Kommunal mynde og tilsyn på avløpssektoren v/ Terje Farestveit

Transcription

Kommunal mynde og tilsyn på avløpssektoren v/ Terje Farestveit
s
I IA Sensors and Communication
Copyright Siemens A/S
s
SITRANS F M MAG 8000
Presis vannmåling uten nettspenning
page 2
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Batteriforsynt elektromagnetisk vannmåler
• Laveffekt transmitter gir lavt batteriforbruk.
• Utviklet etter OIML R 49 – globale vannmåler
spesifikasjoner, I samsvar med Europeiske
CEN EN 14154 og ISO 4064
• Har mange forskjellige batteripakker og
forsyningsløsninger.
• Egen lavkostversjon for vanning (Jordbruk)
• Kan kombineres med nettspenning
Intern 3-års
batteripakke
(vanning)
page 3
Intern 6-års
batteripakke
Ekstern 10-års
batteripakke
Tilkobling av
nettspenning
Tilkobling av nettspenning med 3års batteri back-up
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Produktprogram MAG 8000 og MAG 8000 CT
•
•
•
•
•
Størrelser DN 25 til DN 1200 (CT: DN 50 til DN 300)
EPDM liner og Hastelloy C elektroder
Flenser EN1092-1, ANSI CL150, AS4087
Målenøyaktighet 0.4% eller 0.2%
Kompakt – Separat montert transmitter med 5 m,
10 m, 20 m og 30 m sensorkabel med plugger
• Fabrikkmontert I/O kabel
page 4
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Produktprogram MAG 8000 Irrigation (Vanning)
• Størrelser DN 50 til DN 600 (rett rør)
• Ebonite liner / AISI 316 Ti elektroder
• Flenser EN1092-1, ANSI CL150,
AS2190 table D (max. 7 bar)
• Nøyaktighet 0.8% ±2.5 mm/s
• Kompakt – Separat montert transmitter med 2 m,
5 m og 10 m sensorkabel med pluger
• Jordingsringer pre-montert fra fabrikk
page 5
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Snitt av målerør
Drikkevann
En dimensjon nedkoning i sensor
for bedre måling av lav flow.
Gir ubetydelig trykkfall
Vanning
Ingen nedkoning og ingen
påvirkning av partikler i vannet –
Gjentakelsesnøyaktighet på ±0.1%
page 6
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Installasjon
•
•
•
•
•
Intern batteripakke gjør nettspenning overflødig
Klar til å settes inn mellom 2 flenser
Trenger i utgangspunktet ingen igangkjøring
Måler begge veier
Kan leveres som CT (Custody Transfer)
Klar til bruk rett
ut av boksen.
Trenger ikke
ekstra parameter
oppsett for å vise
flowmåling.
page 7
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Installasjon
• IP68/NEMA 6P Tåler lange perioder under vann uten å ta skade
(NB etter Sylgard potting)
• Fungerer godt med minimal avstand mellom bend og flens
• Kan kommunisere trådløst slik avlesning/alarm kan sendes via SMS
eller leses av på hjemmeside.
page 8
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Markeder
Typiske vannapplikasjoner.
• Overvåking av forgreninger i nettet
• Minstevannføring
• Flyttbare rigger
• Lekasjedeteksjon
• Småkraft
• Vanning i jordbruket
Måler type
Normal
vannforsyning
Lekkasje /
overvåkning
Vanning
• • • Mest brukt
page 9
MAG 8000
Basic
MAG 8000
Advanced
MAG 8000 CT
Basic
MAG 8000 CT
Advanced
MAG 8000
Irrigation
••
•••
•
•
•
•
•
•••
••
•
•
•
•
• • Ofte brukt
•••
• Kan brukes
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
MAG 8000 Compact IP67
Sted: Nederland
Oppgave: Sandutskiller
page 10
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Målenøyaktighet
• Måler begge veier med maksimalt avvik på
• 0.4% av flow rate ±2 mm/s (DN 25 to DN 1200)
• 0.2% av flow rate ±2 mm/s (DN 50 to DN 300)
• 0.8% av flow rate ±2.5 mm/s (DN50 to DN 600)
• Tåler media konduktivitet ned til 20 µS/cm
• Teller totalt de timer meteret ikke har levert optimal måling
• 2 totaltellere på fremover, bakover eller netto flow
page 11
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Robust
• Vedlikeholdsfri design gir lang oppetid
• Ingen bevegelige deler som slites. Samme nøyaktighet år etter år.
• Robust konstruksjon, bygget for å motstå ytre påvirkninger:
- Oversvømmelse: IP68/NEMA 6P (NB med Sylgard fylling)
- Lav og høy temperatur: -20 °C til +60 °C
- Korrosjonsbestandig
Robust konstruksjon
som tåler tidens tann
page 12
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Data Interface – Enkel tilgang
Informasjon rett inn på pc med Encoder Interface utgangskort (AMR) via
f.eks Itron 200 WP radio eller direkte fra pulsutgang via Xenon ZZmm.
Sistnevnte løsning leveres og betjenes av Axflow AS
Standard IrDA interface for on-site
data-innsamling, oppsett og
dokumentasjon
page 13
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
MAG 8000 Compact IP68
Selskap: MID Kent Water
Sted: England
Oppgave: Vannforsyning
page 14
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Flomvannmåling - WWW
Selskap: Himmark Renseanlegg
Sted: Nordborg, Denmark
Oppgave: Flomvannmåling
Hvorfor SITRANS F M MAG 8000
- MAG 8000 har ekstremt lav montasjekostnad pga.
batteridrift
- Data loggen kan lastes inn på pc ved behov.
page 15
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Installerte målere.
page 16
I IA SC PS3
s
SITRANS F M MAG 8000
Installerte målere.
page 17
I IA SC PS3
s
Takk for
oppmerksomheten!
page 18
I IA SC PS3