Biogass Oslofjord

Transcription

Biogass Oslofjord
Biogass Oslofjord
&
Hvordan skape det grønne skiftet?
1. Informasjon og nettverk
2. Økonomisk støtte
3. Fjerne barrierer
Informasjon og nettverk
Et fungerende marked for biogass i regionen ØKS
Norske partnere – biogas2020
Biogass Oslofjord
SeaWeedProduction
Verdikjeden
Fyllestasjon
Kjøretøy
Bruktmarked
Sortering
Husholdning
Rør
Slakteri
Gartneri
Avfall
Tanker
Halm
Drosje
Privatbil
Buss
Gass
Lastebil
Varebil
Båt
Traktor
Slam
Råstoff
Bruk
Produksjon
Varme
Tang
Rensesystem
Møkk
Fiskeslo
Bleikejord
Såpe
Høns
Gris
Bearbeiding
Ku
Biorest
Membraner
Bakteriekulturer
Termisk
Flytende
Fast
«bio»gjødsel
Strøm
Aktørene
Mattilsynet
Kystverket
Fylkeskommunene og Oslo kommune
Råstoff
Forvaltning
Produksjon
Arealplanlegging
Utslippsløyver (k)
Klimaplanlegging
Landbruksforvalting
Avløp og avfall
Havbrukskonsesjoner
Regional næringsutvikling
Drosjeløyver
obs: pasienttransport
Utdanning
Avløp og Avfall (k)
Utdanning
Avløp og Avfall (k)
Utdanning
Avløp og Avfall (k)
Kollektivtransport
Egne kjøretøy
Næringsutvikling
• Landbruk
• Havbruk
• Avløp og avfall
• forskning
Næringsutvikling
• Landbruk
• Havbruk
• Avløp og avfall
• forskning
Næringsutvikling
• Transportsektoren
• Industri
• Landbruk
• forskning
Drift
Utvikling
Bruk
Hvordan kan det offentlige bedre bidra til
det grønne skiftet?
Bruk
Råstoff
Produksjon
Avløp og avfall
Regional næringsutvikling
Forvaltning
Drift
Utvikling
Ansvarsfordeling
Forutsigbarhet
Enhetlig
Felles retningslinjer
Samarbeid
Samordning
Regionale utviklingsmidler
Hvordan gåtid
til er
fullskala
Undrenes
forbi i
transportsektoren?
– Forutsigbarhet i rammebetingelser
• Klimaforlik med 5-årsplan
– Krev nullutslipp overalt alltid. (Se stortingsvedtak om ferjer)
• Pasientreiser, skoleskyss, tt-transport og drosjeløyvene må
stille samme krav
– Sørg for grunnleggende infrastruktur
• Tilgang på gasspumper som allerede finnes
• Standardisering
• Korridorutlysning
– Bidra til å redusere merkostnaden
• rettighetsbasert støtte
• omlegging av avgiftssystemet
• grønne skilt for grønne biler (Tilgang til kollektivfeltet? Parkering? Ferjetakst?)