SAS oppgraderer til Windows 8 – og vi har fått jobben!

Transcription

SAS oppgraderer til Windows 8 – og vi har fått jobben!
SAS oppgraderer til Windows 8 – og vi har fått jobben!
Sist SAS oppgraderte operativsystemet
sitt var i 2005, fra Windows NT til XP.
Nå er de første den bedriften i Norge til
å oppgradere sine 3000 PC-er til
Windows 8.
NORGE
Fra og med 25. august setter InfoCare i gang
med utrullingen i SAS-systemet, som er estimert å være ferdig innen 31. oktober. Da
skal hele 3000 PC-er være oppgradert til
Windows 8.
—Ikke tvil om at InfoCare klarer jobben
—Vi er veldig glade for å ha InfoCare med på
dette arbeidet. Deres ansatte er godt kjente
på våre stasjoner og vi føler oss trygge. Selv
om deadline 31. oktober ikke er langt unna,
er jeg ikke tvil om at InfoCare klarer jobben,
sier Mburu.
Jobben innebærer full utskifting på alle SAS’
sine 15 flyplasskontorer i Norge. Deretter
skal ytterligere 5000 PC-er i de øvrige skandinaviske landene oppgraderes.
Utrolig gøy: — Å ta på seg oppdrag for store og
kjente aktører er alltid gøy, sier Thomas Berget,
sjef for InfoCare’s felttjenester.
Gleder seg
—Fra og med november slutter Windows
Har selvtillit
med service og support på Windows XP. Det
Nylig iverksatte InfoCare en nasjonal utrul- er en av årsakene til at vi oppgraderer, men
ling av 3000 kassaapparater for Coop Norge. først og fremst vil vi være oppdaterte. Og når
Fornøyd: Magdalene Mburu, IT/IS-manager i Nå har dem landet sin andre nasjonale utrulvi først gjør det, hopper vi over Windows 7 –
SAS ser frem mot oppgraderingen til Windows 8
ling på kort tid, men direktøren for felttjenes- som alle andre har – og går rett til den nyesog er sikker på at InfoCare gjør en god jobb.
tene til InfoCare, Thomas Berget, tar det hele te åtteren. Det blir herlig å komme i gang,
med fatning.
— Vi har alltid et mål om å være to-tre steg
avslutter Mburu.
foran alle andre og synes dette er nødvendig. — For oss er det selvfølgelig gøy at en så stor
Windows 8 gir fantastiske muligheter for in- og kjent aktør i Norden velger oss til dette.
tegrering med andre applikasjoner, noe vi er Vår nasjonale dekning gjør at vi raskt kan
nødt til å ha på en flyplass, sier IT/IS manag- løse opp i fremtidig driftsproblematikk, så
dette er et samarbeid vi ser frem mot å gå inn
er i SAS Ground Handling, Magdalene
i – og selvfølgelig skal klare, sier Berget.
Mburu.