Oppgave 1 Finn summen av tala: Oppgave 2: Negative tal Rekn ut: a

Comments

Transcription

Oppgave 1 Finn summen av tala: Oppgave 2: Negative tal Rekn ut: a
Oppgave 1
Finn summen av tala:
a) 4802 og 29,75
b) 49 og 15,839
c) 0,08 og 3,908 og 178 og 2,11
Oppgave 3: Brøkdelar
Rekn ut:
1
a) Kva er av 256?
16
2
b) Kva er av 72?
6
3
c) Kva er av 70?
5
Oppgave 5
Finn kvotienten av tala:
a) 861 og 3
b) 1024 og 4
c) 1836 og 27
Oppgave 7: Omgjering av einingar
1 kg = 10 hg = (100 dg) = 1000 g
a) 2 kg og 5 hg = _____ kg
b) 3 hg og 50 g = _____ g
c) 5647 g = ___ kg ___ g
Oppgave 9: Geometri
Oppgave 2: Negative tal
Rekn ut:
a) – 382 + 563 =
b) 248 – 367 =
c) – 401 – 345 =
Oppgave 4: Brøkrekning
Rekn ut:
7
2
a) −
8
b)
c)
1
6
4
5
6
+
2
−
1
9
3
Oppgave 6
Finn produktet av tala:
a) 12,9 og 7
b) 9,63 og 13
c) 45,2 og 34,8
Oppgave 8: Likningar
Finn X og vis korleis du tenkjer:
a) 504 + 183 = X + 499
b) 1024 : X = 128
c) 2X – 40 = 20
a) Teikn eit rektangel med sider 4,5 cm x 7,5 cm. Finn arealet.
b) Teikn eit kvadrat med sider på 5,3 cm. Finn omkretsen.
c) Teikn ein rettvinkla trekant med grunnlinje 7,5 cm og høgde 5,2 cm.
Finn arealet og omkretsen.
d) Teikn ei eske med bredde 5 cm, lengde 4 cm og høyde 3 cm. Finn
volumet.
Ein nokså vrien grublis:
Bokstavane i alfabetet kan delast opp i grupper på mange forskjellige måtar..
Nedanfor er 13 av bokstavane fordelt på fire grupper etter heilt spesielle
kriterier. Din oppgave blir å finna ut kva som er kriteriene for kvar gruppe, og
plassere resten av alfabetet i rett gruppe.
1)
2)
3)
4)
AM
BCDEK
FGJL
HI
Korleis ser dei fullstendige gruppene ut med heile alfabetet fordelt?
http://sites.google.com/site/kittysoppgaver