Systemmuligheter Duette

Transcription

Systemmuligheter Duette
SNORBETJENT
SYSTEM
Bredde min.
0,3 m
Avhengig av
stoffbredde
Plisse
2,5 m
Duette
3,0 m
Max areal
5,0 m2
Max 4,4 m
3,0 m
AO 70
Fritthengende
triangel
m/snorbetjening
Avhengig av
stoffbredde
4,4 m
0,4 m
2,3 m
0,4 m
2,3 m
Plisse
2,5 m
Duette
3,0 m
Max areal
5,0 m2
Pristillegg
Pristabell
ELGER
BESTS
Kr. 575,pr. anlegg
ELGER
BESTS
Plisse
2,5 m
Duette
3,0 m
Max areal
5,0 m2
Pristabell
x2
Plisse
2,5 m
Duette
3,0 m
Max areal
5,0 m2
60°
Skråbredde
x største
høyde +
kr. 1.450,pr. anlegg
Plisse
2,0 m
Duette
2,0
Max areal
5,0 m2
60°
Skråbredde
x høyde +
kr. 1.450,pr. anlegg
[Model overview: ]
Fritthengende
triangel pluss
rektangulær gardin
med snorbetjening
0,3 m
MODEL OVERVIEW
AO 40
Model A - Freehanging models for standard windows
[Model overview: ]
14
Fritthengende
m/2 snorer og
2 gardiner i en
”Dag/Natt”
2.2
2.2.1
AO 30
Avhengig av
stoffbredde
MODEL OVERVIEW
0,3 m
2.2
Fritthengende
m/2 snorer og
variabel
innstilling i øvre og
nedre pos. (DUO)
Model A [-Product
Freehanging
for standard windows
informationmodels
]
AO 20
2.2.1
Page date: 01-04-2005
Vinkel max.
[Product information]
Høyde max.
Profilfarger: Hvit, alu, svart og koksgrå.
MODEL OVERVIEW
Fritthengende
m/snorbetjening
Bredde max.
Model A - Freehanging models for standard windows
AO 10
Betjening
og plisségardiner
2.2
®
2.2.1
SY S T EMPage
- M Udate:
L I G01-04-2005
H ET E R Duette
Pag
© - 2008 - Hunter Douglas Europe B.V.
Page date: (changed) 01-01-2008
1949 – 2014
B.V.
HÅNDTAK
SYSTEM
BB 10*
Betjening
Bredde min.
Fritthengende
m/betjeningsgrep
0,15 m
Bredde max.
1,5 m
P: 2,5 m
Vinkel max.
15°
Pristillegg
Kr. 295,pr. anlegg
D: 2,5(changed)
m
Page date:
01-01-2008
© - 2008 - Hunter Douglas Europe B.V.
Page dat
Max areal
3,5 m2
BB 20T (AB 20)
BB 10T (AB 10)
BB 15*
Høyde max.
Fritthengende
m/betjeningsgrep
0,15 m
1,5 m
P: 2,5 m
15°
Kr. 295,pr. anlegg
BB 20T (AB 20)
BB 30T (AB 30)
2.2.2
BB 10T (AB 10)
Max areal
3,5 m2
BB 20*
MaxBB
areal
30T (AB 30)
3,5 m2
0,4 m
2,3 m
P: 2,5 m
15°
D: 3,0 m
Max areal
5 m2
BO 20
BO 30
0,4 m
Fritthengden m/snorbetjening og wire
på siden. 2 snorer
og 2 gardiner i en
(dag/natt)
0,4 m
2,3 m
P: 2,5 m
15°
D: 3,0 m
Max areal
5 m2
2,3 m
P: 2,5 m
15°
D: 3,0 m
Max areal
5 m2
Kr. 340,pr. anlegg
Kr. 575,pr. anlegg
Pristabell x 2
+
Kr. 245,pr. anlegg
15
[
[Model o
[Model overview: ]
*Leveres med transparent grep (metall grep mot bestilling kr. 39,-)
På utspente modeller – system BB 10, BB 15, BB 20, BB 20T og BB 24 kan det hende at listene buer over 120 cm bredde.
ELGER
BESTS
[Model overview: ]
Fritthengden m/
snorbetjening og
wire på siden. 2
snorer og variabel
innstilling opp og
nede.
Kr. 295,pr. anlegg
[Product information
Model B - Tensioned
models]for standard windows
D: 2,5 m
15°
BB 30T (AB 30)
Model B - Tensioned models for standard windows
Fritthengden m/snorbetjening og wire
på siden.
P: 2,5 m
Kr. 450,pr. anlegg
2.2.2
1,5 m
BB 30T (AB 30)
BO 10
15°
Model B - Tensioned models for standard windows
BB 20T (AB 20)
0,3 m
Model B - Tensioned models for standard windows
Fritthengende
m/betjeningsgrep og
variabel innstilling i
øvre og nedre pos.
(DUO) Uten skinne
oppe
BB 20T (AB
20) og nede
BB 30T (AB 30)
Max areal
3,5 m2
2.2.2
BB 24*
P: 2,5 m
D: 2,5 m
BB 20T (AB 20)
BB 20T (AB 20)
1,5 m
[Product information]
0,15 m
[Product information]
BB 10T (AB 10)
BB 20T* Fritthengende
m/betjeningsgrep og
variabel innstilling i
øvre og nedre pos.
