Studentbrosjyre_A5_6_sider

Comments

Transcription

Studentbrosjyre_A5_6_sider
Sykepleier – et spennende
og meningsfylt yrke, som er
veldig variert.
Sykepleierutdanningen gir en
variert og spennende hverdag.
Bli kjent med tre forskjellige
sykepleiere og deres fagfelt.
Kort om yrket
Utdanning - For å bli sykepleier
kreves det tre års bachelorutdanning fra høyskole eller
universitet, og autorisasjon.
Sykepleieryrket er et praktisk
fag basert på mye teoretisk
kunnskap. Utdanningen består
derfor av både forelesninger,
selvstudier og veiledet praksis
i ulike deler av helsetjenesten.
Oversikt over hvor det er
sykepleierutdanning i Norge
finner du på www.utdanning.no
Å jobbe som sykepleier, er
ingen 8-4-jobb. Sykepleiere
jobber til alle tider av døgnet – ingen dag er lik.
Sykepleiere jobber med akutt kritisk syke eller skadde,
med å forebygge sykdom, med kronisk syke og pleie av
alvorlig syke eller døende og deres familier. Sykepleiere
veileder mennesker som har helsesvikt av ulike årsaker
og jobber både i kommunehelsetjenesten (for eksempel
hjemmesykepleie, sykehjem, helsestasjon, psykisk helsevern) og på sykehus.
Over 100 000 sykepleiere er medlemmer av NSF
og vi blir stadig flere. Bli med på laget du også.
Det kreves god forståelse for hvordan sykdom oppleves
og virker på kroppen, god evne til å kommunisere med
pasienter og pårørende, evne til å reflektere/sette seg inn
i et annet menneskes situasjon. Sykepleiere observerer og
vurderer, og gir både behandling og omsorg til pasientene.
Behandlingen foregår ofte i et flerfaglig samarbeid.
De fleste har allerede møtt sykepleiere flere ganger i
livet. Da du ble født, var det en jordmor som tok i mot
deg. Helsesøster har møtt deg fra du var nyfødt og fulgt
deg og familien din gjennom mange år. Både jordmor og
helsesøster er sykepleiere med spesialutdanning.
Masterutdanning og videreutdanninger
Med fullført bachelor i sykepleie er det mange valgmuligheter for videre utdanning. For eksempel
kan du bli jordmor, helsesøster, barnesykepleier, anestesi-, operasjons- eller intensivsykepleier.
Sykepleierforbundet har 34 ulike faggrupper for sykepleiere, noe som indikerer hvor mange
forskjellige fagområder sykepleieryrket har. Mange sykepleiere tar lederutdanning og blir ledere
på ulike nivå i helsetjenesten. Andre sykepleiere jobber med undervisning av pasienter eller
i utdanningene for sykepleiere og annet helsepersonell.
Bli kjent med
sykepleieryrket
Norsk Sykepleierforbund
Jeg var hjelpepleier i mange år før jeg ble sykepleier. Det angrer jeg
ikke på. Som sykepleier har jeg et trygt yrke som ­samfunnet alltid vil
ha bruk for, utdannelsen min kan brukes til mye og det er lett å få
jobb. Det er også gode muligheter for etter- og ­videreutdanning.
– Et mer givende
og spennende yrke
skal du lete lenge
etter!
– Hver dag får
jeg mulighet til å
hjelpe ­mennesker
som ­virkelig
trenger det.
Sykepleier,
Ingrid Austrheim Bratten
Sykepleier,
Bernhard Ng
Bli kjent med Ingrid
Arbeidsplass
Barnemedisinsk avdeling,
post 2, Oslo universitetssykehus
Studiested
Haraldsplass Diakonale
­Høgskule
Jeg har alltid vært interessert i helsevesenet. Rett og slett fordi
det virket som en spennende arbeidsplass. I tillegg liker jeg å
jobbe med mennesker. Slik ble Sykepleieryrket et enkelt valg
for meg. På Rikshospitalet får jeg direkte kontakt med pasientene
og kan bidra med hjelp, pleie og omsorg til dem som virkelig
trenger det.
Jobben min er utfordrende, spennende og fantastisk gøy – ofte
