Innhold

Transcription

Innhold
530175.book Page 7 Tuesday, December 3, 2013 1:19 PM
Innhold
Kapittel 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Introduksjon til strategifaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definisjon av strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strategiens opprinnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvikling av bedriftsstrategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strategiens fire hovedprinsipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den tradisjonelle tilnærmingen til strategi . . . . . . . . . . . . . . . .
Moderne strategitilnærming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
17
21
29
31
33
43
43
Kapittel 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Utforming av strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strategisk intensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utforming av visjon, forretningsidé og mål . . . . . . . . . . . . . . . .
Sosialt ansvarlig strategiutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typer organisasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulike strategiske nivåer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
46
46
55
57
64
68
68
Kapittel 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Strategisk analyse – eksterne faktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definisjon av bransje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bransjenes livssyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrielle bruddpunkt og vendepunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PESTEL-analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analyse av bransjestrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samkonkurranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interessentanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremsynsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
72
74
81
84
86
98
108
115
7
530175.book Page 8 Tuesday, December 3, 2013 1:19 PM
STRATEGI – EN INNFØRING
Hovedpunkter i kapittel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
Strategisk analyse – interne faktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedriftens konkurransefortrinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Å analysere ressursbeholdningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analyse av verdiskapingen i organisasjonen . . . . . . . . . . . . . . .
Anvendelse av ressurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komparativ analysemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porteføljeanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
132
137
142
159
165
167
176
187
187
Kapittel 5 Utvikle og evaluere strategiske alternativer
og valg av strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Identifisering av strategiske alternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Evaluering av strategiske alternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Beslutningstaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Beslutninger og usikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Gruppebeslutninger og individuelle beslutninger . . . . . . . . . . .
5.6 Beslutningsbarrierer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Valg av strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
191
213
218
230
235
237
238
241
241
Kapittel 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
8
Kapittel 6
6.1
6.2
6.3
6.4
Iverksettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fire tilnærminger til iverksettelse av strategi . . . . . . . . . . . . . . .
Iverksettelse innebærer endring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iverksettelsesprosessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barrierer mot effektiv iverksettelse av strategi . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
245
247
259
272
278
278
Kapittel 7
7.1
7.2
7.3
Evaluering og kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroll og kontrollmuligheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Å måle bedriftens ytelsesevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere strategien og ta korrigerende grep . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
281
288
308
310
310
530175.book Page 9 Tuesday, December 3, 2013 1:19 PM
INNHOLD
Kapittel 8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Strategi og organisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definisjon av organisasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strategisk organisasjonsdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisatoriske grunnstrukturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisasjonens livssyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisasjonsdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iverksettelse og organisasjonsendringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
312
314
319
339
342
345
349
349
Kapittel 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Strategitenkning i dag og i fremtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moderne strategiarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Web 2.0 og Enterprise 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entreprenørenes rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fremvoksende og konvergerende bransjer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyskapende design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351
354
363
376
379
384
391
391
Kapittel 10
10.1
10.2
10.3
10.4
Innovasjon og forretningsmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hva er innovasjon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integrert innovasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forretningsmodelltankegangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forretningsmodellinnovasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedpunkter i kapittel 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394
395
402
420
425
429
429
Kapittel 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder
Se www.fagbokforlaget.no/strategi
Kapittel 12 Teknologibasert strategi
Se www.fagbokforlaget.no/strategi
Kapittel 13 Servicestrategi
Se www.fagbokforlaget.no/strategi
Litteraturliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479
9