denne tråden på Vaksineaksjon.no

Transcription

denne tråden på Vaksineaksjon.no
Mona Helen Fjellstad
5t
Har helsesøster egentlig lov å ringe min fastlege og informere (og be han ta en alvorlig prat med meg)
siden eg velger å ikke vaksinere?
Liker · Kommenter
3 personer liker dette.
Stine Syvertsen Jeg vil tro at taushetsplikten også gjelder for dette, men jeg er usikker...
5 t · Liker · 1
Linda Kirkeby Isenhag Vaksinering er frivillig, og hun har taushetsplikt. Kan jeg aldri tenke meg. Har hun "truet"
med dette?
5 t · Liker · 1
Eva Martinsen Vaksinering er frivillig, men helsepersonell driver klappjakt på dem som ikke er vaksinert.
Oppdager de at du ved for eksempel innleggelse for en operasjon ikke er vaksinert så presser de på for at du skal
vaksinere deg, bli ikke overrasket om de gjør dette intravenøst, uten ditt samtykke...
5 t · Liker · 2
Mona Helen Fjellstad Hun har gjort dette, kommer fra fastlegen nå og er visst både uvitende og lite
samarbeidsvillig argumentet var at eg jo brukte medisiner mot epilepsi fordi effekten var bedre enn
bivirkningene, men eg prøvte å forklare at dette faktisk var en sykdom eg hadde, d er jo ikke sånn at eg tygger
antipsykotisk for å forebygge mentalt sammenbrudd...og alle sammen, ironi og humor er IKKE lov å bruke i en
diskusjon for og mot vaksiner
5 t · Liker · 16
Linda Kirkeby Isenhag Kanskje man kan sende inn en klage på vedkommende, som har brutt taushetsplikten
sin...?
5 t · Liker · 10
Nu Dran Sha Ma Bytt fastlege. Ikke la de få kloa i ungen din.
4 t · Liker · 8
Ingrid Kristine Kan umulig være lov
4 t · Liker · 2
Anne-Jo Bjordal Skriv ei skriftlig klage på dette! Usikker på om det er ulovlig, men er iallefall et overtramp og ikkje
greitt i det heile tatt!
4 t · Liker · 6
Janke Johansen blir pist off av at sånne småkonger skal herje me folket 4 t · Liker · 2
Agnar Kiil de gjør bare det de tror er riktig
4 t · Liker · 1
Lise Rikardsen Ta kontakt med ditt fylkes pasientombud og opplys om dette, det kan være du får hjelp av
han/henne i denne saken.
4 t · Liker · 6
Inga Scheitz Hadde en episode da datteren min ble sendt til en barnelege grunnet eksem på håndleddene.
Da hadde jeg fyllt ut et skjema på venterommet hvor det skulle krysses av på vaksiner og ev barnesykdommer .
Krysset nei på vaksiner og ja på røde hunder og vannkopper.
Da han kom ut og vinket oss inn, var han så sint !! Og kalte meg dårlig mor og uansvarlig og hadde egentlig ingen
rett til å ha barn bla bla bla.
Men altså kunne jeg slå i bordet med at man ikke bør vaksinerer eksembarn faktisk...og at vi ventet til senere pga
immunforsvaret, som var en mye bedre beskyttelse for barnet..
Men legebesøket endte med at jeg fikk resept på en sterk allergimedisin som jeg skulle gi henne hvis hun ikke
sovnet på kvelden, slik at jeg ikke skulle bli så sliten.
Har hørt at den inneholdt ganske sterke stoffer som ikke er bra!! Ser man hvor beskyttende de er!!
Hentet aldri den medisinen....
4 t · Liker · 10
Gro Storteig Dette er brudd på taushetsplikten, som alle i helsevesenet må skrive under på. Svært strengt
reglement!
4 t · Liker · 5
Mariann Alvestad Helseterror !
3 t · Liker · 2
Kim Edwin Jektvik Høres veldig tvilsomt ut.... Er neppe lov
3 t · Liker · 1
Mirjam Rosvoldsve Viktig for dem å bruke/misbruke makta si....og skremme 3 t · Liker · 2
Hege Tørtberg Bytt fastlege!
2 t · Liker · 2
Monique Stuve Hvorfor gå til helsesøster i det hele tatt? Det er bare å melde seg ut av hele helsestasjonsregimet, - få seg en god fastlege som det går an å ha en fornuftig dalog med. Har man spørsmål vedr barns helse
så er det beste å ta dem med en kvalifisert lege fremfor en helsesøster som hverken forstår sitt eget mandat eller
er medisinsk kynnig.
17 min · Liker · 1
Monique Stuve Det å ta vaksiner og det å være tilmeldt en helsestasjon er 100% frivillig. Hvis noen prøver å
belære en om vaksiner er det bare å gå sin vei, - ingen har plikt til å høre på svada.
15 min · Liker
Cathrine Woldstad Helsepersonell har også taushetsplikt seg i mellom, så fremst ikke de jobber på samme sted
og du er under behandling av de begge. Det helsesøster har gjort er lovstridig. Du bør klage inn både helsesøster
og fastlege. Helsesøster for å ha brutt taushet... Vis mer
8 min · Redigert · Liker · 1
Cathrine Woldstad Helsetilsynet er rette mottaker.
9 min · Liker · 1

Similar documents