ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN 2015

Transcription

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN 2015
ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 4. TRINN 2015/2016.
Utarbeidet av: Espen Larsen
Læreverk: Udir
UKE
34
35
36
37
38
39
40
TEMA
KOMPETANSEMÅL
LÆRINGSMÅL
INNHOLD
METODE
VURDERING
Uke 34 – 36 LEK
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
Kunne følge enkle regler
i ulike leker.
Tikken leker
Fange og ta leker
Med mer
- samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- Spille på hjørner
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Kunne respektere
medelever og reglene i
lek
- samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- Spille på hjørner
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
Uke 37 – 40
Ballspill
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
41
42
43
Kunne samarbeide mot
et felles mål.
Fotball/øvelser
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy
Kunne følge enkle regler
i ballspill og respektere
resultatene.
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
HØSTFERIE 5. – 09. OKTOBER
Ballspill
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
Kunne følge enkle regler
i ballspill og respektere
resultatene.
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
Fotball/øvelser
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
44
45
Innebandy
46
47
Basketball
48
49
Styrke/
Sirkeltrening
50
51
Elevene
bestemmer
aktivitet.
52
1
2
3
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene.
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene.
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
- Kunne følge enkle
regler i innebandy og
respektere resultatene.
- kunne føre og skyte
ballen.
- Forstå viktigheten av
samarbeid
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
- Lære mer om
musklene i kroppen
-Lære enkle øvelser en
kan bruke for å styrke
kroppens muskulatur
Ulike øvelser for å:
- øve opp
ballkontrollen
- øve på
pasning/mottak.
- øve på skudd på mål
- få samspill og
spillforståelse.
- Basketball,
teknikkøvelser.
samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- sentre og kaste på
kurv
- ulike kasteøvelser
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
-armhevinger, sit-ups,
høye kneløft,
stabiliseringsøvelser
for mage/rygg,
hoppetau.
- Rullering mellom
ulike stasjoner
- Hele gruppa utfører
ulike øvelser sammen
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
- felles balanse og
kroppsøvelser
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
JULEFERIE fra 18.12.15 - .04.01.16
Turn
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
-lære å stå på hendene
- teste ulike aktiviteter;
stå på hendene, stupe
kråke, slå hjul, teste
ringene
- Stajonsarbeid
Utholdenhet.
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
Ski/aking
Praktisere ski- og
skøyteteknikker der det
ligger til rette for det
Ski / Aking utenfor
skolen
Ski / Aking utenfor
skolen
9
10
Spenst
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
- Lære enkle øvelser
som en kan måle
spensten sin.
Sargent-test
Stille lengde
Høydehopp
11
13
Ballspill
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Kunne følge enkle regler
i ballspill og respektere
resultatene.
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
Fotball/øvelser
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy
4
5
6
7
8
Løpsøvelser
Intervall
Stafetter
- Individuelt arbeid
- Stasjonsarbeid,
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
VINTERFERIE 15. – 19. FEBRUAR
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
12
14
15
- Lære om ulike måter å
trene utholdenhet på.
Lage ulike
vinterøvelser i
akebakken.
- samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- Spille på hjørner
PÅSKEFERIE 19. – 28. APRIL
Dans
Utforske og leke med
ulike rytmer og utrykke
de med bevegelser.
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
Vise og uttrykke egne
måter å bevege seg på
etter musikken.
Dansetikken
Aerobic
Felles utførelse av
aerobic.
retest
- elevene får vite
resultatet deres på
øvelsene de
gjennomfører nå og
hva de hadde i høst
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
16
17
Ballspill
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Kunne følge enkle regler
i ballspill og respektere
resultatene.
- kjenne til reglene i
kanonball, og forstå
viktigheten av
samarbeid
- lære enkle regler i
basketball, og noen
teknikker for sentring og
kast
- fullføre ulike tester.
Fotball/øvelser
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy
- samtale om øvelser
- gjøre ulike
teknikkøvelser
- spille sammen med
hele klassen
- Spille på hjørner
- spesifikk
tilbakemelding til
elevene på
gjennomføring av
teknikkøvelser
- innsats
60 meter.
Kast med
ball/kule/slengball.
Felles gjennomgang
av teknikker.
Elevene får vite
resultatet på testene
sine.
Orientere seg ved hjelp
av kart i kjent terreng
- lære stjerneorientering
- lære å lese kart
- lære å lese kompass
ute
Øvelser med kart og
kompass ute i
skolegården.
- antall poster funnet
Følge enkle regler og
prinsipp for samhandling
og samspill og
respektere resultatene
Øve seg på å
samarbeide som et lag
- kunne ta seg frem
ved hjelp av et enkelt
kart
- kunne
kompassretningene
- Capture the flag
- leker i skolegården,
Tilbakemelding på
samarbeid, og valg av
taktikk.
Bruke grunnleggende
bevegelsesmønstre og
teknikker i noen utvalgte
lagidretter
18
19
Friidrett
20
Elevene
bestemmer
aktivitet
Orientering
21
22
23
Uteaktiviteter
24
Elevene
bestemmer
aktivitet
25
26
Utføre varierte aktiviteter
og delta i lek som
fremmer utholdenhet,
koordinasjon og annen
kroppslig utvikling
SISTE SKOLEDAG FREDAG 24. JUNI
SOMMERFERIE