/bingo etc.
Happy Feet
“Mytisk, magisk mystikk”
norrøn og greske sagn og
fortellinger
Disco i skolegården
Juni
Uke 23-25
Miljøstasjon
Frie aktiviteter
Ballspill
Måltid
Vi følger med på
Livet i hønsegården
Tegne / male aktiviteter
Gym
Matlaging og baking
- Egg fra egne høner
Kunst og håndverk
Frilek
Vi steller i kjøkkenhagen
og i hønsehuset
30.Mai: Heldagsåpent AKS
Tur til Norsk folkemuseum
Jubileumsutstilling 1814
Organisert leksehjelp
Kurs: Innføring i italiensk
Historiefortelling ved
måltidene
Organisert utelek
Disco i store skolegård
Brain-games: kryssord og
kort-/brettspill/bingo etc
“Mytisk, magisk mystikk”
norrøn og greske sagn og
fortellinger
Halvårsplan våren 2014
4. klasse
Januar
uke 1-5
Natur, teknikk og miljø
Miljøstasjon
Kunst, kultur og
kreativitet
Picasso malekurs
Sykurs: kosedyr
Memofjøler.
Band
Fysisk aktivitet og lek
Mat og helse
Lekser og fordypning
Frilek
Ballspill
Gym
Måltid
Organisert leksetid
Avis
Data
Bibliotek
Matlaging og baking
Skoleavis (hele semestret)
Februar
Uke 6-9
Mars
Uke 9-13
Miljøstasjon
Vinterferie, tur i
nærområdet.
Snø og islykter.
“Teatersminke og
Karneval”
Valentines kort.
Band
Portrett/ utskjæring
Frilek
Ballspill
Gym
Måltid
Miljøstasjon
Band
Vi maler trær
Frilek
Ballspill
Gym
Måltid
Forberedelser til
kjøkkenhagen
Smykkeverksted
Matlaging og baking
Matlaging og baking
Organisert leksetid
Avis
Data
Bibliotek
Foto
Organisert leksetid
Avis
Data
Bibliotek
Foto
4. klasse
April
Uke 14-18
Mai
Uke19-22
Natur, teknikk og miljø
Kunst, kultur og
kreativitet
Miljøstasjon
Påskeverksted
Forberedelser til
kjøkkenhagen
Filmskole
Miljøstasjon
Filmskole
Origami blomster.
Hønsehus og dyrevelferd.
Vi arbeider i
kjøkkenhagen
Fysisk aktivitet og lek
Mat og helse
Lekser og fordypning
Frilek
Ballspill
Gym
Måltid
Organisert leksetid
Avis
Data
Bibliotek
Foto
Frilek
Ballspill
Gym
Måltid
Matlaging og baking
Matlaging og baking
Vårmalerier
Vårutstilling av alle
kunstverk vi har laget
Organisert leksetid
Avis
Data
Bibliotek
Foto
30. mai Heldagsåpent - tur
til Norsk folkemuseum
Jubileumsutstilling 1814
Juni
Uke 23-25
Miljøstasjon
Hønsehus og dyrevelferd.
Vi arbeider i
kjøkkenhagen.
Filmpremiere.
T-skjorte design.
Frilek
Ballspill
Gym
Måltid
Matlaging og baking
Organisert leksetid
Avis
Data
Bibliotek