Skuleruta 2017/2018

Transcription

Skuleruta 2017/2018
Skulerute for Jærskulen 2017/2018
Gjesdal, Hå, Klepp, Time
Månad
August
Skuledagar
Torsdag 17. august (skulestart for elevane)
September
Oktober
11
21
Haustferie veke 41 (måndag 09. oktober – t.o.m. fredag 13.
17
oktober)
November
Plandag fredag 17. november*
21
Desember
Torsdag 21. desember (siste skuledag før jul)
15
Januar
Onsdag 3. januar (første skuledag etter jul)
21
Plandag tysdag 02. januar*
Februar
Vinterferie veke 7 (måndag 12. februar – t.o.m. fredag 16. februar)
15
Mars
Påskeferie veke 13 (måndag 26. mars t.o.m. tysdag 03. april)
17
April
Tysdag 03. april (første skuledag etter påske)
Måndag 30.april (fridag for elevene)
19
Mai
Tysdag 1. mai (Off. fridag)
17
Torsdag 10. mai (Kr.H.f)
Fredag 11. mai (fridag for elevene)
Torsdag 17. mai (Grunnlovsdag)
Fredag 18. mai (fridag for elevene)**
Måndag 21. mai (2. Pinsedag)
Juni
Fredag 22. juni (siste skuledag for elevane)
16
Sum skuledagar
190
Skuleruta for Jærskulen er rettleiande for skulane. Den einskilde skule kan avvike frå denne
dersom avviket ikkje endrar første og siste skuledagen, ikkje fører til ekstra utgifter til
skuleskyss, og er gjort i samarbeid med skulane sine rådsorgan og skuleeigar.
*Plandagar innanfor elevane sitt skuleår er fredag 17. november og tysdag 02. januar.
Fredag 17. november er skulemøte for Rogaland. Det er opp til den einskilde skule korleis dette
skal prioriterast.
**Eksamen blir gjennomført dersom direktoratet vil bruka denne dagen til
eksamensgjennomføring.