Ukeplan 6. trinn, uke 39 Vardåsen skole 2015-2016

Transcription

Ukeplan 6. trinn, uke 39 Vardåsen skole 2015-2016
Ukeplan 6. trinn, uke 39
Vardåsen skole 2015-2016
Ukemål
Norsk: Jeg vet at ord deles inn i ordklasser. Jeg kan beskrive forskjellen på substantiv, verb og adjektiv.
Matte: Jeg kan finne felles nevner for to brøker.
Engelsk: Jeg kan bøye adjektivene nice, smart, brilliant, bad and good i positiv, komparativ og superlativ.
Jeg er godt forberedt til prøve i Chapter 1.
Naturfag: Jeg kan nevne noen planter og dyr som lever i barskogen i Norge.
Samfunnsfag: Jeg vet at Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland til sammen kalles for Norden.
KRLE: Jeg vet hva som skjer i dåpen og hva konfirmasjon betyr.
Mat og helse: Jeg kan lage middag med middagspølse og potetmos + ”Himmelsk mislykket”-kake.
Til tirsdag
Til onsdag

Les gjennom ukemålene.

Les teksten ”onkel Oskars saueost” på side 32-36 i Zeppelin lesebok. Tenk gjennom de
punktene som står i de gule merknadsboksene i margen mens du leser.

Etter at du har lest teksten i leseboka, skal du gjøre side 10 i arbeidsboka til leseboka.

Les side 62– 66 i Yggdrasil. Pass på at du leser slik at du husker innholdet, og at du kan
gjenfortelle og bruke de viktigste faktaene senere.


Alle: Gjør beskrivelsen din av en klassekamerat enda bedre (sjekk lærerens kommentarer).
Lær deg det som står om Adjektiv på s 13 i TB.
Øv til prøve i Chapter 1: Grammar s 12 og 13, glosene s 8-24, Workbook p 4-15,
Stairs på nett - Chapter 1 - Exercises and Grammar.
Frivillig spesialoppgave: Lag en engelsk quiz om sport eller film (Spørsmål og svar).

Les minst 20 minutter i bok, avis eller fagtekst.

Til torsdag 
Til fredag
Les side 8 - 11 i Midgard. Pass på at du leser slik at du husker innholdet, og at du kan
gjenfortelle og bruke de viktigste faktaene senere.

Gjør oppgave 1, 2 og 3 på side 10 og 11 i arbeidsboka til Zeppelin språkbok.

Mattemesteren.no ”Lekse uke 39”(oppgaver på PC)

Sjekk at du kan ukas mål.

Les minst 20 minutter i bok, avis eller fagtekst.
Info:

Uke 40 er det høstferie.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kunst og håndverk
Mat og helse
Gym 6.1
Gym 6.2
Mat og helse
Engelskprøve 6-2
Mat og helse
Engelskprøve 6-1
Kontaktinformasjon:
Vi har kontortid mandager kl. 13.15-14.15
Lærernes mailadresser ligger på skolens hjemmeside.
Skolens nettside: www.minskole.no/vardasen
Tlf. arbeidsrom: 38179735