Nivå 1 - arbeidsplan.net

Comments

Transcription

Nivå 1 - arbeidsplan.net
Geometri m2.3
Løse praktiske problemer som gjelder areal
A
C
8 meter
B
D
E
G
F
12 meter
Figur 1
OPPGAVER
Figur 2
nivå 1
a) 
b) 
c) 
d) 
Figur 1 viser en kampmatte
for kampsporten TaeKwonDo.
Hvor stor er omkretsen ( 𝑂 )
til hele kampmatten ?
Hvor mange m2 måler hver
av de små kvadratiske mattene som
til sammen blir til en kampmatte ?
Hvor stort er arealet ( 𝐴 ) til den
indre blå delen av kampmatten ?
e) 
f) 
g) 
h) 
Hvor stor er omkretsen ( 𝑂 ) til den
indre blå delen av kampmatten ?
Hvor stor er ytre omkretsen ( 𝑂 ) på
den røde delen av kampmatten ?
Hvor mange m2 er den røde delen
av kampmatten ?
De små mattene, som til sammen
danner hele kampmatten, har en
tykkelse på 4 cm.
Du legger alle mattene oppå
hverandre for å bygge ett tårn.
Hvor stort er arealet ( 𝐴 )
til hele kampmatten ?
i) 
Oppgi svaret i m2.
Hvor høyt blir tårnet ?
Under ser vi fem ulike trafikkskilt. Finn ut hvilke og hvor mange geometriske former hvert av trafikkskiltene består av.
306 TRAFIKKFORBUD
4)
202 VIKEPLIKT
5)
302 INNKJØRING FORBUDT
KILDE: VEGVESEN.NO
KILDE: VEGVESEN.NO
KILDE: VEGVESEN.NO
3)
KILDE: VEGVESEN.NO
2)
KILDE: VEGVESEN.NO
1)
904H RETNINGSMARKERING
527.1 BLINDVEG
j) 
k) 
l) 
m) 
Figur 2 viser et tangram som er
et kinesisk puslespill som består av 7
brikker.
Se figur 2 og oppgave i)
Last ned og skriv ut et A4-ark
med to stk tangram. Se figur 2.
Her er noen idéer og inspirasjon på
internett før du starter på oppgaven.
Til sammen danner disse syv
brikkene et kvadrat.
A og B er 1/4 av hele puslespillet.
. . . eller hvis du har
installert OpenOffice™ kan du laste
ned et tangram som du kan
fargelegge elektronisk.
Du skal lage figurer ved hjelp av de
syv puslespillbrikkene i tangramet.
Alle sidene (𝑠) i kvadratet er 10 cm.
Hvor stort areal (𝐴) har kvadratet ?
Finn arealet (𝐴) til alle
de geometriske formene A – G når :
D, F og G er 1/8 av hele puslespillet.
C og E er 1/16 av hele puslespillet.
Skjul
Vis fasit
fasit
Nivå 1 a) 144 m2 b) 48 m c) 1 m2 d) 64 m2 e) 32 m f) 40 m g) 36 m2 h) 576 cm i) 1) Sirkel (2 stk) 2) Likebeint trekant (2 stk) 3) Sirkel, Rektangel 4) Rektangel (4 stk) 5) Likebeint trekant (3 stk), Parallellogram (2 stk)
j) 100 cm2 k) A og B = 25 cm2 – D, F og G = 12,5 cm2 – C og E = 6,25 cm2 l) Ingen fasit m) Ingen fasit
Alle brikkene skal benyttes
i hver av de figurene du lager.
Ta bilder av figurene du lager og
skriv ut bildene.
© Geir Granberg FEB2015