Mal for bruk av klubbantrekk - personlig sponsor LSK langrenn/alpint

Transcription

Mal for bruk av klubbantrekk - personlig sponsor LSK langrenn/alpint
Mal for bruk av klubbantrekk for aktive i
Lillehammer Skiklub
Denne malen gjelder for både Alpint og Langrenn
Lillehammer Skiklub oppfordrer medlemmene vil benytte seg av klubbens bekledning
med oppdatert klubb- og sponsormerking. For å kunne opprettholde det sportslige
tilbudet vi gir til våre utøvere, er vi helt avhengig av våre store og gode
samarbeidspartnere. Flere av disse har gjennom sine avtaler tilgang på profilering på
medlemmenes/utøverens klubbekledning.
Våre sponsorer følger godt med i media, bakken og i skiløypa på hva som skjer med
våre utøvere, og hvordan medlemmene er profilert. Enkelte av sponsorene utbetaler
også bonus til klubben for et antall oppslag med logoprofilering i media. I tillegg
bygger det ekstra lagfølelse ute på ski, konkurranse og treningssammenheng når vi
har felles klubb-bekledning.
Nedenfor er en mal for hva som skal benyttes og i hvilken sammenheng for både
alpint og langrenn. Dette er ingen instruks da vi vet at alle ikke har alt, men dersom
alle gjør sitt beste, blir helhetsinntrykket uansett veldig bra. Vi håper å unngå i mest
mulig grad konkurrerende merker med Swix som er vår hovedsamarbeidspartner på
bekledning (også viktig Hovedsponsor generelt for klubben).
Malen gjelder for alle løpere som deltar på treninger og konkurrerer for Lillehammer
Skiklub og helt eller delvis har kostnadsdekning av startkontingent, reise/opphold ifm
konkurranser og samlinger, og ellers benytter seg av det sportslige opplegget
klubben tilbyr.
Mal for bekledning Langrenn:
Konkurranser: LSK Konkurransedress, konkurranse-lue / pannebånd, evt standard
klubb lue som alle aktive utøvere og trenere mottar.
Oppvarming/trening: LSK Jakke, evt vest + bukse, konkurranse-lue / pannebånd,
Standard klubb lue.
Inne på samling + premieseremoni: LSK genser evt vest / jakke.
Reise/til/fra skirenn etc..: LSK dunjakke, LSK jakke/genser, LSK lue.
Spesielt for junior og senior:
For junior og senior er det et krav om at det under konkurranser og på indre arena
under arrangementsavviklingen benyttes LSK konkurransedress, oppvarmingsjakke
og lue med oppdatert sponsorprofilering. Dette i henhold til NSF’s reglement. Gjelder
også NTG løpere. Bekledning som har gammel sponsormerking, merkes om av
utøver selv på klubbkontoret.
Tillegg for LSK løpere som er tilknyttet NTG
For løpere tilknyttet NTG kan LSK konkurransetrikot merkes med NTG logo i tillegg,
dersom NTG ønsker det. NTG logo plasseres på venstre lår (under Swix merket).
Klubblue med LSK logo og Eidsiva merke skal benyttes.
Overtrekksjakke i LSK sin klubbkolleksjon skal brukes før og etter konkurranser
innenfor ”paddocken”.
Alternativt kan NTG jakke (Swix/) brukes forutsatt denne merkes med kun LSK sine
sponsorer og NTG + LSK logo. NTG logo kan gjerne trykkes på LSK jakke dersom
det er ønskelig.
Overtrekksjakke i LSK sin klubbkolleksjon skal brukes før og etter konkurranser
innenfor ”paddocken”. Alternativt kan NTG jakke (Swix) brukes forutsatt at denne
merkes med kun LSK sine sponsorer og NTG og LSK logo. NTG logo kan gjerne
trykkes på LSK jakka dersom det er ønskelig.
Mal for bekledning Alpint:
Vi har foreløpig ikke på plass en komplett klubkolleksjon, men det jobbes det med.