(DUO) Med skinne
oppe og nede
2.2.2
Fritthengende
0,15 m 1,5 m
P: 2,5 m
15°
Kr. 340,m/betjeningsgrep og
pr. anlegg
variabel innstilling i
Page date:D:(changed)
01-01-2008
2,5 m
Page
date:
(changed)
01-01-2008
øvre og nedre pos.
(DUO) Med skinne
Max areal
oppe og nede
BB 10T (AB 10)
3,5 BB
m220T (AB 20)
BB 20T (AB 20)
BB 30T (AB 30)
[Product information]
date: (changed) 01-01-2008
D: 2,5 Page
m
Page date: (changed) 01-01-2008
B.V.
Page date: 01-04-2005
HÅNDTAK
SYSTEM
DB 10
Betjening
Bredde min.
For vindu i skråtak,
med 2 betjeningsgrep, wire og ekstra
festeskinne oppe.
0,2 m
1,5 m
2.2.3
DB 35.S
PB 10
For takvindu, med
betjeningsgrep, wire
og underskinne.
Wire går i miden av
vinduet. Gardinen
betjenes ovenfra og
DB 36.S
ned.
Kr. 450,pr. anlegg
50°
Kr. 595,pr. anlegg
Max areal
2,2 m2
0,2 m
1,5 m
(Lengde):
Max 4,0 m
45–90°
Kr. 670,pr. anlegg
D
Page date: 01
PB 15
For takvindu, med
betjeningsgrep, wire
og overskinne.
Wire går i miden av
vinduet. Gardinen
betjenes ovenfra og
ned.
0,2 m
1,5 m
(Lengde):
Max 4,0 m
45–90°
Kr. 670,-
PB 30
For takvindu, med
betjeningsgrep, wire
og underskinne.
Wire går i miden av
vinduet. Gardinen
betjenes ovenfra og
ned (dag/natt)
0,2 m
1,5 m
(Lengde):
Max 4,0 m
45–90°
Pristabell x 2
+
Kr. 670,pr. anlegg
.V.
pr. anlegg
Page date:
01-04-2005
[Model overview: ]
med transparent grep (metall grep mot bestilling kr. 39,-)
[Model overview: ]
*Leveres
P: 2,5 m
D: 2,5 m
Variabel innstilling i
øvre og nedre pos. DB 36.S
(DUO).
DB 35.S
er Douglas Europe B.V.
1,5 m
Model D - Models for skylight windows
DB 20
50°
Max areal DB 35.S
2,2 m2
DB 10.TS (DB 14)
© - 2008 - Hunter Douglas Europe B.V.
Kr. 450,pr. anlegg
Max areal
2,2 m2
D: 2,5 m
DB 31.S
50°
D: 2,5 m
P: 2,5 m
Pristillegg
Model D - Models for skylight windows
0,2 m
P: 2,5 m
[Product information]
For vindu i skråtak,
med betjeningsgrep,
wire og gardinen
betjenes nedenfra
og opp.
Vinkel max.
2.2.3
DB 10.TS (DB 14)
Høyde max.
[Product information]
For vindu i skråtak,
0,2 m
1,5 m
med betjeningsgrep,
wire og gardinen
betjenes ovenfra og
ned.
Page date: 01-04-2005
DB 10T (DB 11)
DB 15
Bredde max.
Profilfarger: Hvit, alu, svart og koksgrå.
16
P RI S KATA L O G 201 4 / 2 01 5
1949 – 2014
FRITTHENGENDE
SYSTEM
Betjening
Bredde min.
AU 10-2 SmartCord
Fritthengende Kort
snor/pumpe-funskjon.
0,4 m
Bredde max.
3,0 m
LiteRise®
Fritthengende uten
snorer.
Vinkel max.
P: 3,0 m
Pristillegg
800,-
D: 3,0 m
NB! Kun levers med
Duette stoffer!
AB 10
Høyde max.
!
T
NYHE
Max areal
9 m2
0,4 m
2,4 m
P: 2,1 m
800,!
T
NYHE
D: 2,1 m
NB! Kan ikke leveres
med Duette flammehemmende stoffer!
Max areal
5 m2
Monterings muligheter
Art. nr.
Pris pr. stk.
Kombibeslag til overkasse
297800
14,-
Endedeksel til kombibeslag
297803
3,-
Fotplate for vanlig karm, oppspent modell
297807
5,-
Fotplate for smal karm, oppspent modell
OBS! uten magnet i toppen
297816
7,-
Vinkel beslag 3 cm til vegg
297804
23,-
Vinkel beslag 6 cm
297809
26,-
Vinkel beslag 9 cm til vegg
297805
29,-
Barnesikkerhetslås. Snorsamler
156144
15,-
Betjeningsgrep transparent – inkludert
297209
12,-
Betjeningsgrep metall
297741
39,-
Betjeningsstang:
40
100
150
200
250
300
cm i sølv
cm
«
cm
«
cm
«
cm
«
cm
«
195,230,285,310,345,395,-
17