basseng 9.trinn - Frosta kommune

Transcription

basseng 9.trinn - Frosta kommune
Årsplan svømming for 9.trinn 15/16
Uke Hovedaktivitet
34 Uteaktiviteter
36 Brystsvømming
II
38
II
40
42 Ryggsvømming
II
44
II
46
Crawl
48
II
50
2
Flyting , undervannsvømming og dykking
4
6
8
10
Livredning og sidesvømming
12
14
16
18
20
Mål
Bassenget er stengt
Utføre varierte og effektive teknikker i brystsvømming med fokus på
armtak, beinspark, flyten i vannet (posisjon), framdrift og
pusteteknikk.
Utføre varierte og effektive teknikker i ryggsvømming med fokus på
armtak (to typer), beinspark, flyten i vannet (posisjon), framdrift og
pusteteknikk.
Utføre varierte og effektive teknikker i crawl med fokus på armtak,
beinspark, flyten i vannet (posisjon), framdrift og pusteteknikk.
Hvordan kvile ved lange distanser og overlevelse ved fall i vannet
Utføre varierte og effektive teknikker i undervannsvømming og i
dykking med fokus på armtak, beinspark, posisjon under vann og
framdrift. Dykking: god teknikk for å snu svømmeretning å komme
seg ned i vannet, oversikt under vann og ta opp gjenstander.
Forklare og å utføre livredning, fokus på den forlengede arm, hva
gjøre når ulykken er ute, hente opp og ilandføre noen med en egnet
svømmeart (eks. sidesvømming).
II
Vinterferie
Svømme en lengre distanse etter egen målsetting
Distansesvømming etter eget mål
Påskeferie
Svømming med klær. Svømming på tid
Overlevelse i vann. Effektivitet
Repetisjon rygg, crawl, bryst og sidesvømming, flyting,
undervannsvømming, dykking og livredning.9B fri
Repetisjon/automatisering
22
Teste alle svømmeartene, mulighet til å forbedre seg valgfri
svømmeart
Startstup og vending
24
Synkronsvømming , 9A fri
Vurdering
Startstup: livredning, fart, posisjon over og i vannet. Pusteteknikk.
Vending: flyt i svømminga, når vende, posisjon, dreiing under vann og
Samarbeid