Hjelm: Her skal LSK logo og hovedsponsor festet i front av hjelm. NB Husk 1,5 cm
mellom merkene når det settes på.
Jakke og vest i Softshell: Brukes på trening og til oppvarming på renn såfremt det
ikke er for kaldt. (Vi håper også å kunne komme med en varmere jakke inn i
kolleksjonen etter hvert).
Treningsgenser/ T-shirt: Brukes på barmarkstrening og evnt i andre anledninger
der det passer.
For løpere tilknyttet skigymnas
Løpere tilknyttet skigymnas skal ha Lillehammer Skiklub sine hovedsponsorer trykket
på skigymnasets bekledning. Under NM skal klubbkolleksjons jakken benyttes til
oppvarming/trening og ellers i konkurransearenaen. Det samme gjelder under
premieutdelinger, i media og lignende.
Egne sponsorer Alpint og Langrenn
Junior- og senior og evnt de U16 løpere som ønsker å benytte seg av tilbudet om
økonomisk støtte i klubben har mulighet til å profilere en personlig sponsor på
overtrekks-dress og konkurransetrikot / fartsdress. (se egen info om dette på
klubbens hjemmeside). Løpere i alderen U14 og yngre vil ikke få tillatelse til personlig
sponsor. Om NTG-elever velger en egen eller en NTG sponsor er da opp til løperen
selv.
LSK gjør for alle utøvere beslag på 350 cm2 på alle antrekk. Derfor gis det rom for en
individuell sponsor for utøveren, maks 50 cm2 på treningsklær, overtrekksdress og
konkurransedress/fartsdress.
Poloskjorte/ oppbrettbar krave er forbehold LSK
På hjelm, luer og pannebånd er det kun tillatt med LSK sine offisielle sponsorer
En egen sponsor kan dermed tilbys profilering på overtrekkjakke (høyre bryst) og
konkurransedress/ fartsdress (høyre arm) med logo opp inntil 50 cm2.
Nærmere beskrivelse av klubbens sponsormerker og plassering finnes under punktet
sponsorprofilering i kolonnen til venstre. Utøver er selv ansvarlig overfor sponsor for
å få logo på plass. Dette kan gjøres på klubbkontoret hvor det er tilgjengelig
trykkemaskin.
Alle avtaler uansett nivå og omfang må godkjennes av daglig leder i LSK for å
sikre at det ikke er konflikt med klubbens andre sponsorer og at merkene blir
satt på i henhold til gjeldene retningslinjer. Daglig leder undertegner derfor på
avtalen i tillegg til løperen selv.
NSF Fellesreglement er utgangspunktet for de regler
som er satt for Lillehammer Skiklubs utøvere.
207 Produktmerking og reklame
207.1 Generelle retningslinjer
Reglene i pkt. 207 gjelder alle løpere i aldersklasse 13 år og eldre, med unntak av grener hvor
klasseinndelingen omfatter aldersklasse 12 år.
Det må vises varsomhet ved utformingen av reklamen knyttet til idrett. Slik reklame skal ikke virke
forstyrrende eller skjemmende, f.eks. i stadion eller på enkeltutøvere.
Reklame på ski, utstyr og klær skal være som bestemt nedenfor i dette punkt.
NSF og idrettslag kan inngå avtale med firmaer som leverer ski, skiutstyr og klær. Slikt utstyr kan ha
merker som angir hvem som er produsent av utstyret – heretter kalt produktmerking. NSF og idrettslag
kan også inngå avtale med sponsorer som innebærer eksponering av sponsorene på løpernes klær
og utstyr, heretter kalt reklamemerking eller sponsormerking. Nedenfor er ”merkene” benyttet som
samlebegrep for begge type markeringer.
