Ukeplan uke 50, 7.trinn

Transcription

Ukeplan uke 50, 7.trinn
Ukeplan uke 50, 7.trinn
Mandag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Må Bør Kan Mål: ­Jeg kan gjøre overslag med desimaltall. ­Jeg kan forenkle og utvide brøk. ­Jeg kan finne kvadratrot. ­Jeg kan sammenhengen mellom brøk og prosent.​
. Matte: Blå: Oppgavehefte 7B Kikora. Rød: Side: 19, “Test Kap. 1. Velg farge deg selv”. Gå til gul s. selv. 20­22. Gul: Side 30 + “Test deg selv” side 31. Gå til blå s. 32­33. Mål: Jeg kan bøye substantiv, verb, personlige pronomen og gradbøye adjektiv. Jeg kan navnene på 7 ordklasser. Norsk I: Tema­ Ordklasser. Les ZS s. 100­101. Gjør oppg. 1. ­ 3 s. 101 på google.docs. Arbeid deretter i arbeidsprogrammet fra skuffen din. Mål: Samf: Les side 92­103. Spørsmål 11­18 s. 97. Oppgave 3, side 97. Oppgave 31 side 107. Norsk II: Tema ­ Rettskriving. Lek i rettskriving (elevstyrt). Øve til prøve fredag. Øv til prøven fredag. Hvilken læringsstrategi bruker du? Øveoppgaver finner du på ­Jeg kan forklare hvorfor noen må flykte fra hjemlandet sitt. ­Jeg kan fortelle hvor flyktninger som kommer til Norge, kommer fra. ­Jeg kan fortelle om arbeidet som FN og andre internasjonale organisasjoner gjør for å hjelpe flyktninger. Mål: Jeg kan bruke min læringsstrategi til øving. Bruk ZS og www.netteleven.no grammatikkboka som hjelpemiddel. Arbeid i grupper eller alene. Tirsdag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Må Bør Mål: ­Jeg kan beskrive hvordan øyet er bygd opp, og fortelle hvordan vi kan se. Naturfag​
: Førlesning: s. 64 ­ 70. Overskrift : Øyet Les s. 72­76 Ark: Skriv navn på det ytre og indre øyet. Gjør oppgave 1­6 s. 77 På Pc: Peiling/Raudeberg skule: sansene,Test 11 (øyet) Mål: Jeg kan navnene på 7 ordklasser. Jeg vet hva determinativer er. Norsk: Oppgave på ark “fra Tema ­ Ordklasser. strek til strek”. Gjennomgang av øveord. Repetisjon av ordklasser. Les ZS s. 102­103. Gjør oppg. 5 eller 6­7 s. 103 Gjør oppg. 9 s. 103 Aldersblanding Onsdag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: KKG. IDRETT​
i Gimlehallen. Møt direkte i hallen kl 0815. NB! Vi slutter kl.13.30 Torsdag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Må Kan Gubleoppgave 10 og 11 s. 71 Tegn et øye. Bør Kan Mål: Jeg kan planlegge og tegne etter mønster. Jeg kan bruke symaskin. K&H: Symaskin. Collage­nisser. (En av studentene våre, Christine, kommer og hjelper oss.) Mål: ­Jeg vet hva blindeskrift er. Engelsk: Textbook: p. 67­69. Workbook: A and B, p. 65. Sjekk tilbakemelding WB: p. 67. Stor bok: s. 74. WB: p. 68. på google docs på “Helen Keller” Stor bok: s. 70­73. Mål: Jeg vet hva subjunksjoner er. Jeg vet hva adverb er. Norsk: Tema ­ Ordklasser. Les ZS s. 104­105. Oppgaver på ark. Les ZS s. 106­107. Øv til prøve i kap. 4 i ZS. Mål: ­Jeg kan forenkle og utvide brøk. ­Jeg kan sammenhengen mellom brøk og prosent.​
. Matte: Gul: Side 23­25. Blå: Side 34 og 35.. Gul: side 26 Månedens problem 6 og 7, side 176. Kikora. Fredag Gjøres på skolen eller hjemme til neste gang du har faget: Må Bør Kan Mål: Norsk: Jeg kan skrive ord Rettskrivingsprøve riktig: ­ dobbel konsonant ­ forenkling av dobbel konsonant. ­ alle lydene (å,o,v,æ,sj,kj,skj,j, stum d, kort o­lyd) ­ og eller å ­Jeg kan finne kvadratrot. ­Jeg kan sammenhengen mellom brøk og prosent.​
. Matte: Gul: Side 27­30. Blå: Side 36 og 37. Gul: “Test deg selv” Kikora side 31. Blå: Lag fire oppgaver som du bytter med en annen som er på blå. Kalenderaktivitet Slutter kl. 11.00 Gloser (avspasering fra onsdag) Engelsk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Norsk Workshop Verksted Tool Verktøy Slip Skli Infect Smitte/ infisere Scolarship Stipend Harsh Strengt Raise Forhøye Dot Prikk Publish Utgi Adapt to Tilpasse til Basically I grunnen Electric typewriter Elektrisk skrive­ maskin Norske øveord. Du skal kunne skrive disse og forklare betydningen av: Mellomtittel Ironi Humor Gjengi Eiendomsord Subjunksjon Determinativ Adverb Helsetning Leddsetning Læringsmål, 7.trinn, uke 50. Fag Kan godt Kan noe Kan lite ●
