Oppgave 1 Finn summen av tallene: Oppgave 2

Comments

Transcription

Oppgave 1 Finn summen av tallene: Oppgave 2
Oppgave 1
Finn summen av tallene:
a) 80 og 29,75
b) 49 og 15,83
c) 0,08 og 3,908 og 178 og 2,11
Oppgave 3: Brøkdeler
Regn ut:
a) Hva er av 80?
Oppgave 2: Negative tall
Regn ut:
a) – 8 + 6 =
b) 4 – 7 =
c) – 4 – 4 =
Oppgave 4: Brøkregning
Regn ut:
a)
b) Hva er av 24?
b)
c) Hva er av 25?
c)
Oppgave 5
Finn kvotienten av tallene:
a) 85 og 5
b) 861 og 3
c) 1024 og 4
Oppgave 7: Omgjøring av enheter
1 kg = 10 hg = (100 dg) = 1000 g
a) 2 kg og 5 hg = _____ kg
b) 3 hg og 50 g = _____ g
c) 5647 g = ___ kg ___ g
Oppgave 9: Geometri
Oppgave 6
Finn produktet av tallene:
a) 2,9 og 7
b) 9,6 og 13
c) 5,2 og 4,8
Oppgave 8: Ligninger
Finn X og vis hvordan du tenker:
a) 5 + 8 = X + 4
b) 80 : X = 8
c) X – 5 = 15
a) Tegn et rektangel med sider 4 cm x 7 cm. Finn arealet.
b) Tegn et kvadrat med sider på 5 cm. Finn omkretsen.
c) Tegn en rettvinklet trekant med grunnlinje 6 cm og høyde 5 cm. Finn
arealet og omkretsen.
d) Tegn en eske med bredde 5 cm, lengde 4 cm og høyde 3 cm. Finn
volumet.
Tips:
Areal av en firkant: Lengde· bredde
Areal av en trekant: Lengde· bredde : 2
Volum: Lengde· bredde· høyde
Omkretsen: Hvor langt er det rundt figuren? Adder alle sidene 