Sorteringsguide - Sunn

Comments

Transcription

Sorteringsguide - Sunn
Sorteringsguide
Avfallstyper
Skal ikke inneholde
Hva skjer med avfallet?
TREVIRKE
Treverk, ubehandlet og behandlet kan
inneholde skruer og spikere.
Trykkimpregnert, kreosot,
baderomspanel og lignende.
Energigjenvinning.
TREVIRKE TRYKKIMPREGNERT
Treverk kan inneholde skruer og spikere.
NB! Må deklareres
Kreosot, baderomspanel og
lignende.
Energigjenvinning.
GIPS
Alt av gipsavfall fra plater, gammelt eller nytt.
Kan inneholde skruer, maling, tapet / strie.
Materialgjenvinning.
Gipspulver benyttes til råstoff for nye
plater. Kartong, tapet og lignende går til
energigjenvinning.
JERN OG METALLER
Aluminium, tinn, stål, jern, kobber, rustfrie og
syrefrie metaller. Tomme, rene og tørre
malingsbokser av metall.
Materialgjenvinning.
Råstoff til produksjon av nye produkter.
TUNGE BYGNINGSMATERIALER
Stein, pukk, sand, jord, leire, betong, teglstein,
takstein, leca.
Egenerklæringsskjema må fylles ut,
hvis analyse ikke foreligger
Forurensede masser over
grenseverdien for farlig avfall.
ISOLASJON / MINERALULL
Sjekk eventuelt returordning av ny og ubrukt
isolasjon med leverandør
ISOPOR / EPS / XPS
All formstøpt transportbeskyttelse, brett og
engangskasser. (merket m/symbol 06)
Deponi. Fyllmasse.
Materialgjenvinning (ny) / Deponi (Brukt)
Plast, bromerte flammehemmere
(BFH), og eller KFK/HKFK.
Energigjenvinning
Informasjonslink:
http://www.klif.no/publikasjoner/2648
/ta2648.pdf
HARDPLAST / ENERGIPLAST
Flasker, kanner, tomme malingsspann av plast,
bøtter, plastrør, presenning.
Må være tomt, rent og tørt.
PLASTFOLIE
Flasker, kanner, tomme
Ren myk plastfolie fra transportfolie,
malingsspann, bøtter, plastrør,
krympeplast, bobleplast, plastposer og
stroppebånd og presenning
plastsekker
Energigjenvinning.
Materialgjenvinning.
Råstoff til nye plastprodukter.
PAPP / BØLGEPAPP
All pappemballasje fra bølgepapp
Takpapp, dekkepapp og papir.
Materialgjenvinning.
Råstoff til produksjon av ny bølgepapp..
PAPIR
Lesbart og skrivbart papir fra kontor
Tørkepapir og emballasjepapir
Materialgjenvinning.
Råstoff til nytt papir, emballasjepapir,
tørke- og toalettpapir.
Materialgjenvinning/energi.
Deler av produktene blir sortert og levert
til forsvarlig behandling.
Resten blir råstoff/energi.
EE-AVFALL
Alt av elektriske og elektroniske produkter.
BRAKKERIGGAVFALL
Blandet avfall fra brakkerigg.
Bygningsavfall
Energigjenvinning
RESTAVFALL
Blandet avfall som ikke kan sorteres i egen
fraksjon.
Farlig avfall, EE-avfall, lysstoffrør,
gips, vinduer med pcb/klorparafiner,
ftalater, våtorganisk/matavfall.
Energigjenvinning.
Høyverdig brensel for produksjon av
strøm og/eller fjernvarme.
(etter nøye sortering)
FARLIG AVFALL
Produkter som inneholder helse- og miljøfarlige Se detaljert info på eget ark
stoffer.
Energigjenvinning

Similar documents