halvårsplan kroppsøving vår 2015 9abcd

Transcription

halvårsplan kroppsøving vår 2015 9abcd
Halvårsplan i kroppsøving - vår
Faglærer:
Klasse: 9
År: 2014-2015
Tidsbruk/perioder Emne/Tema
Uke 02-05
Dans, ballspill, svømming
og grunntrening.
Kompetansemål
Trene på og utøve danser.
Praktisere Fair play ved å
bruke egne ferdigheter og
kunnskaper til å gjøre andre
gode.
Aktiviteter
Kreativ dans.
Forskjellige ballspill
inne. Gjennomgå
regler,
tekniske/taktiske
ferdigheter, Fair play.
Uke 06-07
Ballspill, grunntrening og
svømming.
Være med i et bredt utvalg av
idretter.
Volleyball, håndball og
basket.
Uke 09-11
Grunntrening, ballspill og
svømming.
Bruke ulike treningsformer for
å utvikle egen kropp og helse.
Utvikle Fair play gjennom
trening i ulike ballspill.
Styrke og
utholdenhetstrening.
Volleyball, håndball og
basket.
Uke 12-16
(minus uke 14)
Grunntrening, ballspill og
svømming.
Bruke lek og ulike
treningsformer for å utvikle
egen kropp og helse.
Være med i et bredt utvalg av
idretter.
Ulike former for
utholdenhet,- og
styrketrening gjennom
lek og testing.
Ulike ballspill.
Uke 17-20
Grunntrening, ballspill og
svømming.
Lek og ulike treningsformer for
å utvikle egen kropp og helse.
Praktisere Fair play ved å
bruke egne ferdigheter og
kunnskaper til å gjøre andre
gode.
Utholdenhetstreningjogging.
Fotball.
Vurderingsformer
Halvårsplan i kroppsøving - vår
Faglærer:
Uke 21-22
Uke 23-25
Klasse: 9
Friluftsliv og ballspill.
Bruke lek og ulike
treningsformer for å utvikle
egen kropp og helse.
Friluftsliv og ballspill.
Bruke lek og ulike
treningsformer for å utvikle
egen kropp og helse.
År: 2014-2015
Aktiviteter i og ved
sjøen.
Ballspill og andre
uteaktiviteter.
Aktiviteter i og ved
sjøen.
Ballspill og andre
uteaktiviteter.