Fysikk info.pdf - Levanger videregående skole

Transcription

Fysikk info.pdf - Levanger videregående skole
Fysikk
Et spennende fag om alt fra ”Big Bang” -trussel i Cern til Supernovaeksplosjoner i
verdensrommet. Undervisningen kombinerer teori, demonstrasjoner og forsøk.
Faget er viktig for videre studier innen realfag og teknologi. Fysikk er krevende både
faglig og arbeidsmessig. Her på skolen har vi tradisjon for å gjennomføre en
tur/realfagskveld hvert år.
Researchers night
Aktiviteter vi har gjort:
•
•
•
•
•
Vg2: Besøk av Politi som demonstrerer
fartsmåling med laser
Vg3: Besøk på sykehuset og lære om MR,
Røntgen, CT-skanning…
Fysikk-kveld med raketter eller der vi går på
glødende kull
Strikkhopp (se video på its-learning)
Researchers night ved NTNU
Fysikk-kveld der vi
går på glødende kull
Strikkhopp i Rjukan
Programfag Fysikk
Fysikk 1 tilbys på Vg2 og Vg3
Fysikk 2 tilbys på Vg3
Andromedagalaksen
Både Fysikk 1 og Fysikk 2 har 5
undervisningstimer per uke
Hovedområder (læreplan)
Fysikk 1
Klassisk fysikk
Moderne fysikk
Å beskrive
naturen med
matematikk
Den unge
forskeren
Fysikk og
teknologi
Fysikk 2
Klassisk fysikk
Moderne fysikk
Å beskrive
naturen med
matematikk
Den unge
forskeren
Fysikk og
teknologi
Kort om hovedområdene:
Klassisk fysikk: Hovedområdet handler om de eldste og mest brukte
fysikklovene, og hvordan de kommer til uttrykk innen mekanikk,
elektrisitetslære og termofysikk. Bevaring av energi, bølger, bevegelse og
krefter er sentrale tema.
Moderne fysikk: Noen sentrale tema er astrofysikk, kvantefysikk og
relativitetsteori
Å beskrive naturen med matematikk : I dette hovedområdet blir
matematikk brukt til å systematisere observasjoner gjennom fysiske lover.
Gode ferdigheter i grunnleggende matematikk er viktig i fysikkfaget.
Den unge forskeren: Hovedområdet handler om at fysikk er et
Sjefen sjøl
eksperimentelt fag, der trening i å planlegge, gjennomføre og vurdere forsøk
er viktig.
Fysikk og teknologi: Hovedområdet handler om fysiske prinsipper som
ligger til grunn for noen komponenter i moderne teknologi. Videre dreier det
seg om viktige forutsetninger og begrensninger i teknologien.
Programfag Fysikk