Årsplan for 1. trinn høst 2015 Beathe Segrov, Paal

Transcription

Årsplan for 1. trinn høst 2015 Beathe Segrov, Paal
Årsplan for 1. trinn
høst 2015
Norsk
Matematikk
KRLE
Samtale
Ukedagene
Dato
Klassen vår
- klassemiljø
Fortelle
Ta ordet
Sortering
Sosial
kompetanse
- følelser
Lytte
Høytlesning
Språkleker
Rim og regler
Arbeid med
bokstaver/lyder
Veiledet lesing
Matematiske
begreper
Telling
Former og
mønster
Leseaksjonen
Kristendom
- skapelsen
- fortellinger
om Jesus
-i kirken
Jødedom
- i synagogen
Tallene 1 – 3
Islam
- i moskeen
- Muhammed
Tallene 4 – 6
FN-dagen
- vennskap
- solidaritet
Adventskalender
Helgener
- Sankt
Nikolaus
- Lucia
-Jomfru Maria
Adventsvers
Samfunnsfag
Kunst og
håndverk
Musikk
Kroppsøving
Engelsk
Mat og
helse
Klasseregler
og rutiner
Tegne
Sanger og
leker
Samarbeidsleker
My name is
..
Bordskikk
Familien min
Tegne, bygge
og lage
modeller av
hus
Skoleveien
Filosofi og
etikk
- vennskap
- rett og galt
Alf Prøysens
forfatterskap
Julefortellinger
Klassens tre
Høst i
naturen
Ordkunnskap/
begreper
Tekstskaping
Naturfag
Beathe Segrov, Paal Korneliussen, Alida Møvik & Susanne Gjøsund
Kristendom
- Jesu fødsel
Dyr i norsk
natur
Bli kjent i
nærmiljøet
Se på hus i
nærmiljøet
Lytting
- «Morgenstemning» av
Grieg
Rytme
Renslighet
Regelleker
Primærfargene
Fargeblanding
Sangleker og
danser
Vennskapsuke
Numbers
Sansemotorikk
Kosedyrfest
The weather
Kroppen som
instrument
Annet
Fellesmåltid
Yrker
Kroppen
- navn på
kroppsdeler
- indre
organer
Kart
Land
Himmelretninger
Bli kjent med
Pablo Picasso
- tegne og male
- klippe og lime
Lytting
- «Høsten»
av
Vivaldi
Fysisk aktivitet i
nærmiljøet
FN-dag
The week
Lage
grønnsakssuppe
Sang- og
bevegelsesleker
The body
Adventsamlinger
Ballaktiviteter
Juletradisjoner
Juleaktiviteter
Adventsanger
og julesanger
Christmas
Bake
Luciafeiring
Julegudstjeneste
i Bønes kirke
Årsplan for 1. trinn
Norsk
Matematikk
KRLE
Tallene 7 – 10
Filosofi og
etikk
-å tilgi
- mitt og ditt
- vi deler
Dikt
Eventyrsjanger
- høre
- lese
- lage
- fortelle
- dramatisere
Samisk eventyr
vår 2016
Måling
Pluss og minus
Hinduisme
- i tempelet
Buddhisme
- i tempelet
Tekstskaping på
pc
Naturfag
Forlag
Kristendom
- påske
Samfunnsfag
Vinter i
naturen
Forskjellig slags
landskap
Vann
- vann blir til
is
- flyte/synkeforsøk
Samisk kultur
Vitser
Gåter
Humanisme
- å tenke
Kristendom
- Det gamle
testamentet
Musikk
Kroppsøving
Engelsk
Nyttårsbilde
Sang
Vinteraktiviteter
Winter fun
Illustrasjon av
Eventyr
Steintroll
Is-skulptur
Kittelsen
Munch
Arbeid med
naturmaterialer
- barkebåter
- kvister
- garn
Trær
Nasjonaldag
Småkryp
Sommer i
naturen
Mat og
helse
Matematikkens
uke
Folkeviser
Fairy tales
Vi leker med
instrumentene
Annet
Kosthold
Hinderløyper
Animals
Ballaktiviteter
Gamle dager
Planter
Former og
figurer
Kunst og
håndverk
Sangleker
Vår i naturen
Tallene til 20
Beathe Segrov, Paal Korneliussen, Alida Møvik & Susanne Gjøsund
På veien
- trafikk
Eksperimentere/
improvisere/
Komponere
- dans
- instrumenter
Lytting
- Våren av
Vivaldi
Nasjonalsanger
Musikal:
Maurits Maur
Turn
17.maisamling i
Bøneshallen
Colours
Dans
Orientering
Vårtur
Fruit and
berries
Aktivitetsdag