207.2 Varemerker, firmamerker, logoer
Enhver produktmerking (varemerke eller firmamerke i bokstaver eller logo) på ski eller skiutstyr skal
være den samme som på produkter som selges til publikum, og skal angi produktets produsent hvis
ikke annet er bestemt i de faktiske spesifikasjoner (pkt. 207.3). Spesifikasjoner vedrørende størrelsen,
formen og antall NSF kan bestemme plasseringen av produktmerket. NSF så vel som FIS, godkjenner
som produsent av ski og skiutstyr bare det firma som faktisk produserer angjeldende ski og skiutstyr.
Merke- eller modellnavn som står på ski, staver, bindinger, støvler, hjelmer m.m. kan ikke vises på
startnummer eller klær med mindre navnet representerer den faktiske produsent av angjeldende klær.
Klærnes design må ikke vise eller etterligne logo eller produkt fra en produsent eller sponsor.
207.3 Faktiske spesifikasjoner for merking av utstyr for utøvere
Bransjenavn, merkenavn og logo for andre produkter kan ikke brukes som modellnavn eller vises på
ski eller skiutstyr, unntatt på hoppski. Ski, skistøvler, bindinger, staver, løse arm- og leggbeskyttere og
annet utstyr er tillatt benyttet med samme produktmessige design som i salg til publikum og må bare
ha produktmerking for den faktiske produsenten.
207.3.1 Arm- og leggbeskyttere
På arm- og leggbeskyttere er produktmerket størrelse begrenset til 12 cm2 på hver enhet.
Sponsormarkeringer på arm- og leggbeskyttere skal følge reglene for klær der slik sponsormerking
inkluderes i de 400 cm2, se nedenfor.
207.3.2 Hansker
Ett produktmerke per hanske er tillatt (i bokstaver eller logo). Merket kan være 2-delt. Størrelsen for
total merking per hanske er begrenset til 15 cm2.
207.3.3 Briller
Brillestrikken skal ha samme produsentmessige design som i salg til publikum, og den kan ha to
produktmerker for den faktiske produsent. Max. størrelse pr. merke er 15cm2. Brillestrikken kan ikke
være bredere enn 4 cm. Dersom en brille har doble strikker, kan bare en av disse være merket med
produktmerke. Det er ikke tillatt å bære strikker (uten briller) med kommersiell merking for
brilleprodusent.
Måling av merkene gjøres uten at strikken er strukket.
207.3.4 Klær
På hvert antrekk (dress, bukse, jakke, skjorte etc.) kan det være produktmerker for produsenten
og/eller reklamemerker for andre sponsorer. Samlet overflate av alle merkene på klærne til en person
må ikke overstige 400 cm2. Intet enkeltmerke må overstige 100 cm2. Reklamemerker for samme
sponsor må ikke plasseres like over eller ved siden av hverandre. (For NSFs representasjonsutøvere
gjelder nærmere retningslinjer fastsatt av Skistyret).
I tillegg til de 400 cm2 nevnt ovenfor, er det tillatt med inntil 20 cm2 på hals av poloskjorte/opprettbar
krave som kan brukes til sponsormerking eller produktmerking eller begge deler.
Militært avdelingsmerke kan vises (ikke på hodeplagg eller konkurransedress) med inntil 20 cm2. Bruk
av slikt merke inkluderes i de 400 cm2.
207.3.5 Hjelmer og hodeplagg
Hjelmer og hodeplagg kan ha to produktmarkeringer for produsenten av luer/hjelmer - ett på hver side
plassert over ørene. Max. størrelse 15 cm2 pr. merke. Fronten på hjelm/hodeplagg kan bare benyttes
til reklamemerke og emblem/flagg som beskrevet nedenfor. Hjelmers design må ikke vise eller
etterligne logo eller produkt fra en produsent eller sponsor.
I tillegg til ovenstående kan NSF, krets eller lag kan inngå avtaler med sponsorer, som ikke er
leverandør av ski og skiutstyr, om bruk av max. 50 cm2 reklamemerker som kan deles i 2 identiske
logoer med samme størrelse. Slike merker må ha en avstand til NSFs logo eller flagget,
krets/idrettslagsemblem på minst 1,5, cm.
