Undervisningsplan Naturfag 2 (VID

Transcription

Undervisningsplan Naturfag 2 (VID
Undervisningsplan Naturfag 2 (VID-6050)
Høst 2015
Før første samling
Tema
Detaljer
Naturfagdidaktikk Undervisningsmetoder i
naturfag
Hvordan
Les s 29-41 og side 181-187 i Naturfag
som allmenndannelse
Les fila: Omvendt undervisning
Feltarbeid i biologi,
Feltarbeid i og ved Langvatnet på
biologididaktikk og digitale Tromsøya (2. september) og etterarbeid
ferdigheter i
med innsamlet materiale. Lese: (1)
biologi/naturfag
kapitlet om ferskvann i Norske
økosystemer – økologi og mangfold, (2)
kapittel 5 i Språk og digitale verktøy i
naturfag og (3) kapitlet om ekskursjoner
i Biologididaktikk
Les om HMS i grunnskolen Les pdf-filene 1-4
Se videoene om HMS
Biologi
HMS
Samling 1: 2., 3. og 4. september
Tid
08.1510.00
Dag 1 (2. september)
Dag 2 (3. september)
Dag 3 (4. september)
Rom: E.308
Rom: E.308
Rom: E.308
Oppstart 09.00
09.00-10.00
Info om kurset
Biologi
Etterarbeid feltkurs
10.1512.00
12.0012.35
12.3514.00
Rom: E.308
Rom: E.308
Biologi
Etterarbeid feltkurs
Lunsj
Lunsj
Rom: E.308
Rom: E.308
Biologi. Ekskursjoner
som arbeidsmetode,
biologididaktikk og bruk
av digitale ressurser
Introduksjon til
naturfagdidaktikk
Undervisningsmetoder i
naturfag
14.1516.00
Rom: E.308
Rom: E.308
Planlegging av
feltarbeidet neste dag.
Ferskvann som naturtype
og økosystem
Informasjon og
planlegging av
arbeidskrav i
naturfagdidaktikk
Lync
Avslutter kl 15.00
15.15-16.00
HMS i forbindelse med
praktisk
naturfagundervisning
16.1517.00
Rom: E.308
HMS i forbindelse med
praktisk
naturfagundervisning
Kveld
Sosialt
Arbeid etter 1. samling
Tema
Biologi
Anbefalt arbeid



Se gjennom utlagte videoer, gjøre
seg kjent med artsobservasjoner.no
og Bunndyratlas.
Lese Naturfag 3/06 Digital
kompetanse og naturfag
Finne konkrete argumenter for at
din skole skal prioritere arbeidet
med digital kompetanse som
grunnleggende ferdighet
HMS
Flervalgtest
Tidsfrist: 5.10
Naturfagdidaktikk 



Kjemi
Fysikk
Arbeidskrav
Rapportere innsamlede data
og legge inn bilder i
artsobservasjoner.no
Tidsfrist: 5. oktober
Prøve ut “Flipped classroom”
Skrive skisse til naturfagdidaktisk
essay
Læring gjennom praktiske
aktiviteter i naturfag. Les: “Practical
work in chemistry and its goals and
effects” (side 1-10)
Les kapittel 1 og 4 i «Språk og digitale
verktøy i naturfag»
Se video «Introduksjon til kjemi»
Støkiometri: Se video og gjør oppgaver:
Les:

S 16-26 + 43-47 i kap 2 i Fysikk for
lærere
 Kap 1 (hele) + Kap 2.1-2.4 i
Grunnleggende fysikk for…
Se introforelesninger – legges ut i veke 37.
Ta førtester i Fronter innen 11.okt.
Samling 2: 12., 13. og 14. oktober
Tid
08.15-10.00
Dag 1 (12. oktober)
Dag 2 (13. oktober)
Dag 3 (14. oktober)
Rom: E.307
Rom: E.307
Rom: E.307
Oppstart 09.00
Biologi
Løselighet og
fellingsreaksjoner
Intro til organisk kjemi
10.15-11.00
Rom: E.307
Rom: E.307
Rom: E.307
Biologi
Labforsøk:
Felling av
jordalkaliemetaller
Naturfagdidaktikk:
Grunnleggende
ferdigheter i naturfag:
Argumentasjon
11.15-12.00
Rom: E.307
Rom: E.304
Introduksjon til kjemi
12.00-12.35 Lunsj
12.35-14.00 Rom: E.307
Støkiometri
Lunsj
Fysikk: Bevegelse
Lunsj
Rom: E.304
Rom: E.307
Fysikk: Bevegelse
Veiledning i
arbeidskrav i
naturfagdidaktikk
Reflektere over
undervisningsmetoder
14.15-16.00
Rom: E.307
Rom: E.304
Rom: E.307
Naturfagdidaktikk:
Læring gjennom praktiske
aktiviteter i naturfag
Fysikk: Krefter
Redoksreaksjoner
Avslutter 15.00
16.15-17.00
Rom: E.307
Kveld
Labforsøk:
Metaller
Sosialt
Arbeid etter 2. samling
Tema
Kjemi
Anbefalt arbeid
 Organisk kjemi:
o Les kap 8 i kjemi for lærere
 Ione- og redoksreaksjoner
o Les side 152-164 + kap 12 i kjemi
for lærere
 Støkiometri
Naturfagdidaktikk  Grunnleggende ferdigheter
o Les kapittel 2, 3 og 5 i «Språk og
digitale verktøy i naturfag»
Fysikk
Lese:


Kap 3 (s68-72, 82-82 er mest sentralt) og
4 (s. 93-102, 121-126 er mest sentralt) i
Fysikk for lærere
Kap 4 og pensum frå kap 14 og 16 i
Grunnleggende fysikk
Se introforelesninger. Legges ut i veke 43
Ta førtester i Fronter innan 15.nov.
Arbeidskrav
Flervalgtest:
Tidsfrist: 5.11
Labrapport:
Tidsfrist: 24.10
Levere inn
naturfagdidaktisk
essay
Tidsfrist: 16.11
Samling 3: 16. og 17. november
Dag 1 (16. november)
Tid
08.15-10.00 Rom: E.304
Frivillig oppmøte i denne økta
Muligheter for faglig veiledning
av Magne
10.00-12.00 Rom: E.304
Naturfagdidaktikk:
Grunnleggende ferdigheter i
naturfag
12.00-12.35 Lunsj
12.35-14.00 Rom: E.304
Fysikk: Krefter
Dag 2 (17. november)
Rom: E.304
Fysikk: Energi
Fysikk: Bølger, lyd og lys
Rom: E.304
Fysikk: Bølger, lyd og lys
Lunsj
Rom: E.304
Fysikk: Oppgåverekning og
oppsummering
14.15-16.00
Rom: E.304
Rom: E.304
Fysikk: Energi
Eksamensveiledning.
Avslutter kl 15.00
16.15-17.00
Rom: E.304
Fysikk: Forsøk
Arbeid etter 3. samling
Tema Anbefalt arbeid Arbeidskrav
Fysikk
Rapport fra fysikk-forsøk
Flervalgstest
Tentativ eksamensdato: 11. desember