Pris og avgifter kirkegård gjeldene fra 1.1.2012

Transcription

Pris og avgifter kirkegård gjeldene fra 1.1.2012
Pris og avgifter kirkegård gjeldene fra 1.1.2012
Avgifter for beboere i kommunen
Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år)
Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav + 1 festet i 20 år)
Nytt urnegravsted med plass til 4 urner
Urneplass i anonym minnelund
Årlig festeavgift ved forlengelse av feste etter 20 år
0
2500
0
0
125
Avgifter for beboere utenfor kommunen
Nytt enkelt kistegravsted (etablering og festeavgift 20 år)
Nytt dobbelt kistegravsted (etablering og festeavgift 20 år)
Nytt urnegravsted med plass til 4 urner (etabl og feste 20
år)
Urneplass i anonym minnelund
Årlig festeavgift pr grav og ved fornyelse av feste
Årlig festeavgift for urnegrav
Nedsetting av urne i tidligere festet grav
Nestsetting av kiste i tidligere festet grav
Leie av kirke til gravferdssermoni
Leie av kirke til gravferdssermoni uten organist
11000
22000
9000
1000
250
250
1000
2000
4000
2750
Andre priser
Sommerstell – vanning/stell
Sommerstell – vanning/stell/ planting
Gravlegat – vanning/stell/ planting
Høststell
Krans allehelgen
Julekrans
Oppretting av monument
Arbeid bestilt av fester pr time
* Mva kommer i tillegg
(1.juni -15.sept) 450*
(1.juni -15.sept) 750*
(1.juni -15.sept) 750*
(1 stk Erika) 105*
200*
200*
500-1000*
500*