Info - Scandinavian Electric AS

Comments

Transcription

Info - Scandinavian Electric AS
LADING AV EL-BIL
Montasjevennlige ladebokser for
borettslag/sameie etc.
Leveres som standard i to varianter. Begge med 1-fas måler og jordfeilbryter
type B, iht. NEK 400 7-722. Begge varianter har ledig plass til separat
sikringsautomat i boksen(4 moduler ledig)
m/måler og jordfeilbryter 40A type B
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
for begge laderboksene:
El.nr. 1500017
1-fas 10A, 230 V.
•
Ladeboks el-bil Schuko
Forsyning av elektriske kjøretøy.
Kontak type: Schuko blå.
Ladeboks for tesla
m/måler og jordfeilbryter 40A type B
El.nr. 1500018
1-fas 32A, 230 V.
Kontakt type: CEE blå industrikontakt
Iht. NEK 400 - 7-722
•
Kapsling IP65
•
Kontakter IP44
•
Leveres med: 1 fas måler (36A),
jordfeilbryter (40A) type B, Koplingsstykke
3x16mm2 +N+j, festeskruer og syrfast
opphengskrok for ladekabel.
EXCELLENCE IN ELECTRIC
Hovedkontor Bergen
Tlf. 55 50 60 70 - Faks 55 50 60 99 [email protected] - www.scel.no
SE MER INFO PÅ
BAKSIDEN!
Informasjon om våre nye ladebokser for
El-biler
Scandinavian Electric er på markedet med 2 nye ladebokser beregnet for lading av Elbiler i borettslag,
boligsameier etc.. Fordeling av kostnader internt i borettslag og boligsameier er en kilde til diskusjoner mange
steder. Boksene er utviklet med tanke på å kunne levere en enkel, komplett og rimelig ladeboks. Utfordringene i
ovennevnte installasjoner er hvordan installatøren kan tilby en fleksibel godkjent løsning til en rimelig pris, samtidig
kan det være en utfordring med kapasitet og plass i eksisterende sikringsskap/tavle. Scandinavian Electric kan
alternativt tilby WEB basert målerinnsamlings system.
Ladeboksene :
-
er en meget rimelig løsning sammenliknet med alternative løsninger på markedet.
-
er iht. NEK400 7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy
-
leveres med:

1 moduls energimåler (36A)

2 polt jordfeilbryter type B (40A)

koplingsstykke (5x16mm2) for parallellkopling av flere bokser

opphengskrok for ladekabel

4 moduler ledig plass til egen sikringsautomat ved behov
Leveres i to varianter:
1. Ladeboks med Schuko-kontakt kan sikres med maks 10A, Denne er beregnet for å plugge inn ladekabelen
som følger alle El-biler (med Schuco støpsel). Disse lade adapterne begrenser selv strømtrekket til mellom 8 og
10 A. Ved ladebehov over dette må det, bortsett fra for Tesla Model S, benyttes ladeuttak Mode 3, type 2.
Elnummmer 15 000 17
2. Ladeboks med CEE 1 fas 32A kontakt er beregnet for bruk til Tesla Model S. Kontakten kan sikres med maks
32A. Eieren av bilen må sørge for å ha anskaffet seg ladeadapter for CEE 32A 1 fas for å kunne benytte
ladeboksen. Kontakten kan gjerne sikres med 16 eller 20A. Eieren av bilen stiller da bare ned ladestrømmen i
bilens software og GPS-systemet vil huske hvilken strømstyrke som er satt neste gang eieren plugger inn og
instiller seg automatisk på dette nivå.
Elnummer 15 000 18
www.scel.no
Telefon hovedkontor i Bergen: 55 50 60 70