Mål kapittel 4 Folk og flytting - demografi Forklar

Comments

Transcription

Mål kapittel 4 Folk og flytting - demografi Forklar
Mål kapittel 4 Folk og flytting - demografi
Forklar uttrykkene
befolkningseksplosjon
og demografisk overgang
Forklar uttrykkene
naturlig vekst og total
vekst
Forklar hva ulike
befolkningspyramider
sier om befolkningen i
landene de tilhører
Fortelle hva ettbarnspolitikken i Kina går ut
på og hvilke konsekvenser den har fått for
befolkningsutviklingen
Fortell om
befolkningsutviklingen i
India
Forklar uttrykket
urbanisering
Fortell om årsaker til og
konsekvenser av
urbaniseringen
Forklar uttrykkene
migrasjon, immigrasjon
og emigrasjon
Gi eksempler på
folkevandringer bakover
i historien
Forklar uttrykkene pushog pull-forklaringer og gi
eksempler på slike
Definer begrepet
flyktning
Diskuter flyktningesituasjonen i verden i
dag

Similar documents