Lekser: - Svarttjern skole

Transcription

Lekser: - Svarttjern skole
 Fag/tema: Norsk •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Matematikk Engelsk Samfunnsfag KRLE Naturfag Musikk Gym PALS Ukas ord: Lekser: Jeg kan finne adjektiv i en tekst. Jeg kan bøye adjektiv. Jeg vet hvordan jeg bruker gangetabellen. Jeg kan navnene til barna til noen dyr på bondegården. Jeg kjenner til menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Jeg samtaler om religiøs praksis i hinduismen Jeg vet hva en meteorolog arbeider med. Jeg vet hvordan vi leser av et termometer. Jeg kan danse noen folkedanser. Jeg leker fangeleker Jeg bruker inne-­‐stemme. Øve, tante, jobbe, irritere, snuble, paraply Engelsk:Gjør arket i den gule permen. Leveres torsdag. Norsk: Les side 18 i Leseforståelse A, og gjør oppgaver i lilla, gul og grønn rute. Leveres torsdag. Skriv ukas ord i lekseboka di. Øv på å forklare hva de betyr til en voksen. Les i leseboken din hver dag. (blå mappe) Foreldre må skrive under på lesekortet Mandag 19.10 Tirsdag 20.10 1.økt Skolen starter 08.30 10.30 – 10.45 10.45 – 11.30 2. økt NORSK Samfunnsfag/ N
ORSK Engelsk Gr. 1 Østensjøvannet Fredag 23.10 NORSK Gr. 2 Østensjøvannet Spising Spising Spising Spising Spising Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 3A: Norsk/ Matematikk 3B: Skrivetime/ KRLE 3A: Musikk og dans/Arbeidsplan
/K&H Musikk og dans/Arbeidsplan/
K&H Gym/naturfag/data Gym/naturfag/data MATEMATIKK Gym/naturfag/data Torsdag 22.10 Skolen slutter 13.30 Onsdag 21.10 Skrivetime/ KRLE 3B: Norsk/ matematikk Ukeinfo
• 22. 23. og 30. oktober skal vi dra på tur til Østensjøvannet. Vi
deler elevene inn i 3 blandede grupper med elever fra 3. og 4.
trinn. Dere vil få en SMS dagen før ditt barn skal på tur, slik at
dere kan være forberedt med tanke på klær. Elevene må ha
varme og vanntette klær, vanntette sko eller støvler, matpakke
og drikke.
• Minner igjen om gymsko/gymsokker til de som ikke har det. Det
har vært mange nesten-ulykker med glatte sokker.
• Fotografering vil bli 29. og 30 oktober. Mer info kommer
• Vi fortsetter å pante flasker for å samle inn penger til
klassetur i 4. klasse. Send med tomflasker på skolen.
Vi minner om påmelding til foreldremøtet på AKS.
Møtet er torsdag 22.10.15 kl.18.00-19.30.
Alle på 3.trinn har fått et skriv om deltagelse i aktivitetsmålinger i regi av
skolen, Utdanningsetaten og Bydel Grorud.
I norskgruppene på AKS skal 3. trinn skal vi lage en morsom historie ved å sette
inn adjektiv.
Læringsmål: jeg vet hva et adjektiv er og hvordan det brukes i historier.
Fra uke 43 spiser alle barn kl.13.30 på AKS.
Det er felles utetid etter mat til ca.14.30.
Hilsen Isabel, Vidar, Sirje, Eli, Aferdita, Morten og Lena Tlf. på arbeidsrommet til 3. trinn 22 78 99 11 e-­‐post: [email protected], [email protected] og [email protected]