Vassøy skole: 51859292 www.linksidene.no/vassoy

Comments

Transcription

Vassøy skole: 51859292 www.linksidene.no/vassoy
Navn:____________________
Vassøy skole: 51859292
www.linksidene.no/vassoy
Kontaktinformasjon kontaktlærer:
[email protected]
Kan ikke
Kan litt
Kan
Mål norsk:



Jeg kan skrive dialoger
Jeg vet hva dialog, ordrett, replikk og replikkstrek betyr
Jeg kan lese med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet
Mål matematikk:


Jeg kan legge sammen pengebeløp opp til 1000kr
Jeg forstår store tall i praktiske sammenhenger
Mål engelsk:


I know the personal pronouns
I know how to use like/likes
Mål naturfag:


Jeg kan gi en enkel forklaring på fotosyntese
Jeg vet hva som skjer med planter på forskjellige tider av året
Mål KRLE:



Jeg vet hva mobbing er
Jeg vet hva det vil si å respektere andre
Jeg kan noen måter å finne løsning på konflikter
Sosialt mål:

Jeg rekker opp hånda og venter med å snakke til jeg får ordet
Underskrift:
Informasjon:
o
Foreldremøte tirsdag 6. september klokka 17.15
o
Beskjed fra Tor Olav som har klassen i gym: Alle skal dusje etter gymtimen, og alle skal ha med sko
til bruk i gymtimene.
o
Svømming starter opp tirsdag i neste uke. Husk badetøy!
o
Ranselpost: Hefte om tips til hjemmene for å motarbeide mobbing.
Økt
1.
08.40
–
09.25
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Norsk
Morgensamling
Lesestund
Replikk, dialog og
replikkstrek.
Norsk
Lesestund
Lesing med fokus
på forståelse
Norsk
Vi skriver
replikker og
dialoger.
Zeppelin
språkbok side 10
Norsk
Bibliotek
Lesing
Vi jobber videre
med ukas
læringsmål
Kunst og
håndverk
Matematikk
Forståelse for
store tall.
«Mer enn 1000
og mindre enn 0»
2.
09.25
10.10
3.
10.25
–
11.10
4.
11.50
–
12.35
5.
12.35
–
13.20
6.
13.30
–
14.15
Matematikk
Forståelse for
store tall.
«Mer enn 1000
og mindre enn 0»
KRLE
Fokus på godt
miljø både på
skolen og i
klassen.
Side 32-37 i
KRLE-boka
Musikk
K&H
Vi lager
papegøyer
Matematikk
Forståelse for
store tall.
«Mer enn 1000
og mindre enn 0»
Norsk
Lesefadder for
1.klasse
Matematikk
Forståelse for
store tall.
«Mer enn 1000
og mindre enn 0»
Engelsk
Personlige
pronomen
Muntlig: Øve på
rett bruk av
like/likes
Naturfag
Hva skjer med
plantene
gjennom året.
Vi forklarer
fotosyntese med
ord og bilder
Matematikk
Mattespill.
Engelsk
Personlige
pronomen
Muntlig: Øve på
rett bruk av
like/likes
Gjennomgang av
ukas gloser
Gym
Naturfag
Hva skjer med
plantene
gjennom året.
Vi forklarer
fotosyntese med
ord og bilder
Gym
KRLE
Fokus på godt
miljø både på
skolen og i
klassen.
Side 32-37 i
KRLE-boka
Klassens time
Til tirsdag
Norsk
Les 20 minutter
i selvvalgt bok
Til onsdag
Les 20 minutter i
selvvalgt bok
Til torsdag
Les 20 minutter i
selvvalgt bok
Til fredag
Les 20 minutter i
selvvalgt bok
Velg to dager som du
leser et avsnitt og
gjenforteller
innholdet for en
voksen
Lekse på ark
Matematikk
Gloser.
Vi tester rettskriving og
forståelse på fredag
Engelsk
Naturfag
Les side 10 og 11 i
Gaia
KRLE
Underskrift:
av foresatte på at
lekser er gjennomført.
Kommentar:
Fra foresatte eller
lærer ved behov
Annet
Ukens diktatord:
Engelske øveord:
Lovely
Bunch
Add
Throw
Into

Similar documents