65 kW Biogass produktblad - norsk

Transcription

65 kW Biogass produktblad - norsk
65 kW kraftverk for biogass
Capstone Mikroturbiner - CR65 og CR65-ICHP
Adigo AS kan nå tilby Capstones CR65 gassturbiner til det norske markedet. CR65 er en særdeles pålitelig gassturbin
som leverer 65 kW elektrisk effekt. Kraftverket er en kompakt og effektiv pakke med svært lave utslipp og som er
enkel å montere. Modellen CR65-ICHP skiller seg fra CR65 ved at den har en integrert varmegjenvinner.
Mange års erfaring med drift basert på biogass
Svært lave utslipp
Drives med gass fra avfallsdeponier, renseanlegg eller andre former for biogass
Kun en bevegelig del innebærer minimalt vedlikehold og nedetid!
Patentert lagring av roterende aksel med luftlager, dvs. ingen smøresolje eller kjølemedium!
5 til 9 års serviceavtaler tilgjengelig
Fjernkontrollert overvåkning og diagnostisering er mulig; f.eks. via internett
Integrert nettsynkronisering og beskyttelse
Modulbasert konstruksjon tillater enkel og billig installasjon
Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring på titalls millioner timer
Elektrisk (ved max ytelse)
Elektrisk strømproduksjon
Spenning
Elektrisk tilknytning
Frekvens
Max. strøm
Elektrisk virkningsgrad
Turtall
65kW
230 – 480 VAC
3-fase, 4 ledere
50 Hz med nettilknytning,
10 – 60 Hz uten
100 A, med nettilknytning
127 A, uten nettilknytning
29 (±2) %
96.000 rpm
Drivstoff/turbin data (ved max ytelse)
Deponigass HHV (øvre brennverdi) 13,0 – 22,3 MJ/m3
3,6 – 9,2 kWh/m3
Biogass HHV
20,5 – 32,6 MJ/m3
H2S innhold
< 5.000 ppmv
Trykk inn
5,2 bar
Gassmengde HHV
888 MJ/h
C65-ICHP Capstone mikroturbin med
integrert varmegjenvinner i topp
Kontaktinformasjon:
ADIGO AS | Sætreskogveien 4 | 1415 Oppegård | Tel.: 66 81 35 50 | e-post: [email protected] | www.adigo.no
Avgass data (ved max ytelse)
NOx utslipp ved 15% O2
NOx / Elektrisk produksjon
Avgass mengde
Avgass temperatur
Avgass energi
< 9 ppmvd (18 mg/m3)
0,16 g/bhp-hr (210 g/MWhe)
0,49 kg/s
309˚C
591.000 kJ/h, 164 kW
Dimensjoner og vekt
CR65
CR65-ICHP
BxDxH
Vekt nettilkoblet
0,76 x 1,9 x 1,9 m
758 kg
0,76 x 2,2 x 2,4 m
1.000 kg
CR65 – ICHP Varmegjenvinnig
Integrert varmegjenvinning
Gjenvinning varmtvann
Total Systemeffektivitet (basert på LHV/ nedre brennverdi)
Syrefast kjerne
74 kW
62%
Verdier for varmegjenvinner for vann hvor innløpstemperatur = 38˚C og en gjennomstrømning på 2,5 l/s
Min. klaringer
CR65
CR65-ICHP
Vertikal klaring
Horisontal klaring
Høyre og venstre
Front
Bak
0,61 m
0,61 m
0,76 m
0,76 m
0,91 m
0,76 m
0,76 m
0,76 m
Lydnivå
CR65
CR65-ICHP
Lydnivå ved full belastning (kan reduseres med ca 5 dBA i front med ekstra støyreduksjonsenhet)
Nominell ved 10 m
70 dBA
65 dBA
4 stk Capstone mikroturbiner (4 x 100 kW)
driftet med biogass fra husdyrgjødsel
Kjernen i maskinen. Gassturbin med
gassrør og tenningssystemet
Kontaktinformasjon:
ADIGO AS | Sætreskogveien 4 | 1415 Oppegård | Tel.: 66 81 35 50 | e-post: [email protected] | www.adigo.no