Engelsk ●
Jeg kan noen enkle tegn med tegnspråk. ● Jeg vet hva kroppsspråk er og hvordan man kan tolke det. ● Jeg vet hva et utvalg skilt betyr. ● Jeg vet hva blindeskrift er. Naturfag ●
●
Samf. ● Jeg kan forklare hvorfor noen må flykte fra hjemlandet sitt. ● Jeg kan fortelle hvor flyktninger som kommer til Norge, kommer fra. ● Jeg kan fortelle om arbeidet som FN og andre internasjonale organisasjoner gjør for å hjelpe flyktninger. Gym ● Jeg utfører varierte aktiviteter med en positiv innstilling. K&H ●
●
Sosiale mål ● Jeg spiller “fair play” på banene, rundt bordet og i andre leker/spill. Norsk Læringsmål ●
●
●
●
●
Matte Jeg kan runde av tall til nærmeste hundrer, tier, ener, tidel og hundredel. ● Jeg kan gjøre overslag med desimaltall. ● Jeg kan forenkle og utvide brøk. Uke 50 ● Jeg kan finne kvadratrot. ● Jeg kan sammenhengen mellom brøk og prosent.​
. ●
Jeg leser Jeg kan bøye substantiv, verb, personlige pronomen og gradbøye adjektiv. Jeg kan navnene på 7 ordklasser. Jeg vet hva determinativer er. Jeg vet hva subjunksjoner er. Jeg vet hva adverb er. Jeg kan fortelle om noen av oppgavene til hjernen. Jeg kan beskrive hva som skjer fra et sanseorgan registrer det vi ser, hører , luktter og kjenner. Jeg kan beskrive hvordan øyet er bygd opp, og fortelle hvordan vi kan se. Jeg kan planlegge og tegne etter mønster. Jeg kan bruke symaskin. Tittel på bok (Bøker): Husk: Du skal lese minst 15 min. i en bok hver dag. For tiden leser jeg: Ja Nei Bringsvær Tusen takk til alle elever for ei flott uke på Bringsvær. De ansatte på Bringsvær skrøt av dere i alle situasjoner. Dere var høflige til bords, gode venner, flinke til å vaske og absolutt med på alt av aktiviteter uten å sutre og klage. De så elever med godt humør og positiv innstilling. Tusen takk til dere der hjemme som har gitt barna en god oppdragelse slik at de er positive og gode å være sammen med. Det har vært ei fantastisk uke :­) Juleverksted Tirsdag 15.12.15 skal 5.­7. trinn ha juleverksted. Tradisjonen tro inviterer vi dere voksne til å være med å hjelpe denne dagen. Vedlagt følger egen påmeldingslapp til dere som har lyst og dere det passer for. Informasjon om juleforberedelser Det nærmer seg jul! I den forbindelse følger vi Utdanningsdirektoratets anbefaling om å ha påmelding fra samtlige elever til de oppleggene vi tilbyr etter Fakkeltoget torsdag 17.desember (​
http://www.udir.no/Regelverk/Finn­regelverk­for­opplaring/Finn­regelverk­etter­tema/Innhold­i­opplaringen/Gudstj
enester­i­skoletiden/​
). Jfr. informasjon om Desemberaktiviteter på skolens hjemmeside. Vi ber dere foreldre/foresatte om å melde på deres barn til ​
ett​
av følgende undervisningsopplegg. Enten: I kirka blir det julesanger, lystenning og innslag ved elever. Kirka bidrar med kirkerommet, orgelmusikk og med prest/kateket som følger kirkens ritualer rundt gudstjenesten. Eller: På skolen blir det et opplegg der elevene skal få kjennskap til norske juletradisjoner med spesielt fokus på at julen er en høytid for å dele gleder og at vi alle oppfordres til å ha omsorg for hverandre. Vi knytter julesanger, elevinnslag, julefortellinger og praktiske oppgaver til temaet. Vi må ha tilbakemelding innen​
​
mandag 14. desember​
​
på hva ditt barn skal delta​
​
på den 17.desember. Fyll ut svarslippen under! Med hilsen Venke K Nome rektor Jeg/vi ønsker at _____________________________ trinn ________ deltar på (sett kryss på ett alternativ) (elevens navn) Julegudstjeneste i Oddernes kirke Undervisningsopplegg på skolen Underskrift foresatt(e): _______________________________ Se skolens hjemmeside: ​
http://www.minskole.no/presteheia/artikkel/45307 Hilsen Geir, Jorunn, Bjørg og Petter