Vilkår for våre strømavtaler

Comments

Transcription

Vilkår for våre strømavtaler
Vilkår for våre strømavtaler
FastPris
FastPris sikrer strømpris til fast pris i oppgitt kontraktsperiode. Avtale om FastPris kan ikke sies
opp i kontraktsperioden. For avtale om FastPris vil det ved kontraktsbrudd bli beregnet over eller
underkurs. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS
BasisPris.
InnkjøpsPris
NEAS InnkjøpsPris beregnes månedlig på bakgrunn av et veid gjennomsnitt av kraftbørsen Nord
Pool sin El-spot områdepris.
”Veid” betyr at det tas hensyn til at strømforbruket hos kundene varierer time for time gjennom
døgnet og måned for måned gjennom året. Fordelingen av forbruket er basert på et gjennomsnitt
av forbruket hos husholdningskundene i NEAS-området. I tillegg til månedsprisen på børsen
kommer merverdiavgift og et fastbeløp på kroner 49,- per måned.
InnkjøpsPris SAFE
InnkjøpsPris SAFE er InnkjøpsPris med en tilleggsforsikring mot høye priser (se også informasjon
ovenfor under InnkjøpsPris). Ved inngåelse av InnkjøpsPris SAFE avtales et øvre pristak. Dette
pristaket koster kroner 49,- per måned.
Pristaket utgjør den gjeldende prisen i alle måneder der kundens respektive gjennomsnittlige
områdepris overstiger taket. Denne områdeprisen er etterrettelig og finnes lett tilgjengelig på Nord
Pool ASA sine hjemmesider. InnkjøpsPris Safe forutsetter strømavtalen InnkjøpsPris. Avtalen kan
ikke sies opp i kontraktsperioden. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli
avregnet etter NEAS BasisPris.
BasisPris
BasisPris er vårt standard produkt for kunder uten avtale. Endringer i BasisPris varsles på våre
nettsider og i lokalavisen Tidens Krav 14 dager før prisen endres.
KombiPris
KombiPris består av 50 % av forbruket til oppgitt FastPris og 50 % av forbruket til InnkjøpsPris
tillagt et fast beløp på kroner 41,- per.måned. KombiPris kan ikke sies opp i kontraktsperioden. Ved
kontraktsbrudd blir det beregnet over eller underkurs. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet
er avtalt, bli avregnet etter NEAS BasisPris.
Oppsigelse av avtaler i kontraktsperioden
For oppsigelse av avtaler med bindingstid før kontraktsperioden er over påløper et
administrasjonsgebyr på kroner 490,-. I tillegg blir det beregnet eventuell over- eller underkurs.
For InnkjøpsPris SAFE vil oppsigelse av avtalen i bindingstiden utløse et administrasjonsgebyr på
kroner 280,-.
Nettleie
Nettleie kommer i tillegg til avtalt strømpris og faktureres i henhold til gjeldende nettleiepriser.
Disse endres vanligvis ved årsskiftet.
Det tas forbehold om prisjusteringer ved eventuelle endringer i statlige avgifter og pålegg som er
utenfor selgeres kontroll.
For øvrig gjelder Energi Norge sine standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk
strøm. Dette kan du lese mer om på våre nettsider.
Kostnad for papirfaktura
Av miljøhensyn oppfordrer vi alle våre kunder til å velge elektronisk faktura. Dersom det ikke
opprettes eFaktura eller e-post faktura vil vi sende papirfaktura per post. Papirfaktura koster kr 39,per faktura.
Flytting
Ved flytting følger strømavtalen kunden til ny adresse. Nordmøre Energiverk gis etter denne avtale
fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Nordmøre
Energiverk som leverandør på den nye adressen.
2