Brosjyren i PDF - Larvik kirkelige fellesråd

Comments

Transcription

Brosjyren i PDF - Larvik kirkelige fellesråd
Informasjonsbrosjyre for
urnegraver med
FELLES GRAVMINNER OG NAVNET
MINNELUNDUNDERSBO GRAVPLASS
Larvik kirkelige fellesråd
Navnet minnelund
Dette tilbudet imøtekommer et ønske om en grav å gå
til som ikke krever stell eller forpliktelse, men som
heller ikke er helt anonym. De etterlatte kan velge å
være tilstede ved gravleggingen.
Gravene ligger i rammegraver hvor det er rom for 24
urner tilknyttet et felles minnesmerke med plass for
det samme antall navneplater.
De etterlatte kan sette gravlys eller avskårne blomster
på anvist sted.
Det er mulig å reservere ledig grav ved siden av den
festede.
Gravansvarlig må betale for navneplate og andel i felles
beplantning.
Ved reservering av grav betales kun for andel i felles
beplantning.
Avtalen kan forlenges med inntil 10 år om gangen.
Etter endt friperiode betales det festeavgift etter
gjeldene takster.
Felles gravminne
Dette tilbudet imøtekommer et ønske om en grav å gå
til som ikke krever stell. Den kan også brukes som
familiegrav. De etterlatte kan velge å være tilstede ved
gravleggingen. De etterlatte kan sette gravlys eller
avskårne blomster på anvist sted.
Her er det 4 ordinære urnegraver som er tilknyttet ett
felles gravminne. Hver grav disponerer én side av
gravminnet hvor det er plass til 4 navneskilt.
Gravansvarlig må betale for:
 Navneplater som inkluderer navn, fødselsdato og
dødsdato på avdøde og montering.
 Andel i felles gravminne og beplantning i en
periode på 20 år.
 Ved ny gravlegging forlenges avtalen med inntil 20
år etter siste gravlagte.
Avtalen kan forlenges med inntil 10 år om gangen. Etter
endt friperiode betales det festeavgift etter gjeldene
takster.
Gravplassmyndigheten sitt ansvar
 Sørge for beplantning gjennom hele vekstsesongen
 Fjerne utbrente lys og visne blomster
 Holde graven og området rundt i orden
Priser på vår hjemmeside www.larvik.kirken.no

Similar documents