I slike tilfelle må fronten på hjelm/hodeplagg kun bære:
a) I nasjonale renn: NSF logo norsk flagg eller krets/idrettslagsemblem. Logoen/emblemets størrelse
skal være min. 3 cm i alle retninger. Reklamemerket må plasseres over eller ved siden av emblemet.
b) I internasjonale renn (FIS renn - også i Norge): NSF logo eller norsk flagg, etter NSFs beslutning.
Logoen/emblemets størrelse skal være min. 3 cm i alle retninger. Reklamemerket må plasseres over
eller ved siden av emblemet.
På bevegelige eller integrerte hakerem/beskyttere på hjelm er reklame ikke tillatt.
På pannebånd kan reklamemerket være midt foran, slik at logo/emblemet kommer på siden.
Når utøver oppholder seg innenfor konkurranseområdet skal, i konkurranser inkludert
blomsterseremonier og premieutdelinger, intervjuer etc., det nasjonale skiforbunds logo/flagg sitte på
hjelmer og hodeplagg.
207.3.6 Andre sponsorer
Sponsorer med avtale med et nasjonalt skiforbund skal forholde seg til dette regelverket med hensyn
til størrelser på merker.
207.3.7 Hoppski
På hver ski kan det være ett reklamemerke for sponsor. Merket på hver ski må være identisk. Samlet
størrelse av merkets overflate pr. ski må ikke overstige 160 cm2. Merket kan ikke deles opp i flere
deler. For hoppere på NSFs sentrale treningsgrupper gjelder egne retningslinjer vedtatt av Skistyret.
207.3.8 Freestyle hoppski
Reglene for hoppski gjelder også for freestyle hoppski bortsett fra at størrelsen på sponsormerket der
ikke må overstige 120 cm2 per ski.
207.4 Måling
Størrelsen av reklamen er overflaten innen en linje som følger den aktuelle omkrets av det integrerte
reklamemerke. Hvis det aktuelle merket er innrammet av et felt med annen farge enn plagget, skal
den totale størrelsen av merke + fargeområde bli målt.
Dersom organisasjonsleddet har inngått en avtale på vegne av en utøversom innebærer eksponering,
er det utøveren sitt ansvar at det eller de aktuelle sponsor – og/eller produsentmerker har riktig
størrelse. For de merker organisasjonsleddet har inngått avtale om, på egne vegne, har
organisasjonsleddet ansvar for at merkene har riktig størrelse.
NSF kan kreve at krets og/eller idrettslag skal innsende alle merker i deres originale størrelse, form og
farge til kontroll. Lag og krets har plikt til å innsende dette materialet innen 1 uke fra brev fra NSF er
mottatt. NSF kan forby bruk av ethvert merke dersom krets/ idrettslag ikke etterkommer NSFs krav,
eventuelt nekte utøvere fra krets/idrettslag starttillatelse inntil kopier av alle merker på den nevnte
måte er innsendt NSF til kontroll og godkjennelse.
De forannevnte reglene gjelder også når utøver deltar i pressekonferanser og PR aktiviteter.
207.5 Merking av utstyr for arrangører, jurymedlemmer, TD, dommere, ledere etc.
Bestemmelsene i pkt 207 gjelder også arrangørstaben, jurymedlemmer, TD,
dommere, lagledere, trenere, teknisk personell, støttepersonell og forpatrulje/
prøvehoppere/prøvekjørere. Reglene omfatter klær/utstyr som bæres på indre arena og i
konkurranseområdet/løypa i tidsrommet for arrangementsavviklingen. Denne er avsperret og adgang
forbeholdt utøvere/ledere/funksjonærer med eget adgangstegn (akkreditering).
207.6 Startnummer/start-/målseil m.m.
Ved renn hvor NSF avtaler overføring med NRK/EBU, gjelder FIS Marketing Rules.