Skolehelsetjenesten i Ungdomsskolen

Comments

Transcription

Skolehelsetjenesten i Ungdomsskolen
Skolehelsetjenesten i Ungdomsskolen
Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og skal ta vare på elevens
helse og trivsel og forebygge sykdom og skade.
Vi vet at ungdom er positivt opptatt av helsespørsmål og at
unge mennesker utsettes for forhold og påvirkninger som
kan ha negativ innvirkning på helsa. Ungdomsskolen er en viktig arena
for forebyggende og helsefremmende arbeid blant ungdom.
Helsesøster gjennomfører rutinemessig undersøkelser, vaksinerer,
deltar i tverrfaglig samarbeid og gir veiledning/ helseopplysning. I
samarbeid med skolen kan helsesøster delta på temaer på ulike
klassetrinn.
Hvis du som forelder har spørsmål angående ditt barns helse, ta gjerne
kontakt med helsesøster. Vi vektlegger samarbeid med foreldre og
følger opp individuelt ved behov. Ved behov henviser vi til fastlege,
familieteam, fysioterapeut, ergoterapeut, pedagogisk- psykologisktjeneste og barnevern. Vi tar hørsels- og synsprøver på forespørsel.
Helsesøster Ragnhild Solberg Torp har trefftid på Smestad
ungdomsskole:



Mandag
Tirsdag
Torsdag
kl 09.00-13.00
kl. 09.00-13.00
kl..09.00-13.00
Tlf: 90 85 69 56 / 61221770
Mail: [email protected]
Program
På alle trinn:
Individuell oppfølging
Målretta helseundersøkelse av enkelte elever på bakgrunn av
meldte/observerte behov.
Vaksiner som ikke er gitt tidligere.
8.klasse: Måling av høyde og vekt.
Samtale rundt trivsel med utgangspunkt i
helseopplysningsskjema.
Tematime om psykisk helse
9.klasse: Tilbud om grupper.
10.klasse: Temadag om seksualitet og prevensjon på Plan-B.
Informasjon og vaksinering, Boostrix-polio.
Utdeling av vaksinasjonskort
.
Elever og foreldre er velkomne til samarbeid om elevenes helse
og trivsel