Barnehage- og skuleruta 2016/2017

Transcription

Barnehage- og skuleruta 2016/2017
Granvin, Ulvik og Eidfjord kommunar
Barnehage- og skuleruta 2016/2017
Veke
M
T
26
4
28 11
29 18
30 25
27
5
12
19
26
Juli
O T F
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
L
2
9
16
23
30
S
3
10
17
24
Veke
31
35
31
32
33
34
M
1
8
15
22
29
T
2
9
16
23
30
AUGUST
O T F
3 4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31
SEPTEMBER
L
6
13
20
27
S
7
14
21
28
Veke M
T
O
35
5
12
38 19
39 26
36
37
6
7
13 14
20 21
27 28
T F
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
L
S
3
10
17
24
4
11
18
25
L
S
3
10
17
24
31
4
11
18
25
Ulvik SFO stengt i Juli
15. og 16. planleggingsdagar , 17 pl.dag skule
18. aug: Første skuledag
veke 28-30:
SFO Eidfjord, barnehage i Granvinog Ulvik barnehage stengd
Veke
M
39
40
41
42
43
44
3
10
17
24
31
OKTOBER
T O T F L
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
NOVEMBER
S
2
9
16
23
Veke M
44
7
46 14
47 21
48 28
45
30
T
O
T
1
2 3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30
DESEMBER
F
L
S
Veke M
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
48
5
50 12
51 19
52 26
49
14.nov: regionalplanleggingsdag
T
O
T F
1 2
6
7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
21. des siste skuledag før jol
Veke 41: Haustferie grunnskule
Veke
M
T
JANUAR
O T F
L
0
1
2
3
4
5
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
S
1
8
15
22
29
Veke
M
T
5
6
7 13
8 20
9 27
6
7
14
21
28
FEBRUAR
O T F
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
L
4
11
18
25
S
5
12
19
26
M
T
6
13
12 20
13 27
7
14
21
28
Veke
9
10
11
MARS
O T F
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
L
4
11
18
25
S
5
12
19
26
17.mars: regionalplanleggingsdag
Veke 8: Vinterferie
2. jan elevfri skuledag, planleggingsdag bhg
Veke
M
T
APRIL
O T F
13
3
10
16 17
17 24
14
15
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
L
1
8
15
22
29
S
2
9
16
23
Veke
30
22
18
19
20
21
M
1
8
15
22
29
T
2
9
16
23
30
MAI
O T
3 4
10 11
17 18
24 25
31
F
5
12
19
26
L
S
6
7
13 14
20 21
27 28
M
T
5
12
25 19
26 26
6
13
20
27
Veke
22
23
24
JUNI
O T F
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30
L
3
10
17
24
S
4
11
18
25
7. april : Siste skuledag før påske
25. mai: Kristi Himmelfarts dag
5. juni: 2. pinsedag
18.april: Første skuledag etter påske
26. mai: Planleggingsdag barnehagar Granvin/Ulvik
22.juni siste skuledag før sommarferie
23.juni planleggingsdag skular og bhg Eidfjord
Skuledagar pr. månad
August:
10
September:
22
Oktober:
16
November:
21
Desember:
15
Januar:
21
Februar:
15
Mars:
22
April:
14
Mai:
19
Juni:
15
SUM:
190
Elevfrie dagar i grunnskulen
Planleggingsdagar barnehage, skule og SFO
84
dagar i hausthalvåret
Terminsskifte etter 95 dage
Planleggingsdag barnehage. Barne-hagen er stengd.
6. planleggingsdag: Ulvik og Granvin 26.05 og
Eidfjord 23.06
106
Planleggingsdagar skule
dagar i vårhalvåret
Barnehage- og skulerute 2016-17 vers3