Min arbeidsplan 8. klasse Veke 42-43

Transcription

Min arbeidsplan 8. klasse Veke 42-43
Min arbeidsplan
8. klasse
Veke 42-43
Fag
Norsk
Engelsk
Matematikk
veke
Veke 42
Veke 43
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Studentar i 3 veker
MOT 8c
1-3.time
Spanskprøve
Utviklingssamtaler
MOT
8b: 1.-3.time
8a: 4.-6.time
Fredag
Elevfri 
Læringsmål
Fagstoff
Heime
Etter denne perioden veit du og
kan gjera greie for:
 Kjenne att artikkelsjangeren
 Forstå formålet med å skrive
artikler
 Skrive korte artikler
Nye kontekst s.111- 112
Kontekst s. 156- 159.
Tekstar 3 s. 14- 17
Les og forstå
Ordpensum: artikkel, sakleg, tema,
objektiv, nøytralt språk, formål
Veke 42:
Les i Kontekst s. 158- 159
Du får oppgåve hos lærar
I denne perioden skal du læra:
Searching chapter 3
Booklet: The land down under
Veke 42:
 I know some of Australia’s
early history (how Europeans
settled there).
 I know some of the Aboriginal
history (from when they first
settled until today).
 I know the capital city, some
big cities and the states of
Australia.
Explain the words in the Word Power sheet
Task 5 p. 64.
Veke 43:
Prepare for Word Power Test
Finish your map of Australia.
I denne perioden skal du læra om:
- tallinja
- multiplikasjon og divisjon med 10
- ulike talsystem
- kvadrattal og kvadratrot
Veke 43: Du får oppgåve hos lærar
Veke 42: kvite oppgåver s. 48-53
Veke 43: kvite oppgåver s.54-57
Veke 42: Vel ein av fargane:
- blå s.70-71
- raude s.78-79
Veke 43:
- innføring 5 s.237-238. Vel 8 oppgåver. Bruk kulepenn.
- campys.inkrement.no: repeter film1.7 og 1.9
Sjå film 1.6 og 1.8
Samfunnsfag
KRLE
Naturfag
I denne periode skal du kunne:
- gjera greie for korleis universet vart
til.
- gjera greie for korleis tyngdekrafta
gjer at jorda og dei andre planetane
krisar sola.
- gjera greie for korleis sola påverkar
jorda.
- gjera greie for omgrepet tidssonar.
Det uendelege verdsrommet:
Kosmos 8 Geografi
kap. 1 s. 10-15, finn svar i teksten.
Veke 42:
- Plukk ut ti omgrep som står i kursiv. Sett dei inn i eit
tokolonne-notat.
- Tenk sjølv 4, side 15.
Sola, jorda og månen:
Kosmos 8 Geografi
kap. 2 s. 16-18, tokolonne-notat
Veke 43: Tenk sjølv 2, side 21.
I denne perioden skal du læra:
-Viktige ord og omgrep i
jødedommen
-Viktige stader i jødedom
- Likskaper og forskjellar med
kristendom og islam
- Viktige hendingar i historia til
jødane
Læringsmål:
- Eg kan rekna ut volum av ein
gjenstand.
- Eg kan forklara samanhengen
mellom masse og volum.
- Eg kan forklare kva omgrepet kraft
Horisontar 8, s. 52-58
Veke : oppgåve 6, s 53
er.
- Eg kan fortelja ulike former energi
K&H
Musikk
Veke: Skriv ned ein refleksjon om kvifor det finst likskapar i
jødedom, kristendom og islam. Prøv å sett saman med førre
tema.
Trigger 8- Kap.3- det målande
menneske
Veke 42 :
Les s. 108 – 121
Lag eit tokolonnenotat til sidene
Side 108 - 133
Veke 43 :
Les s. 122 – 133
Lag eit tankekart rundt ordet ENERGI.
Lag eit tankekart rundt ordet KREFTER.