2015-11 Vedlegg 2

Transcription

2015-11 Vedlegg 2
- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. – Del 3 Sportsplan
_________________________________________________________________
FERDIGHETSSKJEMA FOR ……………………………..
Kryss av for hvor godt du mener at du mestrer ferdighetene som står nevnt i skjemaet.
Skalaen går fra 1 – 5 , der 1 betyr at du ikke mestrer det så godt og 5 betyr at du mestrer det veldig
godt.
Hensikten med skjemaet er at du kan finne ut selv hva du trenger å øve deg på. Vær ærlig mot deg
selv når du krysser på skjemaet.
Ferdighet
Vendinger:
innerside
ytterside
Cruyf
såle
hælen
Høyre ben
1
2
5
Venstre ben
1
2
3
4
5
Ferdighet
Pasninger:
innerside – kort
innerside – lang
ytterside - kort
ytterside - lang
vrist halvlangt
vrist langt
Høyre ben
1
2
4
5
Venstre ben
1
2
3
3
4
5
Ferdighet
Demping:
innerside
ytterside
vrist
lår
bryst
hode
Høyre ben
1
2
3
4
5
Venstre ben
1
2
3
4
5
Ferdighet
Skudd:
innerside
ytterside
vrist
volley rett
volley vannrett
halv volley
Høyre ben
1
2
3
4
5
Venstre ben
1
2
3
4
5
3
4
- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. – Del 3 Sportsplan
_________________________________________________________________
Ferdighet
Finter:
skuddfinte mot høyre
skuddfinte mot venstre
oversteg mot høyre
oversteg mot venstre
«Zidane»
innleggsfinte
kroppsfinte mot høyre
kroppsfinte mot venstre
2-fots finte mot høyre
2-fots finte mot venstre
Høyre ben
1
2
Ferdighet
Medtak- og mottak:
Retningsbestemt
Innerside mot høyre
Innerside mot venstre
Ytterside mot høyre
Ytterside mot venstre
Medtak 180 grader innside
Medtak 180 grader ytterside
Medtak m/ lår mot høyre
Medtak m/ lår mot venstre
Med hodet mot høyre
Med hodet mot venstre
Mottak lår
Høyre ben
1
2
3
3
4
4
5
Venstre ben
1
2
3
4
5
5
Venstre ben
1
2
3
4
5
- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. – Del 3 Sportsplan
_________________________________________________________________
Øvelser med begge ben:
Diverse
1
2
3
1
2
3
4
5
Føring av ball i stor fart
En – mot – en offensivt
En – mot – en defensivt
Hurtighet
Kondisjon/utholdenhet
Triksing :
1-20
21-50
51-100
101-200
200 +
4
5

Similar documents