PDF, 911 KB

Comments

Transcription

PDF, 911 KB
Jordfeilbrytere 16 - 63A
6C5116.c
o
ÆFKHOOH
Koblingsskjema for firepolet jordfeilbryter i enfas- eller trefas
nett uten N-leder
ADVARSEL: må kun monteres av autorisert installatør.
30 mA
/
Automat- eller smeltesikring
PPPD[
1
1
/ / /
1
P$
P
P$
P$
9
P$
9 2.
100 mA - 100 mA S - 300 mA - 300 mA S - 500 mA
/
AV
grønn
1
Bryterstillingsindikasjon
7
/
PP
1
7
PP
Jordfeilbryter 16 - 63A
/ / /
1
PÅ
rød
/ / /
1
1
7
1
1
7
/
1
/ / /
1
Muligheter for ekstrautstyr (se katalog for
detaljer).
Se hovedkatalog for annet tilbehør, som
låsehendler, tilleggsblokker eller fjernkontroll.
TEST / Jordfeilindikasjon: testes jevnlig. Bryteren skal slå ut.
Garanti
eller
Test
24 måneders garanti fra fakturadato. Garantien gjelder
alle fabrikasjons- og materialfeil under forutsetning
av at det defekte produkt returneres til grossist eller
importør med en kort beskrivelse av feilen, samt kopi
av pakkseddel eller faktura.
Garantien bortfaller dersom hager’s kvalitetsko troll
finner at produktet er i brukbar stand, eller at det ikke
er montert ifølge gjeldende forskrifter.
gul
OFF
Elektrisk utstyr sårbart for støv
Før støvete arbeider, kontroller at tavle er
IP5x, eller tilfør tavle egnet tildekking.
échelle 40%
1
6C5116.c
Kobling
A
B
+
C
Merking
Cache-bornes
plombables
Som ekstrautstyr
finnes plomberbart
terminaldekselklemmen
Verzegelbare
tJOLSSL
tJOLSSL
+
tJOLSSL
16 - 63A
2 0
CZN005
4 0
CZN006
50 %
KHOOH
tJOLSSL
2
Hager Electro S.A.S., Boulevard d'Europe, B.P. 3, 67215 OBERNAI CEDEX, France - www.hager.com
Hager 10.14 - OCOM 121272 - 6C5116.c