NYHETER

Comments

Transcription

NYHETER
12
MANDAG 6. JULI 2015 · STAVANGER AFTENBLAD
NYHETER
Sandnes Rekordmange tilbake i arbeid
hTor
h Inge Stokkedal (31) er født med tunnelsyn. Det har ført til mange utfordringer
i arbeidslivet og en periode på uføretrygd, men gjennom programmet «Arbeid med bistand»
fant han drømmejobben.
«ARBEID MED BISTAND»
Fra januar 2013 var det umulig
å få tak i Tor Inge. Helt til han
bestemte seg og kom ut av kjelleren igjen et halvt år senere.
La oss skru tiden litt tilbake.
Noen år tidligere, nærmere bestemt da Tor Inge var i starten
av 20-årene, startet han på flere
utdannelser. Han landet ned på
å bli massør, noe som er et vanlig yrke for blinde og svaksynte.
Tor Inge er født med den
sterke synssvekkelsen tunnelsyn og har bare to av 180 graders synsvinkel. I tillegg ser
han veldig svakt.
Etter endt studie begynte
han å jobbe på et massasjeinsti-
tutt, for så å starte opp på egenhånd med hjelp fra Nav. Der
ble han koblet opp mot Sandnes Pro-Services program «Arbeid med bistand». «Arbeid
med bistand» er et tiltak som
skal hjelpe personer å få jobb i
det ordinære arbeidsmarkedet.
I programmet kan en bistås av
en tiltaksarrangør til å finne en
arbeidsplass i tråd med de interesser som vedkommende
har.
Kastet inn håndkleet
Businessen gikk trått, og Tor
Inge følte seg lei og tom. I to år
prøvde han å leve som massør
med hjelp fra «Arbeid med bi-
stand», men kastet til slutt inn
håndkleet. Som 27-åring ble
han nødt til å søke uføretrygd.
Så ville han gi arbeidslivet et
nytt forsøk.
– Det ville vært enkelt for
oss og Nav å avslutte kontakten med Tor Inge, spesielt da vi
ikke fikk tak i ham på et halvt
år. Men vi ble enige om ikke å
gi opp. Dette er en mann med
utrolig mange ressurser, forteller jobbkonsulent, Øyvind Haara i Sandnes Pro-Service.
Tror på seg selv igjen
Bare noen måneder etter at Tor
Inge tok kontakt igjen, dukket
muligheten opp hos Nav kon-
taktsenter på Lura. Nå sitter
han plutselig på andre siden av
bordet og hjelper mennesker
som befinner seg i den situasjonen han en gang var i.
– Jeg hjelper folk som ringer
inn for å få veiledning og tips.
Jeg har fått en fast jobb, og den
mestrer jeg på lik linje med alle
andre, forteller en smilende Tor
Inge og legger til:
– Nå kan jeg gå rundt med
hevet hode. Noen sier at om du
jobber på Nav, så bør du ikke
fortelle det til andre. Jeg sier
at jeg jobber her med stolthet i
stemmen.
– Hvordan er den mestringsfølelsen du sitter med nå?
– Det gir meg en økt selvfølelse. Endelig har jeg lyktes. «Arbeid med bistand» har fått meg
til å tro på meg selv igjen. De
har lært meg at jeg har for mye
å bidra med til å være uføretrygdet, forteller han.
Nederst i søknadsbunken
«Arbeid med bistand» består
av 14 konsulenter som til en
hver tid jobber med 132 personer. De arbeidssøkende er fra
20 til over 60 år.
– Hovedkriteriet for å få vår
hjelp er at du trenger drahjelp
inn på arbeidsmarkedet. Mange har fysiske eller psykiske
problemer. Noen av ungdom-
13
STAVANGER AFTENBLAD · MANDAG 6. JULI 2015
NYHETER
Norsk sokkel Oppsigelser
Safe stevner
Bilfinger for
ulovlig oljeinnleie
hFagforbundet
h
Safe stevnet fredag Bilfinger Industrier Norge AS
for retten for brudd på arbeidsmiljøloven.
Stavanger tingrett er mottaker av stevningen mot Bilfinger Industrier Norge AS, ifølge fagforeningen som hovedsakelig organiserer olje- og
gassansatte.
– Vi så meldingen om stevning på Safe sin hjemmeside
torsdag, men er ikke varslet
av Safe sentralt eller gjennom
tillitsmannsapparatet lokalt,
sier administrerende direktør
Tove Tyberø i Bilfinger Industrier Norge AS til Aftenbladet.
trier Norge stiller seg uforstående til anklagene.
– Vi må vente og se stevningen før vi kan si noe mer. Foreløpig har vi ikke mottatt noe
som vi kan kommentere på. Vi
stiller oss uforstående til dette
da vi har løpende dialog med
klubben. Vi mener Bilfinger
Industrier oppfølger alle krav
i lovverk og tariffavtaler og har
møter ukentlig, månedlig og
kvartalsvis med tillitsmannsapparatet hvor vi drøfter alle
type saker, sier Tyberø.
Innleie etter oppsigelser
Ny lov denne uken
STAVANGER
Safe har reagert på at oljeserviceselskapet Bilfinger sist