samtidig. Jeg føler jeg har mye ansvar. På Barnemedisinsk avdeling hjelper jeg barn med hjerte-, lunge-, lever-, nyre- og immunologiske sykdommer. Noen barn er innom for en rask operasjon
eller medisinsk behandling. Andre trenger et nytt organ og får
oppfølging før og etter en transplantasjon. Arbeidsdagen min
består blant annet av å gjennomføre avanserte prosedyrer, koordinere og planlegge. Jeg observerer barna og gir dem medisiner, pleie og omsorg. Vi bruker forskjellig teknisk utstyr som
pustemaskiner, medikamentpumper og overvåkingsmaskiner.
Selvsagt møter vi sykepleiere også triste og vonde opp­levelser
som kan være utfordrende. Å jobbe med barn er en utfordring
i seg selv – og å ta vare på foreldrene er ofte like viktig. Men
med god utdanning og erfaring, og støtte fra arbeidsgiver
og gode kolleger, har vi gode forutsetninger for å takle
vanskelige situasjoner.
Arbeidsdagen min er variert, spennende og utfordrende. Hver dag
får jeg mulighet til å hjelpe mennesker som virkelig trenger det.
På Ahus er jeg driftskoordinator og stedfortreder for avdelings­
leder. Som driftskoordinator er jeg et bindeledd mellom de andre
avdelingene og vår egen. Jeg organiserer overflyttinger til og fra
avdelingen og plassering av pasienter fra akutt­mottaket. I tillegg har
jeg ansvar for vaktbok, det vil si at jeg passer på at det til enhver tid
er nok personale på jobb. Jeg hjelper også ­pasientene på avdelingen
hvis det er behov for det. En av prosedyrene vi utfører på Urologisk
avdeling er nyresteins­knusing ved hjelp av sjokkbølger, ESWL,
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. Jeg er en av tre sykepleiere
hos oss som har fått opplæring i dette og som utfører denne
prosedyren i s­ amarbeid med en a­ nestesisykepleier.
Bli kjent med Bernhard
– Jeg har ikke
­angret en dag på at
jeg ­utdannet meg til
å bli sykepleier.
Sykepleier,
Anne Marie B. Skattebo
Bli kjent med Anne Marie
Arbeidsplass
Urologisk avdeling, Akershus
universitetssykehus
Arbeidsplass
Hjemmesykepleien i Asker
kommune
Studiested
Høgkolen i Oslo
Studiested
Høgskolen i Oslo
Jeg liker å jobbe med mennesker, det er nok derfor jeg valgte å
bli sykepleier. Å gi syke og trengende en bedre hverdag gir meg
ekstremt mye. I tillegg er yrket mitt variert og interessant og
alltid i utvikling.
I hjemmesykepleien gir vi helsehjelp hjemme hos pasientene.
I de fleste tilfeller reiser jeg på pasientbesøk alene, men dersom
det er behov, planlegger jeg besøket med en kollega. Jeg jobber
både med pasienter som bare trenger behandling i noen dager
og med mennesker som har behov for pleie av resten av livet.
Jeg utfører ulike typer avansert behandling. Jeg tilrettelegger også
måltider og ernæring, og hjelper pasientene med morgen- og kveldsstell. Jeg tar blodprøver, observerer og steller sår, måler blodtrykk,
puls og temperatur. En viktig del av jobben er å dosere og gi medisiner. Medisiner gis på ulike måter, noen får tabletter, mens andre
skal ha for eksempel sprøyter, intravenøst eller smertepumpe.
Samarbeid og kreativ oppgaveløsning er viktig i jobben. Av og til
skjer det uforutsette hendelser som gjør at vi raskt må omprioritere
oppgavene våre og koordinere hvordan for eksempel ti kolleger skal
hjelpe hundre pasienter. Det er gøy å se hvordan godt samarbeid
mellom gode kolleger fører til at en oppgave som i utgangspunktet
virket umulig lar seg løse. God kommunikasjon og godt samarbeid
med fastleger og spesialisthelsetjenesten er også viktig for å kunne
ivareta pasientene på en god måte.

Similar documents