høst og i vinter varslet omfattende oppsigelser, men likevel
har fortsatt med innleid personell. Markedet for vedlikehold
og modifikasjon av plattformer på norsk sokkel har vært i
sterkt fall etter at oljeselskapene varslet innsparinger.
– Vår lokale klubb sa ja til
innleie av personell i fjor, men
ville ikke fornye avtalen i år på
grunn av alle oppsigelsene. Likevel fortsetter Bilfinger med
ulovlig innleie, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe til
Aftenbladet i mai.
Tor Inge Stokkedal (31) har
funnet seg godt til rette
på Nav kontaktsenter på
Lura. Førerhunden Vance
(7) er alltid med på arbeid.
– Vi oppfyller alle krav
Administrerende direktør
Tove Tyberø i Bilfinger Indus-
FOTO: JONAS HAARR FRIESTAD
mene vi hjelper, har lese- og
skrivevansker, forteller Haara.
– Ofte har de flere hull i CVen, og da havner de gjerne nederst i søknadsbunken.
Så langt i år har Sandnes ProService gjennom programmet
fått 66 % ut i jobb. Det er over
Navs hårete mål om 65 %.
Snittet i Rogaland for de
ni tiltaksarrangørene ligger
på 55,8 %, og det snittet drar
Sandnes Pro-Service betraktelig opp.
Rekordtall
Haara forteller at bak de gode
tallene ligger et godt samarbeid
med Nav i Sandnes og Gjesdal,
god kontakt og et bredt spekter
med potensielle arbeidsgivere.
– For oss er det viktig å opptre ærlig og seriøst, det føler vi
at disse tallene beviser at vi får
til.
I møtet med Sandnes Pro-
Fra 1. juli trer omfattende endringer i arbeidsmiljøloven i
kraft. Det blir blant annet lettere å ansette midlertidig.
Safe leverte inn sin stevning
rett før loven ble endret denne uken.
«Stevningen reises som et
kollektivt søksmål, dagen før
endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft. Endringene
fra 1. juli 2015 innebærer blant
annet at adgangen til kollektivt søksmål bortfaller,» skriver Safe på sin egen nettside.
– Dette er dessverre det siste kollektive søksmålet på dette grunnlaget, siden stortingsflertallet i vår vedtok å endre
arbeidsmiljøloven på dette
området. Arbeidstakeres rettigheter vil etter dette være
svekket, sier advokatfullmektig Bernt Hodne i Safe i en uttalelse.
Safe mener Bilfingers har
leid inn personell uten gyldig
avtale med Safe-klubben i bedriften.
«Klubb og bedrift hadde i
en periode en slik tidsbegrenset avtale. Da avtalen var utløpt ble det ikke enighet om en
ny avtale. Safe-klubben gikk
imot at innleien skulle fortsette fordi den mente at ansatte
i bedriften, som var blitt oppsagt som følge av nedbemanninger, skulle få bruke sin fortrinnsrett til stillingene - slik
arbeidsmiljøloven gir dem rett
til. Bilfinger fortsatte likevel
med innleien,» hevder fagforbundet.
Safe mener denne innleien,
som foregikk fra januar til juni
2015, har vært i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser. I tillegg til å nedlegge påstand om at Bilfingers inneleie
var ulovlig, krever Safe også at
Bilfinger ilegges å betale saksomkostninger.
Advokatfullmektig og organisasjonssekretær i Safe,
Bernt Hodne, har utferdiget
stevningen og vil også være
Safes prosessfullmektig når
saken skal behandles i retten.
ELISABETH SEGLEM
[email protected]
Service får brukerne muligheten til å finne ut hvilken karrierevei de ønsker. Det skjer blant
annet ved hjelp av et karriereveiledningskurs og ukentlig
oppfølging.
TORKEL ANSTENSRUD SCHIBEVAAG
[email protected]
«Arbeid med bistand»
hh
Sandnes Pro-Service følger opp
132 arbeidssøkere til en hver tid.
hh
Oppfølgingen varer mellom
seks måneder og tre år.
hh
De siste 3,5 årene har 147
personer fått jobb gjennom
«Arbeid med bistand».
Hvor mange som har
fått seg arbeid:
År
2012
AB ved SP
60
Målkrav fra Nav 50
Tallene er oppgitt i prosent.
2013
2014
2015
57
55
55
60
66
65
Safe har reagert på at oljeserviceselskapet Bilfinger sist høst og i vinter varslet omfattende oppsigelser,
men likevel har fortsatt med innleid personell. – Vår lokale klubb sa ja til innleie av personell i fjor, men
ville ikke fornye avtalen i år på grunn av alle oppsigelsene. Likevel fortsetter Bilfinger med ulovlig innleie,
sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe til Aftenbladet i mai. FOTO: KRISTIAN JACOBSEN

Similar documents